"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประกาศกเยเรมีย์a

          ต่อไปนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกยึด

 39. 1ปีที่เก้าในรัชสมัยของกษัตริย์เศเดคียาห์แห่งยูดาห์ ในเดือนที่สิบb กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนทรงยกทัพมาโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม 2วันที่เก้าเดือนสี่c ปีที่สิบเอ็ดในรัชสมัยของกษัตริย์เศเดคียาห์ ศัตรูได้พังกำแพงเมืองลงส่วนหนึ่ง

          3ข้าราชบริพารทุกคนของกษัตริย์แห่งบาบิโลนเข้าไปในเมือง มาตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่ประตูกลาง คือ เนอร์กัลซาเรเซอร์ สัมการ์เนโบ สารเสคิมหัวหน้ามหาดเล็ก เนอร์กัลซาเรเซอร์หัวหน้าโหราจารย์ และข้าราชบริพารอื่นๆของกษัตริย์แห่งบาบิโลนd….

          4เมื่อกษัตริย์เศเดคียาห์แห่งยูดาห์ พร้อมกับทหารทุกคน ทรงเห็นเช่นนี้ ต่างก็หลบหนีผ่านทางประตูระหว่างกำแพงใกล้พระราชอุทยานในเวลากลางคืน กษัตริย์เสด็จไปทางลุ่มแม่น้ำจอร์แดนe 5กองทัพชาวเคลเดียไล่ตามคนเหล่านี้และกษัตริย์เศเดคียาห์ ไปทันที่บริเวณที่ราบใกล้เมืองเยริโค ทหารของพระองค์ต่างละทิ้งพระองค์ไว้แล้วหลบหนีไป ชาวเคลเดียจับกุมพระองค์เป็นเชลย และนำไปเฝ้ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนที่เมืองริบลาห์ในแผ่นดินฮามัทf พระองค์ทรงถูกพิพากษาที่นั่น 6กษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงสั่งให้ประหารชีวิตพระโอรสของกษัตริย์เศเดคียาห์ที่เมืองริบลาห์เฉพาะพระพักตร์พระบิดา 7พระองค์ทรงสั่งให้ควักพระเนตรของกษัตริย์เศเดคียาห์ แล้วทรงพันธนาการ นำไปยังกรุงบาบิโลน 8ชาวเคลเดียจุดไฟเผาพระราชวัง บ้านเรือนของประชาชนg และทำลายกำแพงกรุงเยรูซาเล็ม 9เนบูซาระดาน ผู้บัญชาการทหารองครักษ์ กวาดต้อนผู้คนที่เหลืออยู่ในเมือง รวมทั้งทุกคนที่หนีไปอยู่กับกษัตริย์แห่งบาบิโลน และประชาชนที่เหลือhไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลน 10เนบูซาระดาน ผู้บัญชาการทหารองครักษ์ปล่อยคนยากจนในหมู่ประชากรที่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลย ให้อยู่ในแผ่นดินยูดาห์ มอบสวนองุ่นและไร่นาให้แก่เขาในโอกาสนั้น

          11กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนได้ทรงสั่งเนบูซาระดาน ผู้บัญชาการทหารองครักษ์เกี่ยวกับเยเรมีย์ว่า 12“จงรับเขามาดูแลให้ดี อย่าไปทำร้ายเขา แต่จงทำกับเขาตามที่เขาจะขอร้อง” 13กษัตริย์ทรงมอบภารกิจiแก่เนบูซาระดาน ผู้บัญชาการทหารองครักษ์ เนบูชัสบาน หัวหน้ามหาดเล็ก เนอร์กัลซาเรเซอร์ หัวหน้าโหราจารย์ และข้าราชบริพารชั้นสูงอื่นๆแห่งบาบิโลน

14เขาเหล่านี้จึงส่งคนไปนำเยเรมีย์มาจากลานกองทหารองครักษ์ มอบเขาไว้กับเกดาลิยาห์ บุตรอาหิคัม บุตรของชาฟาน ให้นำเขากลับบ้าน ประกาศกเยเรมีย์จึงกลับไปอยู่ร่วมกับประชากรอีก

พระสัญญาจะทรงช่วยเอเบด-เมเลคให้รอดพ้นj

          15พระยาห์เวห์ตรัสกับประกาศกเยเรมีย์ เมื่อเขายังถูกจองจำอยู่ในบริเวณลานกองทหารองครักษ์ว่า 16“จงไปบอกเอเบด-เมเลค ชาวเอธิโอเปียว่า พระยาห์เวห์จอมจักรวาล พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสว่า ‘ดูซิ เรากำลังจะทำให้ถ้อยคำของเราเกี่ยวกับหายนะ ไม่ใช่เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนี้ เป็นความจริง เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นต่อหน้าท่านในวันนั้น 17แต่เราจะช่วยท่านให้รอดพ้นในวันนั้น – พระยาห์เวห์ตรัส – ท่านจะไม่ถูกมอบไว้ในมือของคนที่ท่านกลัว 18ใช่แล้ว เราจะช่วยท่านให้รอดพ้นอย่างแน่นอน ท่านจะไม่ถูกฆ่าด้วยดาบ ท่านจะรักษาชีวิตไว้ได้ เป็นเสมือนของเชลย เพราะท่านวางใจในเรา’ - พระยาห์เวห์ตรัส”

39 a ตัวบทเรื่องราวตอนนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวต่างๆปนเปคละกัน – สำนวนแปลโบราณภาษากรีกไม่มี 38:28ข และ 39:4-13 – ดูเหมือนว่าข้อความใน 38:28ข; 39:3,14 ถูกเสริมเข้ามากับข้อความดั้งเดิมเกี่ยวกับชีวประวัติของเยเรมีย์ ก่อนอื่นหมด 39:1-2 เล่าเรื่องการล้อมกรุงเยรูซาเล็มตั้งแต่ต้นจนถึงการพังกำแพงเมืองลงส่วนหนึ่ง เหมือนกับใน 2 พกษ 25:1-4ก (ยรม 52:4-7ก) ซึ่งมีอยู่ในต้นฉบับภาษากรีกด้วย – ต่อจากนั้น 39:4-10 เล่าถึงจุดจบของการล้อมกรุงเยรูซาเล็มและเหตุการณ์ต่อจากนั้น ซึ่งเป็นการย่อความของ 2 พกษ 25:4ข-7,9-12 (ยรม 52:7ข-16) – และในที่สุด 39:11-13 เล่าเรื่องการปลดปล่อยประกาศกให้เป็นอิสระ

b ตรงกับช่วงเวลาเดือนธันวาคม 589 ถึงเดือนมกราคม 588 ก.ค.ศ. ตอนปลายของปีที่ 9 ในรัชสมัยของกษัตริย์เศเดคียาห์

c ตรงกับเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ปี 587 ก.ค.ศ.

d เป็นข้อความที่เข้าใจยาก ตัวบทดูออกจะสับสน – การกล่าวชื่อ “เนอร์กัลซาเรเซอร์” ซ้ำสองครั้งชวนให้สงสัย – “ข้าราชบริพารชั้นสูง” (แปลตามตัวอักษรว่า “หัวหน้าขันที” – แม้ว่าคำนี้บ่อยๆมีความหมายกว้างกว่า คือหมายถึงข้าราชการในราชสำนัก) มีชื่อว่า “เนบูชัสบาน” ในข้อ 13 – ยิ่งกว่านั้น ชื่อ “สัมการ์เนโบ” และ “สารเสคิม” ก็ชวนให้สงสัย และพบได้ที่นี่เท่านั้น – บางคนเสนอให้แก้ “สัมการ์” เป็น “เจ้านายของ ‘ซิน-มาคีร์’” (เราพบชื่อนี้ในรายชื่อที่กรุงบาบิโลน)  และแก้ “เนโบ” เป็น “เนบูชัสบาน” และให้ละชื่อ “สารเสคิม” (ซึ่งอาจเป็นชื่อตำแหน่ง และซ้ำกับ “ข้าราชบริพารชั้นสูง”) และให้เก็บชื่อ “เนอร์กัลซาเรเซอร์” ไว้เพียงครั้งเดียว – แต่การแก้ไขเหล่านี้ แม้จะช่วยให้ข้อความตอนนี้มีความต่อเนื่องกันดีขึ้น ก็ไม่มีหลักฐานจากเอกสารคัดลอกฉบับใดมาสนับสนุน

e “พระราชอุทยาน” อยู่ใกล้สระสิโลอัม – ดู 2 พกษ 25:4 เชิงอรรถ d; นหม 3:15 – ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเยรูซาเล็ม *** “ลุ่มแม่น้ำจอร์แดน” หรือ “อาราบาห์” (ซึ่งแปลว่า “ที่ราบ”) เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำจอร์แดนจากทางทิศใต้ของทะเลตายไปจนถึงอ่าวอากาบา – ที่ตรงนี้ วลีนี้มีความหมายกลางๆ หมายถึง “ถิ่นทุรกันดาร” หรือ “ที่ราบ” ใกล้ทะเลตาย – ดูข้อ 5.

f “เมืองริบลาห์ในแผ่นดินฮามัท” ในปัจจุบันคือเมืองราเบล (Rableh) 75 กม. ทางใต้ของฮามัท (ปัจจุบันคือเมืองฮามาบนฝั่งแม่น้ำโอรนเตส ในประเทศซีเรีย)

g “บ้านเรือนของประชาชน” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูอยู่ในรูปเอกพจน์ – บางทีจะต้องอ่านว่า “บ้าน (= พระวิหาร) ของ (พระยาห์เวห์ และบ้านของ) ประชาชน” – ตรงกับข้อความใน 52:13 และ 2 พกษ 25:9.

h “ประชาชนที่เหลือ” – บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “นายช่าง” – เทียบ 52:15 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีเพียง “ประชาชน”

i “มอบภารกิจ” – แปลตามตัวอักษรว่า “ส่ง” – บางทีเราอาจต้องเข้าใจว่า “เนบูซาระดาน....เนบูชัสบาน......ส่งคน” ซึ่งมาจากความต่อเนื่องไม่สู้จะราบรื่นของข้อนี้กับข้อ 14 ซึ่งแต่เดิมดูเหมือนจะต่อเนื่องมาจากข้อ 3 *** อันที่จริง เนบูซาระดานไม่ได้เข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มจนกระทั่งเวลาผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนหลังจากที่กรุงเยรูซาเล็มแตก (ดู 2 พกษ 25:8)

j ข้อความตอนนี้เล่าเรื่องต่อจาก 38:7-13.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก