"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

คำประกาศพระวาจากล่าวโทษชาวฟีลิสเตีย

        47. 1พระยาห์เวห์ตรัสกับประกาศกเยเรมีย์เกี่ยวกับชาวฟีลิสเตีย ก่อนที่พระเจ้าฟาโรห์ทรงเข้าโจมตีเมืองกาซาa 2“พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้

          ดูซิ น้ำกำลังเอ่อล้นขึ้นมาจากทิศเหนือ

จะกลายเป็นลำธารล้นฝั่ง

ท่วมแผ่นดินและทุกสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน

ท่วมทั้งเมืองและผู้อาศัยในเมือง

คนจะร้องขอความช่วยเหลือ

ผู้อาศัยทุกคนในแผ่นดินจะร้องคร่ำครวญ

3เมื่อได้ยินเสียงกระทืบของกีบม้าที่กำลังควบมา

ได้ยินเสียงอึกทึกของรถศึก

และเสียงเสียดสีของล้อรถ

พ่อทั้งหลายหันมาช่วยลูกๆไม่ได้

มือของเขาอ่อนเปลี้ย

4เพราะวันที่ชาวฟีลิสเตียทุกคนจะถูกทำลายมาถึงแล้ว

เมืองไทระ เมืองไซดอน และผู้ช่วยที่ยังเหลืออยู่

จะถูกทำลายล้าง

          ใช่แล้ว พระยาห์เวห์ทรงทำลายชาวฟีลิสเตีย

คือผู้รอดชีวิตจากเกาะคัฟโทร์b

5ชาวเมืองกาซาโกนศีรษะไว้ทุกข์

เมืองอัชเคโลนถูกทำลาย

ท่านผู้รอดชีวิตในหุบเขา

จะเชือดเนื้อตัวอีกนานเท่าใดc

6อนิจจา ดาบของพระยาห์เวห์เอ๋ย

อีกนานเท่าใดเจ้าจึงจะหยุด

จงเก็บตัวเข้าไว้ในฝัก

จงพักผ่อนและอยู่เงียบๆเถิด

7เจ้าจะหยุดพักได้อย่างไรd

เมื่อพระยาห์เวห์ทรงบัญชา

ให้โจมตีเมืองอัชเคโลนและชายทะเล

พระองค์ทรงกำหนดให้โจมตีที่นั่น”

47 a ฟาโรห์ที่เข้าโจมตีเมืองกาซาอาจเป็นฟาโรห์เนโค ตามที่นักประวัติศาสตร์เฮโรโดตัสกล่าวถึง (History II,159 ที่กล่าวถึงเมือง Magdolos ซึ่งได้แก่เมืองเมกิดโด และกล่าวถึงเมือง Cadytis ซึ่งได้แก่เมืองกาซา) หรือมิฉะนั้นก็หมายถึงฟาโรห์โฮฟรา ซึ่งเฮโรโดตัส (II,161) กล่าวว่าได้ทำศึกกับเมืองไทระและเมืองไซดอน และได้โจมตีพันธมิตรของเมืองทั้งสองนี้ในคราวเดียวกันด้วย

b “คัฟโทร์” คือเกาะครีต ที่เชื่อกันว่าเป็นถิ่นกำเนิดของชาวฟีลิสเตีย (ฉธบ 2:23; อมส 9:7) – เกี่ยวกับเมืองต่างๆของชาวฟีลิสเตีย ดู 25:20.

c “ผู้ที่รอดชีวิตในหุบเขา” – บางคนแก้อักษรตัวหนึ่ง (m เป็น n) ไปอ่านเหมือนต้นฉบับภาษากรีกว่า “ชาวอานาค” – เทียบ ยชว 11:22 *** การโกนศีรษะและเชือดเนื้อตัวเป็นเครื่องหมายของการไว้ทุกข์ – ดู ลนต 21:5, มคา 1:16.

d “เจ้าจะหยุดพัก” – บางคนแปลตามสำนวนแปลโบราณต่างๆว่า “มัน (= ดาบ) จะหยุดพัก”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก