"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

17 1กินขนมปังแห้งชิ้นหนึ่ง แต่มีความสงบ

ย่อมดีกว่าบ้านที่มีการเลี้ยงaเต็มที่ แต่มีการทะเลาะวิวาท

2ผู้รับใช้เฉลียวฉลาดย่อมดีกว่าบุตรที่ประพฤติน่าอับอาย

เขาจะได้ส่วนแบ่งมรดกเหมือนกับพี่น้องคนอื่นๆ

3เบ้าหลอมมีไว้สำหรับเงิน เตาถลุงมีไว้สำหรับทองคำ

แต่พระยาห์เวห์ทรงทดสอบจิตใจ

4ผู้กระทำชั่วตั้งใจฟังคำพูดใส่ร้าย

คนพูดเท็จตั้งใจฟังคำพูดที่มุ่งร้าย

5ผู้เยาะเย้ยคนยากจนก็ดูหมิ่นพระผู้สร้างเขา

ผู้ยินดีเมื่อผู้อื่นประสบเหตุร้ายจะไม่พ้นโทษb

6หลานเหลนเป็นมงกุฎของผู้ชรา

บิดาเป็นเกียรติยศของลูกหลาน

7วาจาสละสลวยไม่เหมาะสมแก่คนโง่เขลา

วาจามุสายิ่งไม่เหมาะสมแก่เจ้านาย

8สินบนเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกของผู้ให้

ไม่ว่าเขาจะหันไปทิศทางใดก็ประสบความสำเร็จ

9ผู้ให้อภัยความผิดย่อมส่งเสริมความรัก

แต่ผู้ที่พูดย้ำความผิดย่อมทำให้เพื่อนผิดใจกัน

10คำตำหนิผู้มีความเข้าใจเพียงครั้งเดียว

เกิดผลมากกว่าการเฆี่ยนคนโง่เขลาสักร้อยครั้งc

11คนชั่วคิดแต่การกบฏ

ผู้สื่อข่าวโหดร้ายจะถูกส่งไปหาเขาd

12พบแม่หมีที่ถูกขโมยลูกไป

ยังดีกว่าพบคนโง่เขลาที่ทำอะไรโง่ๆ

13ผู้ที่ทำชั่วตอบแทนความดี

ความชั่วจะไม่พ้นไปจากบ้านของเขา

14การเริ่มโต้เถียงเป็นเหมือนปล่อยน้ำออกจากเขื่อน

ฉะนั้นจงเลิกโต้เถียงก่อนเกิดการทะเลาะวิวาท

15การไม่ลงโทษผู้กระทำผิดและลงโทษผู้ชอบธรรม

ทั้งสองประการเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจสำหรับพระยาห์เวห์

16เงินในมือของคนโง่เขลาจะมีประโยชน์อย่างใด

เขาจะซื้อปรีชาญาณไม่ได้ เพราะไม่มีความคิด

17เพื่อนจะมีความรักต่อกันตลอดไป       

จะเป็นพี่น้องในยามเคราะห์ร้าย

18ผู้ทำสัญญาแทนผู้อื่น

และเป็นผู้ค้ำประกันรับรองเขา ย่อมขาดสามัญสำนึก

19ผู้ชอบทะเลาะวิวาทก็ชอบทำบาป

ผู้หยิ่งยโสย่อมแสวงหาความพินาศe

20ผู้มีใจคดโกงจะไม่พบความสุข

ผู้พูดตลบตะแลงจะประสบเคราะห์ร้าย

21ผู้ให้กำเนิดคนโง่เขลาย่อมมีความทุกข์

บิดาของคนโฉดเขลาย่อมไม่มีความยินดี

22ใจร่าเริงเป็นยาขนานเอก

จิตโศกเศร้าทำให้กระดูกแห้ง

23คนชั่วร้ายรับสินบนจากใต้อกเสื้อf

เพื่อบิดเบือนวิถีทางแห่งความยุติธรรม

24ผู้มีความเข้าใจมุ่งหน้าไปหาปรีชาญาณ

แต่ดวงตาของคนโง่เขลาไปอยู่ที่สุดปลายแผ่นดินg

25บุตรโง่เขลาทำให้บิดาโศกเศร้า

เป็นความขมขื่นของมารดาผู้ให้กำเนิด

26การปรับผู้ชอบธรรมเป็นความผิด

การโบยตีคนดีก็ไม่ถูกต้อง

27ผู้ควบคุมคำพูดเป็นผู้มีความรู้

ผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนฉลาด

28ถ้าคนโง่เขลาไม่พูด คนอื่นก็คิดว่าเขาเป็นผู้มีปรีชา

ถ้าเขาหุบปาก คนอื่นก็คิดว่าเขาเป็นผู้ฉลาด      

17 a “การเลี้ยง” – แปลตามตัวอักษรว่า “การถวายบูชา” - อาจเป็นการกล่าวพาดพิงถึงการนำเนื้อสัตว์ที่ถวายเป็นศานติบูชาแล้วมาทำอาหารเลี้ยงฉลองกัน

b เทียบสุภาษิตบทนี้กับสุภาษิตของอาเมน-เอม-โอฟิส: “อย่าหัวเราะเยาะคนตาบอด อย่าล้อเลียนคนแคระ อย่าทำร้ายคนอ่อนแอ........ มนุษย์เป็นเพียงดินเหนียวและฟางข้าว พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างเขา”

c การกล่าวถึง “การเฆี่ยนร้อยครั้ง” อาจได้มาจากธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอียิปต์ - กฎหมายของอิสราเอลห้ามไม่ให้เฆี่ยนเกิน 40 ครั้ง (ฉธบ 25:3)

d “ผู้สื่อข่าวโหดร้าย” อาจหมายถึง “ทูตสวรรค์ผู้ทำลาย” – ดู อพย 12:13 เชิงอรรถ j – ตามความเข้าใจของต้นฉบับภาษากรีกที่ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่งทูตสวรรค์มาลงโทษเขาโดยไม่ปรานี”

e “ผู้หยิ่งยโส” – แปลตามตัวอักษรว่า “ผู้ที่ทำประตูของตนให้สูง”

f “รับสินบนจากใต้อกเสื้อ” หมายถึงสินบนที่ผู้พิพากษาและพยานเท็จรับมาจากจำเลยคู่ความ (เทียบ 17:8; 18:16 และ 21:14 ซึ่งกล่าวถึง “ของกำนัล” ในความหมายทั่วๆไป)

g “ดวงตาของคนโง่เขลาไปอยู่ที่สุดปลายแผ่นดิน” หมายความว่า “คนโง่เขลาชอบสอดรู้สอดเห็นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทุกเรื่อง”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก