"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

            8. 1พระยาห์เวห์ตรัสว่า “เวลานั้น พระอัฐิของบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ กระดูกของบรรดาเจ้านาย ของบรรดาประกาศก และของชาวกรุงเยรูซาเล็ม จะถูกนำออกมาจากที่ฝังศพ 2จะถูกโปรยไว้กลางแจ้งต่อหน้าดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้าซึ่งเขาเคยรัก รับใช้ ติดตาม ขอคำปรึกษา และกราบไหว้a จะไม่มีใครรวบรวมกระดูกเหล่านี้นำไปฝังอีก แต่จะปล่อยไว้บนพื้นดินเหมือนมูลสัตว์ 3ทุกคนที่รอดชีวิตจากตระกูลชั่วนี้ และอยู่ในสถานที่ต่างๆbที่เราได้ขับไล่ให้ไปอยู่ จะปรารถนาความตายมากกว่าปรารถนาชีวิต” พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส

ความดื้อรั้นของอิสราเอลc

          4ท่านจงบอกเขาทั้งหลายว่า

           “พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ -

           เมื่อคนหนึ่งล้มลง เขาจะไม่ลุกขึ้นอีกหรือ

            เมื่อผู้หนึ่งหลงทางไป เขาจะไม่หันกลับมาอีกหรือ

5ทำไมประชากรนี้ของกรุงเยรูซาเล็มจึงได้หันไปเป็นกบฏอย่างต่อเนื่อง

เขายึดมั่นในการหลอกลวง ปฏิเสธไม่ยอมกลับใจ

6เราได้ตั้งใจและคอยฟัง

แต่เขาทั้งหลายก็พูดไม่ถูกต้อง

ไม่มีผู้ใดสำนึกผิดที่ได้ทำชั่ว

พูดว่า ‘ฉันได้ทำอะไรไป’

ทุกคนหันไปตามทางของตน

เหมือนม้าวิ่งตรงเข้าไปในการสู้รบ

7นกกระสาบนท้องฟ้ายังรู้จักเวลากำหนดของมัน

นกเขา นกนางแอ่น และนกกระเรียนรักษาเวลากลับ

แต่ประชากรของเราไม่รู้จักพระวินิจฉัยของพระยาห์เวห์”

บรรดาสมณะบิดเบือนธรรมบัญญัติ

            8ท่านทั้งหลายพูดได้อย่างไรว่า “พวกเรามีปรีชา

            และธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์อยู่กับเรา”

            แต่ดูซิ ปากกาขี้โกงของพวกธรรมาจารย์d

            ทำให้ธรรมบัญญัติเป็นคำเท็จ

9ผู้มีปรีชาจะได้รับความอับอาย

เขาจะผิดหวังและถูกจับเป็นเชลย

เขาไม่ยอมรับพระวาจาของพระยาห์เวห์

เขาจะมีปรีชาญาณได้อย่างไร

คำขู่ถูกกล่าวย้ำe

          10ดังนั้น เราจะมอบภรรยาของเขาแก่ผู้อื่น                     

จะมอบไร่นาของเขาแก่ผู้ที่จะมายึดครอง

เพราะทุกคนโลภอยากได้กำไร

ตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุด

ทั้งประกาศกและสมณะ

ทุกคนล้วนฉ้อโกง

11เขาทั้งหลายรักษาบาดแผลของประชากรของเราเพียงเล็กน้อย

พูดว่า ‘สันติภาพ สันติภาพ’

แต่โดยแท้จริงแล้วไม่มีสันติภาพเลย

12เขาควรจะอับอายเพราะกิจการน่าสะอิดสะเอียนของตน

แต่เขาไม่ละอายเลย

เขาไม่รู้จักแม้แต่จะอับอาย

เพราะเหตุนี้ เขาจะล้มลงเช่นเดียวกับผู้อื่น

เมื่อเราจะลงโทษเขา เขาจะล้มคว่ำ”

พระยาห์เวห์ตรัส

คำขู่ยูดาห์ที่เปรียบเหมือนเถาองุ่น

            13พระยาห์เวห์ตรัสว่า

            “เราจะทำลายล้างเขาจนหมดสิ้น

             เหมือนไม่ให้มีผลองุ่นเหลืออยู่บนเถาองุ่น

             หรือไม่ให้มีผลมะเดื่อเทศเหลืออยู่บนต้นเลย

             แม้ใบไม้ก็จะเหี่ยวแห้งไป

              เราได้พบผู้ที่จะมาเหยียบย่ำเขาทั้งหลายแล้ว”

14ทำไมพวกเราจึงนั่งอยู่เฉยๆเล่า

จงรวมพลfยกกำลังเข้าไปในเมืองป้อม

และตายที่นั่นเถิดg

เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงทำให้เราต้องตาย

พระองค์ประทานน้ำที่เป็นพิษให้เราดื่ม

เพราะเราได้ทำบาปผิดต่อพระยาห์เวห์

15เราหวังสันติภาพ แต่ไม่มีสิ่งดีอะไรมาเลย

เรารอคอยเวลาการรักษาให้หาย แต่กลับมีความหวาดกลัว

16“มีผู้ได้ยินเสียงหายใจแรงๆของม้าจากเมืองดาน

แผ่นดินทั้งหมดสั่นสะเทือนด้วยเสียงร้องของม้าศึก

ม้าเหล่านี้มากินแผ่นดินและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนแผ่นดินจนหมด

ทั้งเมืองและผู้อาศัยในเมือง

17ดูซิ เรากำลังส่งงูพิษเข้ามาในหมู่ท่านทั้งหลาย

ไม่มีผู้ใดจะสะกดงูเหล่านี้ได้

มันจะกัดท่านทั้งหลาย”

พระยาห์เวห์ตรัส

ประกาศกคร่ำครวญในยามขาดแคลนอาหาร

            18ข้าพเจ้ามีความทุกข์เกินกว่าที่จะรักษาได้h

             จิตใจของข้าพเจ้าอ่อนกำลัง

19ฟังซิ ข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องของธิดาประชากรของข้าพเจ้า

จากทั้งด้านกว้างและด้านยาวของแผ่นดิน

“พระยาห์เวห์ไม่ประทับอยู่ในศิโยนแล้วหรือ

กษัตริย์แห่งศิโยนไม่ประทับอยู่ที่นั่นอีกหรือ”

“ทำไมเขาจึงใช้รูปเคารพ

และเทพเจ้าต่างด้าวยั่วยุเราให้โกรธ”

20“ฤดูเก็บเกี่ยวก็ผ่านไปแล้ว ฤดูร้อนก็จบลงแล้ว

พวกเราไม่ได้รับความรอดพ้น”

21บาดแผลของธิดาประชากรของข้าพเจ้าทำให้ใจของข้าพเจ้าเป็นแผล

ข้าพเจ้าเศร้าโศก ความหวาดกลัวยึดข้าพเจ้าไว้

22ไม่มียาสมุนไพรในแคว้นกิเลอาดiแล้วหรือ

ไม่มีหมอที่นั่นอีกแล้วหรือ

ทำไมธิดาประชากรของข้าพเจ้าจึงไม่ได้รับการรักษาให้หายเล่า

23ข้าพเจ้าใคร่จะให้ศีรษะเป็นบ่อน้ำ

และดวงตาของข้าพเจ้าเป็นพุน้ำ

ข้าพเจ้าจะได้ร้องไห้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน

เป็นทุกข์เสียใจที่ธิดาประชากรของข้าพเจ้าถูกฆ่า

8 a ในรัชสมัยของกษัตริย์มนัสเสห์และอาโมน ประชาชนจำนวนมากพากันกราบไหว้บูชาดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ

b ต้นฉบับภาษาฮีบรูซ้ำวลี “ที่รอดชีวิต” อีกครั้งหนึ่ง - ต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียคละวลีนี้

c ข้อความตอนนี้ (8:4 – 10:25) เป็นการรวบรวมคำประกาศพระวาจาที่ประกาศกเยเรมีย์กล่าวไว้ตอนต้นรัชสมัยของกษัตริย์เยโฮยาคิม ราวปี 605 ก.ค.ศ. – บทประพันธ์ 3 บท คือ 8:4-7,13-17; 9:1-8 จะกล่าวโทษอิสราเอลต่อไป – คำคร่ำครวญใน 9:9-21 จะต่อไปที่ 10:17-22 และจะจบลงด้วยคำอธิษฐานภาวนาของประกาศกเยเรมีย์ใน 10:23-24. - บทประพันธ์อื่นของเยเรมีย์ยังถูกผนวกเข้ามาอีก คือ 8:8-9; 8:10-12; 8:18-23; 9:22-23; 9:24-25 – ส่วนข้อความใน 10:1-16 ดูเหมือนจะเป็นงานเขียนของผู้อื่น

d “ธรรมาจารย์” ในที่นี้คือบรรดาสมณะผู้รักษาธรรมประเพณีที่มีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร – “พระวาจา” ในข้อ 9 อาจหมายถึงคำสอนของบรรดาประกาศกและธรรมบัญญัติที่ยังเป็นคำสอนซึ่งถ่ายทอดกันมาด้วยปาก และอาจมีบางส่วนเขียนลงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็เป็นได้

e ข้อความตอนนี้ (ข้อ 10-12) ซ้ำข้อความใน 6:12-15 จึงไม่ปรากฏในต้นฉบับภาษากรีก

f “จงรวมพล” – ในภาษาฮีบรู กริยา (a-s-ph) ที่แปลว่า “รวมพล” ยังแปลได้อีกว่า “กำจัดให้หมด” ด้วย

g “ตาย” – แปลตามตัวอักษรว่า “นิ่งเงียบ”(ในความตาย)

h “เกินกว่าที่จะรักษาได้” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ความร่าเริงของข้าพเจ้า”(?) - *** “ข้าพเจ้ามีความทุกข์” – แปลตามตัวอักษรว่า “ความทุกข์ขึ้นบนข้าพเจ้า”

i แคว้นกิเลอาดอยู่ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ด้านเหนือของห้วยยับบอก เป็นถิ่นผลิตพืชต่างๆที่ใช้เป็นสมุนไพร (ปฐก 37:25; 43:11 – ดู ยรม 46:11 ด้วย)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก