"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

6 1ข้าพเจ้ายังเห็นความชั่วอีกประการหนึ่งภายใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นภาระหนักสำหรับมนุษย์ 2พระเจ้าประทานความร่ำรวย ทรัพย์สมบัติ และเกียรติยศแก่มนุษย์คนหนึ่ง เขาไม่ขาดสิ่งใดที่เขาปรารถนา แต่พระเจ้าไม่ประทานให้เขาหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้ เพราะคนแปลกหน้าจะมาหาความสุขได้จากสิ่งเหล่านี้ นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ และเป็นความทุกข์อย่างร้ายแรง 3ถ้าชายคนหนึ่งมีบุตรร้อยคนและมีชีวิตยืนยาวมาก แต่เขาก็หาความสุขจากทรัพย์สมบัติของตนไม่ได้ และไม่มีแม้ที่ฝังศพ ข้าพเจ้าคิดว่าทารกที่ตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก็ยังดีกว่าเขา

                   4เพราะทารกนั้นเกิดมาโดยไร้ประโยชน์และกลับไปในความมืด

                   ชื่อของเขาถูกปิดไว้ในความมืด

5ทารกคนนั้นยังไม่ทันเห็นดวงอาทิตย์ ยังไม่ทันรู้เรื่องราวอะไร แต่เขาก็พบการพักผ่อนมากกว่าชายคนนั้น 6แม้เขามีชีวิตอยู่สองพันปี เขาจะหาความสุขจากทรัพย์สมบัติของตนไม่ได้ เพราะในที่สุดทุกคนต้องลงไปในที่เดียวกัน

                   7ความลำบากตรากตรำของมนุษย์มีอยู่ก็เพื่อปากของเขา

                   ถึงกระนั้นความอยากของเขาก็ไม่รู้จักอิ่ม

                   8ผู้มีปรีชามีประโยชน์ใดมากกว่าผู้โง่เขลา

                   หรือคนยากจนที่รู้จักประพฤติตนดีในสังคมจะได้ประโยชน์ใดa

                   9เห็นกับตาย่อมดีกว่ามีความปรารถนาbที่เที่ยวไปแสวงหา

                   นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ เป็นการวิ่งไล่ตามลมด้วย

                   10สิ่งใดๆที่เป็นอยู่ก็เคยมีชื่อแต่นานมาแล้ว – ทุกคนก็รู้แล้วว่ามนุษย์เป็นอะไร

                   เขาไม่อาจสู้คดีกับผู้ที่แข็งแรงกว่าตนได้

          11ยิ่งพูดมากก็ยิ่งไร้สาระมาก แล้วจะเป็นประโยชน์ใดแก่มนุษย์เล่า 12ไม่มีผู้ใดรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งดีสำหรับมนุษย์ในชีวิตสั้นๆไม่เที่ยงแท้ของเขาที่ผ่านไปเหมือนเงา ไม่มีผู้ใดบอกมนุษย์ได้ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์เมื่อเขาจากไปแล้ว

6 a ความหมายไม่ชัด - อาจเป็นการเปรียบเทียบแดกดันระหว่างผู้มีปรีชากับผู้ที่รู้จักแสร้งทำตัวให้ดูดี

b “ความปรารถนา” – ภาษาฮีบรูว่า “nephes” ซึ่งโดยปรกติหมายความว่า “วิญญาณ” แต่ความหมายแรกคือ “ลำคอ” หรือ “ความอยากอาหาร” – จึงแปลได้ว่า “ความปรารถนา” – เทียบ ข้อ 7.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก