"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

          43. 1ประกาศกเยเรมีย์ประกาศพระวาจาทุกคำของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเขาให้ประชากรทุกคนรับรู้ เมื่อเยเรมีย์ประกาศพระวาจาทุกคำเหล่านี้ที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของเขา ทรงส่งให้ไปประกาศแล้ว 2อาซาริยาห์บุตรโฮชายาห์ โยคานันบุตรของคาเรอัค และชายทุกคนที่หยิ่งยโส พูดกับเยเรมีย์ว่า “ท่านพูดมุสา พระยาห์เวห์ พระเจ้าของเราไม่ได้ส่งท่านมาบอกว่า ‘อย่าไปอียิปต์เพื่ออาศัยอยู่ที่นั่น’ 3บารุคบุตรของเนริยาห์ต่างหากได้ยุยงท่านให้ต่อต้านเรา เพื่อจะมอบเราไว้ในมือของชาวเคลเดีย ซึ่งจะฆ่าหรือกวาดต้อนเราไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลน”

               4โยคานันบุตรของคาเรอัค บรรดานายทหารและประชากรทุกคน จึงไม่เชื่อฟังพระสุร เสียงของพระยาห์เวห์ที่ทรงบัญชาให้อาศัยอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ 5แต่โยคานันบุตรของคาเรอัคและนายทหารทุกคนได้นำชาวยูดาห์ที่รอดชีวิตทั้งหมดออกไป คนเหล่านี้ที่ถูกขับไล่ให้ไปอยู่กับชนต่างชาติได้กลับมาอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ 6คือบรรดาชายฉกรรจ์ ผู้หญิง เด็ก บรรดาราชธิดา และทุกคนซึ่งเนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารองครักษ์ได้ฝากให้กับเกดาลิยาห์บุตรอาหิคัม บุตรของชาฟาน รวมทั้งประกาศกเยเรมีย์ และบารุคบุตรของเนริยาห์ 7เขาทั้งหลายไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ จึงลงไปยังแผ่นดินอียิปต์ และมาถึงเมืองทาปานเหสa

ประกาศกเยเรมีย์ทำนายว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์จะทรงโจมตีอียิปต์

            8พระยาห์เวห์ตรัสกับประกาศกเยเรมีย์ที่เมืองทาปานเหสว่า 9“จงหยิบหินก้อนใหญ่ๆ นำไปซ่อนไว้ใต้ดินที่ทางเดินเข้าพระราชวังของพระเจ้าฟาโรห์ที่เมืองทาปานเหส ต่อหน้าชาวยูดาห์b 10แล้วจงบอกเขาทั้งหลายว่า ‘พระยาห์เวห์จอมจักรวาล พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ดูซิ เราจะไปเรียกกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลน ผู้รับใช้ของเรา ให้มาcตั้งบัลลังก์บนหินเหล่านี้ที่เราได้ซ่อนไว้ เขาจะกางกระโจมที่ประทับบนก้อนหินเหล่านี้ 11เขาจะมาโจมตีแผ่นดินอียิปต์

คนที่จะต้องตายด้วยโรคระบาด ก็จะตายด้วยโรคระบาด

คนที่จะต้องถูกจับเป็นเชลย ก็จะถูกจับเป็นเชลย

คนที่จะต้องตายด้วยดาบ ก็จะตายด้วยดาบ

12เขาdจะจุดไฟเผาวิหารของบรรดาเทพเจ้าแห่งอียิปต์ จะเผารูปเคารพหรือนำไปเป็นของเชลย เขาจะชำระแผ่นดินอียิปต์เหมือนผู้เลี้ยงแกะชำระเสื้อคลุมให้หมดตัวเหา และจะจากไปโดยไม่มีผู้ใดรบกวน 13เขาจะทุบทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของวิหารพระอาทิตย์eในแผ่นดินอียิปต์ และจะเผาวิหารต่างๆของบรรดาเทพเจ้าแห่งอียิปต์’”

43 a “เมืองทาปานเหส” เป็นเมืองชายแดน อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไนล์ – ดู 2:16 เชิงอรรถ h.

b การที่ประกาศกเยเรมีย์ทำเช่นนี้เป็นการกระทำเป็นสัญลักษณ์ (ดู 18:1 เชิงอรรถ a) หมายถึงการวางฐานราชบัลลังก์ของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์

c “ให้ (เขา) มาตั้ง” – ตามต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียค – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เราจะตั้ง”

d “เขา” – แปลตามสำนวนแปลโบราณต่างๆ – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เรา” *** การยกทัพมาบุกรุกครั้งนี้เกิดขึ้นในปี 568-567 ก.ค.ศ. ในรัชสมัยของพระเจ้าฟาโรห์อามาซิส

e “พระวิหารพระอาทิตย์” (ตามตัวอักษรว่า “บ้านของพระอาทิตย์”) – ที่นี่ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า “ซึ่งอยู่ที่เมืองโอน” (ปฐก 41:45,50; 46:20) – ชื่อ “โอน” ในภาษาอียิปต์ ชาวกรีกเรียกว่า “Heliopolis” ซึ่งแปลว่า “เมืองพระอาทิตย์” – ปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรุงไคโร ที่นี่มีวิหารของเทพเจ้า “รา” (= พระอาทิตย์) ตั้งอยู่

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก