"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

19 1คนยากจนที่ดำเนินชีวิตสุจริต

ย่อมดีกว่าคนพูดตลบตะแลงที่โง่เขลา

2ความกระตือรือร้นที่ขาดความรู้เป็นสิ่งไม่ดี

ผู้ที่เร่งฝีเท้ามักสะดุดล้ม

3ความโง่เขลาทำให้คนหลงผิด

ใจของเขายังโกรธพระยาห์เวห์อีกด้วย

4ทรัพย์สมบัติเพิ่มจำนวนเพื่อน

แต่คนยากจนมีเพื่อนคนเดียวก็ยังถูกทอดทิ้ง

5พยานเท็จจะไม่พ้นโทษ

ผู้ใดพูดเท็จจะหนีไม่พ้น

6คนจำนวนมากประจบประแจงคนใจกว้าง

และทุกคนเป็นมิตรกับคนที่ให้ของกำนัล

7แม้พี่น้องของคนยากจนก็ยังเกลียดเขา

เพื่อนก็ยิ่งจะทอดทิ้งเขา

เขายังพูดไม่จบ แต่ไม่มีใครฟังเขาแล้วa

8ผู้ที่แสวงหาความรู้ย่อมได้ประโยชน์แก่ตน

ผู้ที่รักษาความเข้าใจไว้ได้ย่อมพบความสุข

9พยานเท็จจะไม่พ้นโทษ

ผู้ใดพูดเท็จจะพินาศ

10ชีวิตหรูหราไม่เหมาะกับคนโง่เขลา

ผู้รับใช้ยิ่งไม่เหมาะที่จะปกครองเจ้านาย

11สามัญสำนึกทำให้คนโกรธช้า

การมองข้ามการถูกรังแกย่อมเป็นเกียรติแก่เขา

12ความกริ้วของกษัตริย์เป็นเหมือนเสียงคำรามของสิงห์หนุ่ม

แต่ความโปรดปรานของพระองค์เป็นเหมือนน้ำค้างบนใบหญ้า

13บุตรโง่เขลาเป็นความพินาศของบิดา

การทะเลาะวิวาทของภรรยาเป็นเหมือนหยดน้ำที่ไม่รู้จักหยุด

14บ้านและทรัพย์สมบัติเป็นมรดกตกทอดจากบิดา

แต่ภรรยาเฉลียวฉลาดเป็นของประทานจากพระยาห์เวห์

15ความเกียจคร้านกล่อมให้หลับสนิท

คนไม่ยอมทำงานจะต้องหิว

16ผู้รักษาบทบัญญัติจะรักษาชีวิตของตน

ผู้ไม่เอาใจใส่ความประพฤติของตนbจะเสียชีวิต

17ผู้มีใจกว้างต่อคนยากจนเปรียบเสมือนให้พระยาห์เวห์ทรงขอยืม

พระองค์จะทรงตอบแทนการกระทำของเขา

18จงตีสอนบุตรขณะที่ยังมีความหวัง

แต่อย่าโกรธจนทำให้เขาถึงตายc

19ผู้โกรธอย่างรุนแรงจะต้องได้รับโทษ

ถ้าท่านไม่ลงโทษเขา เขาก็ยิ่งจะใช้ความรุนแรงมากขึ้นd

20จงฟังคำแนะนำและรับคำตักเตือน

ท่านจะมีปรีชาในอนาคต

21ในใจมนุษย์มีแผนการมากมาย

แต่พระประสงค์ของพระยาห์เวห์เท่านั้นจะตั้งมั่นอยู่อย่างมั่นคง

22สิ่งน่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือความเมตตากรุณา

คนยากจนยังดีกว่าคนมุสา

23ผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์จะมีชีวิต

เขาจะกินอิ่มนอนหลับ และไม่มีอันตรายมากล้ำกราย

24คนเกียจคร้านจุ่มมือลงในชาม

แต่ไม่ยอมแม้จะหยิบอาหารใส่ปาก

25จงตีผู้ชอบเยาะเย้ย คนขาดสติจะได้ฉลาดขึ้น

จงตักเตือนผู้ที่มีความเข้าใจ และเขาจะได้ความรู้

26ผู้ทำร้ายบิดาและขับไล่มารดา

ก็เป็นบุตรน่าอับอายและน่าตำหนิ

27ลูกเอ๋ย ถ้าลูกเลิกฟังคำสั่งสอนของพ่อ

ลูกจะหลงไปจากถ้อยคำที่ให้ความรู้e

28พยานสารเลวเยาะเย้ยความยุติธรรม

ปากของคนชั่วร้ายกลืนความชั่ว

29คนชอบเยาะเย้ยจะถูกลงโทษ

คนโง่เขลาจะถูกโบยตี

19 a “เขายังพูดไม่จบ แต่ไม่มีใครฟังเขาแล้ว” – สุภาษิตข้อนี้อาจไม่สมบูรณ์ เพราะขาดบรรทัดแรก

b “ผู้ไม่เอาใจใส่ความประพฤติของตน” – ยังอาจแปลได้อีกว่า “ผู้ดูถูกบทบัญญัติ” ที่ต้องรักษาตามคำแนะนำในบรรทัดแรก

c “แต่อย่าโกรธจนทำให้เขาถึงตาย” อาจเป็นการลดหย่อนโทษที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้ – ดู ฉธบ 21:18-21 – หรือเป็นเพียงการตักเตือนอย่าให้ลงโทษเกินเหตุไปเพราะความโกรธ

d “ถ้าท่านไม่ลงโทษเขา เขาก็ยิ่งจะใช้ความรุนแรงมากขึ้น” – แปลโดยคาดคะเน – ความหมายของต้นฉบับไม่ชัดเจน - ความหมายของสุภาษิตบทนี้ดูเหมือนจะเตือนว่าการไม่ลงโทษผู้ใช้ความรุนแรงยิ่งทำให้เขาประพฤติเลวยิ่งขึ้น

e “ลูกเอ๋ย............หลงไปจากถ้อยคำที่ให้ความรู้” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับไม่ชัดเจน – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “บุตรที่เลิกเอาใจใส่คำสั่งสอนของบิดาก็จะคิดถึงแต่คำพูดชั่ว”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก