"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

การเลือกปรีชาญาณ

4 1ลูกทั้งหลายเอ๋ย จงฟังคำสั่งสอนของพ่อ

   จงตั้งใจเพื่อจะเรียนรู้ความเข้าใจ

   2เพราะพ่อให้คำสอนที่ดีแก่ลูก

   อย่าทอดทิ้งคำสอนของพ่อ

   3พ่อเคยเป็นลูกของบิดา

  เคยเป็นแก้วตาสุดที่รักของมารดา

  4บิดาสอนพ่อ พูดว่า “ใจของลูกจงยึดคำสอนของพ่อไว้

  จงรักษาบทบัญญัติของพ่อ แล้วลูกจะมีชีวิต

  5จงแสวงหาทั้งปรีชาญาณและความเข้าใจให้ได้

  อย่าลืมและอย่าหันเหไปจากคำที่พ่อพูด

  6อย่าทอดทิ้งปรีชาญาณ แล้วปรีชาญาณจะรักษาลูกไว้

   จงรักปรีชาญาณ แล้วปรีชาญาณจะเฝ้าดูแลลูก

   7จุดเริ่มต้นของปรีชาญาณคือจงแสวงหาปรีชาญาณaให้ได้

   แม้ลูกจะต้องจ่ายทุกสิ่งที่ลูกมี ก็จงแสวงหาความเข้าใจให้ได้

   8จงยกย่องbปรีชาญาณ แล้วปรีชาญาณจะยกลูกให้สูงขึ้น

   ถ้าลูกสวมกอดปรีชาญาณไว้ ปรีชาญาณจะให้เกียรติแก่ลูก

   9ปรีชาญาณจะวางพวงมาลัยบนศีรษะของลูก

   จะสวมมงกุฎงดงามให้ลูก

  

10ลูกเอ๋ย จงฟังและยอมรับถ้อยคำของพ่อ

   เพื่อชีวิตของลูกจะยืนยาว

   11พ่อได้สอนลูกให้รู้หนทางของปรีชาญาณ

   ได้นำลูกให้เดินในหนทางของความซื่อตรง

   12เมื่อลูกเดิน ย่างก้าวของลูกจะไม่ถูกขัดขวาง

   ถ้าลูกวิ่ง ลูกจะไม่สะดุด

   13จงยึดคำสั่งสอนให้มั่นไว้ และอย่าปล่อยปรีชาญาณ

   จงปฏิบัติตาม และปรีชาญาณจะเป็นชีวิตของลูก

   14อย่าเข้าไปในวิถีทางของคนชั่วร้าย

   อย่าเดินในหนทางของคนอธรรม

   15จงหลีกเลี่ยง อย่าเดินตามทางนั้น

   จงอยู่ห่างๆ และเดินผ่านไป

   16คนชั่วร้ายนอนไม่หลับ ถ้าไม่ได้ทำความผิด

   ถ้าเขาไม่ได้ทำให้ผู้ใดสะดุดล้ม เขาก็หลับไม่ได้

   17ความชั่วร้ายเป็นอาหารของเขา

    การใช้ความรุนแรงเป็นเหล้าองุ่นที่เขาดื่ม

  

    18แต่วิถีทางของผู้ชอบธรรมเป็นเหมือนแสงอรุณ

   ซึ่งส่องสว่างสุกใสยิ่งๆขึ้นจนถึงเวลาเที่ยงวัน

   19หนทางของคนชั่วร้ายเป็นเหมือนความมืดทึบ

   เขาไม่รู้ว่าเขาจะสะดุดอะไร

  

     20ลูกเอ๋ย จงตั้งใจฟังถ้อยคำของพ่อ

   จงเงี่ยหูฟังคำพูดของพ่อ

   21อย่าให้ถ้อยคำเหล่านี้คลาดสายตาของลูก

   จงรักษาไว้ในใจของลูก

   22เพราะถ้อยคำเหล่านี้เป็นชีวิตแก่ผู้ที่พบ

   เป็นยารักษาทุกคนให้มีสุขภาพดี

   23จงเอาใจใส่รักษาใจของลูกไว้

   เพราะบ่อเกิดของชีวิตอยู่ที่ใจ

   24จงขจัดคำพูดที่ไม่ตรงให้ห่างจากลูก

   จงละทิ้งวาจาตลบตะแลงให้ไกลจากลูก

   25ตาของลูกจงมองตรงไป

   สายตาของลูกจงจ้องตรงไปข้างหน้า

   26จงระวังเท้าของลูกเมื่อก้าวเดิน

    แล้วทางทั้งหลายของลูกจะมั่นคง

   27อย่าหันเหไปทางขวาหรือทางซ้าย

   จงรักษาเท้าของลูกให้อยู่ห่างจากความชั่ว

4 a การจะมีปรีชาญาณได้ ก่อนอื่นหมดเราต้องรู้สำนึกว่าปรีชาญาณมีความสำคัญยิ่ง และต้องยอมสละทุกสิ่งเพื่อจะได้ปรีชาญาณมา

b “ยกย่อง” – แปลโดยคาดคะเน – คำนี้ในภาษากรีกยังอาจแปลได้ว่า “ล้อมรั้ว” “ปกป้อง” อีกด้วย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก