"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

II. โยบโต้ตอบกับเพื่อน

 

ก. การโต้ตอบรอบแรก

 

โยบสาปแช่งวันเกิดของตน

3 1ต่อมา โยบอ้าปากสาปแช่งวันเกิดของตน 2โยบเริ่มพูดว่า

          3“วันที่ข้าเกิดมาจงพินาศเถิด

                    ทั้งคืนที่มีคนพูดว่า

          ‘เด็กชายคนหนึ่งปฏิสนธิแล้ว’a

                    ก็จงพินาศด้วย

          4วันนั้นจงเป็นความมืด

                    พระเจ้าจากเบื้องบนอย่าสนพระทัยวันนั้น

          อย่าให้แสงสว่างส่องในวันนั้นเลย

          5ความมืดและเงาแห่งความตายจงเรียกวันนั้นกลับมาเป็นของตนเถิด

                    เมฆจงคลุมวันนั้นไว้

          ความมืดอย่างกะทันหันbจงทำให้วันนั้นหวาดกลัว

          6ความมืดมิดจงยึดคืนนั้นไว้ อย่าให้คืนนั้นถูกนับรวมอยู่กับวันของปีc

                    อย่าให้คืนนั้นเข้ามาในจำนวนของเดือนเลย

          7ถูกแล้ว คืนนั้นจงเป็นหมัน

                    อย่าให้เสียงร้องยินดีได้ยินในคืนนั้น

          8ผู้ที่รู้จักสาปแช่งวันd

                    รู้วิธีปลุกเลวีอาธานขึ้นมาe จงสาปแช่งคืนนั้นด้วย

          9ดาวประจำรุ่งของคืนนั้นจงมืดไป

                    แม้คืนนั้นจะหวังแสงสว่าง ก็อย่าให้แสงสว่างนั้นมาถึง

          อย่าให้คืนนั้นเห็นแสงอรุณยามเช้าเลย

          10เพราะคืนนั้นไม่ได้ปิดประตูครรภ์มารดาของข้า

                    ไม่ได้ซ่อนความทุกข์ยากจากตาของข้า

          11ทำไมข้าจึงไม่ตายเสียตั้งแต่ในครรภ์

                    ทำไมข้าจึงไม่ขาดใจเมื่อออกมาจากครรภ์มารดา

          12ทำไมจึงมีผู้รับข้าไว้บนเข่า

                    ทำไมจึงมีหัวนมให้ข้าดูด

          13มิฉะนั้นแล้ว บัดนี้ข้าคงนอนสงบ

                    ข้าคงหลับ และพักผ่อนในสันติ

          14กับบรรดากษัตริย์และผู้ปกครองแผ่นดิน

                    ผู้ได้สร้างอนุสาวรีย์ที่ฝังศพสำหรับตนf

          15หรือกับเจ้านายที่มีทองคำ

                    และสะสมเงินไว้เต็มที่ฝังศพของตนg

          16ข้าคงจะไม่มีความเป็นอยู่เหมือนลูกที่แท้งและถูกซ่อนไว้

                    เหมือนทารกซึ่งไม่เคยเห็นแสงสว่าง

          17ที่นั่นhคนชั่วร้ายหยุดดิ้นรน

                    ที่นั่นผู้ที่หมดกำลังได้พักผ่อน

          18ที่นั่นผู้ถูกจองจำก็อยู่สบายพร้อมกัน

                    เขาทั้งหลายไม่ได้ยินเสียงของนายงาน

          19ผู้น้อยและผู้ใหญ่ก็อยู่ที่นั่น

                    ทาสก็เป็นอิสระพ้นจากนายของตน

          20ทำไมผู้ที่ทนทุกข์จึงได้รับแสงสว่าง

                    ผู้ที่มีใจขมขื่นจึงได้รับชีวิต

          21เขาคอยความตาย แต่ความตายก็ไม่มา

                    เขาแสวงหาความตายมากกว่าขุดหาทรัพย์สมบัติที่ซ่อนอยู่

          22เขายินดีอย่างยิ่งi

                    และชื่นชมเมื่อพบหลุมฝังศพ

          23ทำไมจึงประทานความสว่างแก่ผู้ที่ไม่มีวันจะเห็นหนทางของตน

                    และแก่ผู้ที่พระเจ้าทรงกั้นไว้ทุกด้าน

          24ข้าถอนหายใจแทนกินอาหาร

                    การครวญครางของข้าก็ไหลออกมาเหมือนน้ำ

          25เพราะสิ่งที่ข้ากลัวก็เกิดขึ้นกับข้า

                    สิ่งที่ข้าครั่นคร้ามก็มาถึงข้า

          26ข้าไม่สบายใจ และไม่มีความสงบ

                   ข้าไม่ได้พักผ่อน เพราะความทรมานเข้ามา”

 

3 a การสาปแช่งควบคู่กัน สาปแช่งวันที่เกิด และสาปแช่งคืนที่ปฏิสนธิ

b “ความมืดอย่างกะทันหัน” แปลโดยคาดคะเน

c “อย่า...ถูกนับรวมอยู่” แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “อย่ายินดี”

d “ผู้ที่รู้จักสาปแช่งวัน” อาจหมายถึงผู้เป็นศัตรูกับแสงสว่าง ทำงานในความมืด (ดู 24:13ฯ; 38:15) หรือผู้ที่สาปแช่งวันที่ตนเกิดเหมือนที่โยบทำ หรืออาจหมายถึงผู้ทำไสยที่ทำให้วันมีโชคหรืออับโชคได้ หรือแม้กระทั่งทำให้เกิดสุริยุปราคา เมื่อ “เลวีอาธาน” กลืนดวงอาทิตย์เข้าไปชั่วคราวได้ด้วย

e “เลวีอาธาน” (ยังเรียกอีกว่า “มังกร” หรือ “งูที่คดเคี้ยว”) (ดู 40:25 เชิงอรรถ j; สดด 74:14; 104:26; อสย 27:1; 51:9; อมส 9:3) เป็นสัตว์ใหญ่สมัยดึกดำบรรพ์ในนิยาย (ดู 7:12 เชิงอรรถ f) คนทั่วไปในสมัยโบราณกลัวว่าการสาปแช่งระเบียบปัจจุบันจะปลุกสัตว์ร้ายใหญ่โตเหล่านี้ขึ้นมาทำร้ายมนุษย์ “มังกร” ที่กล่าวถึงใน วว 12:3 ซึ่งหมายถึงตัวความชั่วร้ายที่เป็นอริกับพระเจ้า มีลักษณะบางประการคล้ายคลึงกับงูดึกดำบรรพ์นี้

f “สร้างอนุสาวรีย์ที่ฝังศพสำหรับตน” แปลตามตัวอักษรว่า “สร้างสิ่งปรักหักพังสำหรับตน” เมื่อเทียบกับ อสย 58:12 และ 61:4 วลีนี้อาจแปลได้ว่า “บูรณะสิ่งปรักหักพังขึ้นใหม่” ซึ่งกษัตริย์แห่งบาบิโลนและอัสซีเรียมักจะทรงภูมิใจที่ได้ทำเช่นนี้ แต่วลี “สำหรับตน” น่าจะชวนให้คิดถึง “อนุสาวรีย์ที่ฝังศพ” ซึ่งมักจะถูกสร้างขึ้นในที่โดดเดี่ยวก่อนที่ตนจะสิ้นชีวิต เช่นที่กษัตริย์ฟาโรห์หลายพระองค์เคยทรงกระทำในอียิปต์ “สิ่งปรักหักพัง” ในภาษาฮีบรูอาจหมายถึงอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ในอียิปต์ เช่นเดียวกับพีระมิดก็ได้

g “ที่ฝังศพของตน” แปลตามตัวอักษรว่า “บ้านของตน” คือบ้านที่ตนจะอาศัยอยู่ตลอดไป (ดู ปญจ 12:5) ซึ่งบางครั้งหมายถึง “ที่ฝังศพ” ด้วย (ดู สดด 49:11) นักโบราณคดีที่ขุดค้นโบราณสถานที่เมืองอูร์และอียิปต์ พบทรัพย์สมบัติมากมายตามที่ฝังศพของบรรดากษัตริย์และเจ้านาย

h “ที่นั่น” หมายถึง “แดนผู้ตาย” (ดู กดว 16:33 เชิงอรรถ f)

i “ยินดีอย่างยิ่ง” แปลตามตัวอักษรว่า “ยินดีด้วยความยินดี” บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “เขายินดีเมื่อเห็นเนินที่ฝังศพ”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก