"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

           41. 1เดือนที่เจ็ด อิชมาเอลบุตรของเนธานิยาห์ บุตรของเอลีชามา เชื้อพระวงศ์ พร้อมกับบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ของกษัตริย์และทหารสิบคน มาพบเกดาลิยาห์บุตรอาหิคัม ที่เมืองมิสปาห์ขณะที่เขากำลังกินอาหารอยู่ด้วยกันที่เมืองมิสปาห์ 2อิชมาเอลบุตรของเนธานิยาห์ลุกขึ้นพร้อมกับคนทั้งสิบที่อยู่กับเขา ใช้ดาบฟันเกดาลิยาห์บุตรอาหิคัม บุตรของชาฟาน เขาจึงฆ่าผู้ที่กษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการปกครองแผ่นดิน 3อิชมาเอลยังได้ฆ่าชาวยูดาห์ทุกคนที่อยู่กับเกดาลิยาห์ที่เมืองมิสปาห์ และฆ่าทหารชาวเคลเดียซึ่งเผอิญอยู่ที่นั่นด้วยa

          4วันต่อมาหลังจากที่เกดาลิยาห์ถูกฆ่า ก่อนที่ผู้ใดจะรู้เรื่อง 5ชายแปดสิบคนมาจากเมืองเชเคม เมืองชิโลห์ และเมืองสะมาเรีย เขาได้โกนหนวดเครา สวมเสื้อผ้าขาดวิ่น มีรอยเลือดตามร่างกาย นำธัญบูชาและกำยานมาถวายที่พระวิหารของพระยาห์เวห์b 6อิชมาเอลบุตรของเนธานิยาห์ออกจากเมืองมิสปาห์พลางร้องไห้ไปพบเขา เมื่อพบคนเหล่านี้แล้ว จึงพูดว่า “จงเข้ามาพบเกดาลิยาห์บุตรอาหิคัมเถิด” 7แต่เมื่อเขาเหล่านั้นเข้ามาในเมือง อิชมาเอลบุตรของเนธานิยาห์และคนที่อยู่กับเขาก็ฆ่าคนเหล่านั้น แล้วโยนศพลงไปในบ่อเก็บน้ำc   8แต่สิบคนในกลุ่มนี้พูดกับอิชมาเอลว่า “อย่าฆ่าพวกเราเลย เพราะเราได้เก็บซ่อนข้าวสาลี ข้าวบารลี น้ำมัน และน้ำผึ้งไว้ในทุ่งนา” อิชมาเอลจึงไว้ชีวิตไม่ฆ่าเขาพร้อมกับพี่น้อง 9บ่อเก็บน้ำที่อิชมาเอลโยนศพของผู้ที่เขาได้ฆ่าลงไปนั้นเป็นบ่อเก็บน้ำใหญ่d ซึ่งกษัตริย์อาสาทรงสร้างไว้เมื่อทรงทำสงครามกับกษัตริย์บาอาชาแห่งอิสราเอล อิชมาเอลบุตรของเนธานิยาห์นำศพผู้ถูกฆ่ามาใส่ไว้จนเต็ม 10แล้วอิชมาเอลก็จับประชาชนทุกคนที่เหลืออยู่ในเมืองมิสปาห์เป็นเชลย คือบรรดาราชธิดาและประชากรทุกคนซึ่งยังเหลืออยู่ที่เมืองมิสปาห์ คือผู้ที่เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารองครักษ์มอบให้เกดาลิยาห์บุตรอาหิคัมดูแล อิชมาเอลบุตรของเนธานิยาห์ได้จับเขาเป็นเชลย และออกเดินทางเพื่อข้ามฟากมุ่งไปหาชาวอัมโมน

          11เมื่อโยคานันบุตรของคาเรอัค และบรรดานายทหารซึ่งอยู่กับเขาได้ยินเรื่องความชั่วร้ายที่อิชมาเอลบุตรของเนธานิยาห์กระทำ 12เขารวบรวมทหารทุกคนของตนออกเดินทางไปโจมตีอิชมาเอลบุตรของเนธานิยาห์ และตามไปทันเขาที่สระน้ำใหญ่ที่เมืองกิเบโอนe 13เมื่อประชาชนทั้งหลายซึ่งอยู่กับอิชมาเอลเห็นโยคานันบุตรของคาเรอัค และนายทหารทุกคนที่อยู่กับเขา ก็มีความยินดี 14ประชาชนทั้งหมดที่อิชมาเอลจับเป็นเชลยมาจากเมืองมิสปาห์จึงเปลี่ยนใจหันกลับมาเข้ากับโยคานันบุตรของคาเรอัค 15แต่อิชมาเอลบุตรของเนธานิยาห์พร้อมกับชายแปดคนหนีรอดจากโยคานันไปอยู่กับชาวอัมโมน 16โยคานันบุตรของคาเรอัคและนายทหารทุกคนที่อยู่กับเขารวบรวมประชากรที่เหลือทั้งหมด ซึ่งอิชมาเอลบุตรของเนธานิยาห์ เคยจับเป็นเชลยfจากเมืองมิสปาห์เมื่อฆ่าเกดาลิยาห์บุตรอาหิคัมแล้ว ประชากรเหล่านี้คือบรรดาทหาร ผู้หญิง เด็ก และขันที แล้วโยคานันนำคนเหล่านี้กลับมาจากเมืองกิเบโอน 17เขาทั้งหลายออกเดินทางไปแวะที่เกรูธ-คิมฮัมใกล้เมืองเบธเลเฮม เพื่อเดินทางต่อไปยังอียิปต์ 18ให้พ้นจากชาวเคลเดีย เขากลัวชาวเคลเดีย เพราะอิชมาเอลบุตรของเนธานิยาห์ได้ฆ่าเกดาลิยาห์บุตรอาหิคัม ซึ่งกษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการปกครองแผ่นดิน

41 a มีการระลึกถึงการที่เกดาลิยาห์ถูกฆ่านี้ (กันยายน ปี 587) เป็นประจำทุกปีต่อมา – ดู ศคย 7:5; 8:19.

b ไม่ต้องสงสัย ชาวอิสราเอลในอาณาจักรเหนือยังคงถือว่ากรุงเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางทางศาสนา หรืออย่างน้อยยังมีเกียรติเช่นนี้อยู่อีกตั้งแต่การปฏิรูปในสมัยกษัตริย์โยสิยาห์ (2 พกษ 23:19-20) การที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายไม่ได้ทำให้การประกอบศาสนพิธีที่(ซาก)พระวิหารต้องสิ้นสุดลงด้วย

c “โยนศพลงไป” – แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค – ต้นฉบับภาษาฮีบรูละวลีนี้ – แต่ ดูข้อ 9 *** เหตุผลของการฆ่าครั้งนี้ไม่ชัดเจน – อาจเป็นการขโมย ดูข้อ 8 – หรืออาจเป็นการอำพรางการฆ่าเกดาลิยาห์ก็ได้

d “บ่อเก็บน้ำใหญ่” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “โดยมือของเกดาลิยาห์”

e “เมืองกิเบโอน” ในปัจจุบันคือเมืองเอล-จิบ ราว 10 กม.ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเยรูซาเล็ม

f “ซึ่ง (อิชมาเอล) เคยจับเป็นเชลย” – แปลโดยคาดคะเน – ดูข้อ 10ฯ – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ซึ่งเขา (โยคานัน) ได้คืนมาจาก (อิชมาเอล)”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก