"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

28 1คนชั่วร้ายย่อมหนีแม้เมื่อไม่มีใครไล่ตาม

แต่ผู้ชอบธรรมย่อมกล้าหาญอย่างสิงห์หนุ่ม

2เมื่อคนในแผ่นดินเป็นกบฏ เจ้านายก็มีจำนวนมากขึ้น

แต่ถ้ามีคนที่มีความเข้าใจและมีความรู้ แผ่นดินก็จะมีความมั่นคงa

3คนยากจนbที่ข่มเหงคนยากจนด้วยกัน

ก็เหมือนฝนหนักที่ทำลายพืชผล แล้วจะขาดแคลนอาหาร

4ผู้ทอดทิ้งธรรมบัญญัติย่อมสรรเสริญคนชั่วร้าย

แต่ผู้รักษาธรรมบัญญัติย่อมต่อต้านเขา

5คนชั่วไม่เข้าใจความยุติธรรม

แต่ผู้แสวงหาพระยาห์เวห์เข้าใจทุกอย่าง

6คนยากจนที่ดำเนินชีวิตสุจริต

ย่อมดีกว่าคนที่มีความประพฤติคดโกง แม้เขาจะร่ำรวย

7ผู้รักษาธรรมบัญญัติย่อมเป็นบุตรที่มีความเข้าใจ

แต่ผู้เป็นเพื่อนกับคนตะกละนำความอับอายมาให้บิดา

8การเพิ่มทรัพย์สมบัติของตนโดยเรียกดอกเบี้ยเกินควร

กลับเป็นการสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับผู้สงสารคนยากจนc

9ผู้ใดไม่ยอมฟังธรรมบัญญัติ

แม้แต่คำอธิษฐานภาวนาของเขาก็น่าสะอิดสะเอียน

10ผู้หลอกลวงคนเที่ยงตรงให้เดินในทางชั่ว

ก็จะตกลงในหลุมของตน

แต่ผู้ไร้มลทินจะได้ความสุขเป็นมรดก

11คนร่ำรวยคิดว่าตนมีปรีชา

แต่คนยากจนที่มีความเข้าใจย่อมรู้จักเขาดี

12เมื่อผู้ชอบธรรมมีชัยชนะ ทุกคนย่อมยินดีมาก

แต่เมื่อคนชั่วร้ายมีอำนาจ ทุกคนย่อมซ่อนตัว

13ผู้ซ่อนการล่วงละเมิดของตนจะไม่เจริญ

แต่ผู้สารภาพผิดdและเลิกล่วงละเมิดจะได้รับความกรุณา

14ผู้มีความเกรงกลัวอยู่เสมอย่อมเป็นสุข

แต่ผู้มีใจกระด้างย่อมได้รับความยากลำบาก

15คนชั่วร้ายที่ปกครองประชาชนยากจน

เป็นเหมือนสิงโตคำรามและหมีหิวโหย

16ผู้ปกครองที่ขาดความเข้าใจย่อมเรียกร้องของกำนัลมากมาย

แต่ผู้เกลียดผลกำไรทุจริตย่อมมีชีวิตยืนยาว

17ฆาตกรที่มโนธรรมติเตียนย่อมหลบหนีจนถึงวันตาย

อย่าให้ใครช่วยเหลือเขาเลย

18ผู้ดำเนินชีวิตอย่างไร้ตำหนิจะได้รับความรอดพ้น

แต่ผู้ประพฤติไม่ซื่อตรงจะล้มโดยฉับพลัน

19ผู้เพาะปลูกในที่ดินของตนย่อมมีอาหารอุดมสมบูรณ์

แต่ผู้มีเพียงความเพ้อฝันeจะยากจนยิ่งขึ้น

20คนซื่อสัตย์สุจริตจะได้รับพรมากมาย

แต่ผู้ที่ร่ำรวยอย่างรวดเร็วจะไม่พ้นโทษ

21การแสดงความลำเอียงย่อมไม่ดี

คนหนึ่งอาจทำผิดเพื่อขนมปังเพียงชิ้นเดียวก็ได้

22คนโลภรีบแสวงหาทรัพย์สมบัติ

เขาไม่รู้ว่าความขัดสนกำลังจะมาถึงเขา

23ผู้ตำหนิผู้อื่นจะได้รับความชื่นชอบ

มากกว่าคนชอบประจบประแจง

24ผู้ขโมยสิ่งของของบิดาหรือมารดาแล้วพูดว่า “ไม่ผิด”

ย่อมเป็นมิตรกับโจร

25คนโลภก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท

แต่ผู้วางใจในพระยาห์เวห์จะเจริญรุ่งเรือง

26ผู้วางใจตนเองย่อมเป็นคนโง่เขลา

แต่ผู้ดำเนินชีวิตอย่างมีปรีชาจะได้รับความรอดพ้น

27ผู้ให้แก่คนยากจนจะไม่ขาดสิ่งใด

แต่ผู้ปิดตาไม่ยอมช่วยเหลือจะถูกสาปแช่งอย่างมาก

28เมื่อคนชั่วร้ายมีอำนาจ ทุกคนก็ซ่อนตัว

แต่เมื่อคนชั่วร้ายพินาศ คนชอบธรรมจะมีจำนวนมากขึ้น

28 a ต้นฉบับภาษากรีกอธิบายสุภาษิตบทนี้อีกแบบหนึ่งว่า “เมื่อมีการกบฏรุนแรง การถกเถียงกันก็เกิดขึ้น ผู้ที่ฉลาดรู้ว่าจะดับ(การถกเถียงนี้)ได้อย่างไร”

b “คนยากจน” – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “คนชั่ว” หรือ “คนไม่นับถือพระเจ้า”

c ผลกำไรที่ได้มาอย่างไม่สุจริตจะไม่เป็นประโยชน์ตลอดไป ในที่สุดทรัพย์สมบัตินั้นจะตกเป็นของคนยากจน

d “ผู้สารภาพผิด” เป็นการกล่าวพาดพิงถึงการสารภาพบาป – เทียบ ลนต 5:5; กดว 5:7; สดด 32:5; อสย 1:16-18; ฮชย 14:2-4.

e “ความเพ้อฝัน” หรือ “สิ่งไร้ประโยชน์”  สำหรับผู้เขียนสุภาษิตเหล่านี้ อาจหมายถึงธุรกิจการค้า - สุภาษิตหลายบทยังคงยกย่องการกสิกรรมว่าเป็นอาชีพตามอุดมการณ์ในสมัยโบราณ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก