"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

10 1แมลงวันที่ตายแล้วaตัวเดียวย่อมทำให้น้ำมันหอมเน่าเหม็น

                   ความโง่เขลาเล็กน้อยย่อมมีผลตามมามากกว่าปรีชาญาณและเกียรติยศ

                  

                   2จิตใจของผู้มีปรีชาย่อมนำเขาไปสู่ความถูกต้อง

                   แต่จิตใจของผู้โง่เขลาย่อมทำให้เขาหลงทางb

                   

                   3แม้เมื่อผู้โง่เขลากำลังเดินไปตามถนน เขาก็ขาดสามัญสำนึก

                   ทุกคนยังเห็นว่าเขาเป็นผู้โง่เขลา

          4ถ้าผู้มีอำนาจปกครองโกรธท่าน จงอยู่นิ่งเฉยในที่ของท่าน เพราะอารมณ์เย็นย่อมระงับความผิดใหญ่หลวงได้

          5ข้าพเจ้ายังเห็นสิ่งเลวร้ายอีกประการหนึ่งภายใต้ดวงอาทิตย์ เป็นความผิดที่ผู้มีอำนาจมักจะทำ 6คือเขาแต่งตั้งผู้โง่เขลาในตำแหน่งสูง และให้คนร่ำรวยอยู่ในตำแหน่งต่ำต้อย 7ข้าพเจ้าเคยเห็นทาสขี่ม้า และเคยเห็นเจ้านายเดินดินอย่างทาส

                   8ผู้ใดขุดบ่อไว้ ผู้นั้นอาจตกลงในบ่อนั้น

                   ผู้ใดรื้อกำแพงลง อาจถูกงูกัด

                   9ผู้สกัดหินอาจได้รับบาดเจ็บจากหินนั้น

                   ผู้ผ่าขอนไม้อาจได้รับอันตรายจากขอนไม้นั้น

          10ถ้าขวานทื่อและไม่ลับให้คมก็ต้องออกแรงมากขึ้น ปรีชาญาณย่อมช่วยให้บรรลุความสำเร็จ

                   11ถ้าหมองูถูกงูกัดก่อนที่งูจะถูกสะกด

                   หมองูก็จะไม่เป็นประโยชน์ใด

                  

12ถ้อยคำจากปากของผู้มีปรีชาย่อมน่าฟัง

แต่คำพูดของผู้โง่เขลาย่อมทำลายตนเอง

13ถ้อยคำของเขาเริ่มต้นด้วยความโง่เขลา

และจบลงด้วยคำพูดบ้าคลั่งและเลวร้าย

14ผู้โง่เขลาพูดซ้ำซาก

มนุษย์ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ผู้ใดเล่าจะบอกเขาได้ว่า

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาตายแล้ว

15ความลำบากตรากตรำของผู้โง่เขลาทำให้เขาเหน็ดเหนื่อย

จนเขาไม่รู้แม้แต่ทางที่จะเข้าไปในเมือง

16บ้านเมืองเอ๋ย วิบัติจงเกิดแก่เจ้า ถ้าเจ้ามีกษัตริย์เป็นเด็ก

และมีเจ้านายที่เลี้ยงฉลองกันตั้งแต่เช้า

17บ้านเมืองเอ๋ย เจ้าย่อมเป็นสุข ถ้าเจ้ามีกษัตริย์จากตระกูลสูง

และมีเจ้านายที่เลี้ยงฉลองตามกาลเทศะ

เพื่อฟื้นฟูกำลัง มิใช่เพื่อความเมามาย

18คนเกียจคร้านปล่อยให้หลังคาบ้านพังลง

คนเฉื่อยชาปล่อยให้หลังคาบ้านรั่ว

19การเลี้ยงฉลองทำให้ร่าเริง

เหล้าองุ่นทำให้ชีวิตชื่นบาน

แต่เงินตอบสนองความต้องการทุกอย่าง

20อย่ากล่าวร้ายกษัตริย์ แม้ในความคิด

อย่ากล่าวร้ายคนร่ำรวย แม้ในห้องนอนของท่าน

เพราะนกในอากาศจะนำเสียงของท่านไป

และสัตว์มีปีกจะบอกเล่าสิ่งที่ท่านได้พูด

10 a “แมลงวันที่ตายแล้ว” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “แมลงวันแห่งความตาย”

b “จิตใจ......ความถูกต้อง, จิตใจ.....หลงทาง” – แปลตามตัวอักษรว่า “ใจของผู้มีปรีชาอยู่ทางขวา ใจของผู้โง่เขลาอยู่ทางซ้าย”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก