"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เหตุผลของการถูกโจมตีa

           5. 1จงวิ่งไปตามถนนกรุงเยรูซาเล็ม

            จงมองให้รู้ จงค้นหาตามลานสาธารณะดูว่า

            มีมนุษย์แม้สักคนหนึ่งหรือไม่

            ที่ปฏิบัติถูกต้องและแสวงหาความจริง

            แล้วเราจะให้อภัยเมืองนี้ –

             พระยาห์เวห์ตรัสb

2แม้เขาทั้งหลายพูดว่า “พระยาห์เวห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด”

เขาก็ยังสาบานเท็จ

3ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเนตรของพระองค์แสวงหาความซื่อสัตย์

พระองค์ทรงเฆี่ยนตีเขาทั้งหลาย

แต่เขาก็ไม่รู้สึกเจ็บ

พระองค์ทรงทำลายเขา

แต่เขาปฏิเสธไม่ยอมรับคำสั่งสอน

เขาทำหน้าแข็งกระด้างยิ่งกว่าหิน

ปฏิเสธไม่ยอมกลับใจ

4ข้าพเจ้าคิดว่า “คนเหล่านี้เป็นผู้ยากจน

ประพฤติตนโง่เขลา

เพราะเขาไม่รู้จักหนทางของพระยาห์เวห์

ไม่รู้จักพระวินิจฉัยของพระเจ้าของตน

5ข้าพเจ้าจะไปหาบรรดาผู้มีอำนาจและพูดกับเขา

เพราะเขารู้จักหนทางของพระยาห์เวห์

และพระวินิจฉัยของพระเจ้าของตน

แต่เขาเหล่านี้ก็ได้หักแอกและทำลายพันธนะด้วยเช่นเดียวกัน

6ดังนั้น สิงโตจากป่าจะมาฆ่าเขา

สุนัขป่าจากทุ่งหญ้าจะทำลายเขา

เสือดาวกำลังซุ่มดักอยู่ใกล้ๆหัวเมืองของเขา

ทุกคนที่ออกจากเมืองจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆ

เพราะการล่วงละเมิดของเขามีมากมาย

การทรยศของเขาก็ทวีจำนวนขึ้น”

7“ทำไมเราจะต้องให้อภัยท่าน

ลูกหลานของท่านได้ละทิ้งเราแล้ว

เขาสาบานโดยอ้างนามของผู้ที่ไม่ใช่พระเจ้าc

เราเลี้ยงเขาให้อิ่ม

แต่เขาก็ได้เล่นชู้

พากันไปที่บ้านของหญิงแพศยา

8เขาเป็นเหมือนม้าเพศผู้ที่อ้วนและกลัดมัน

แต่ละคนร้องหาภรรยาของเพื่อนบ้าน

            9เราจะต้องไม่ลงโทษเขาเพราะความผิดนี้

          และจะต้องไม่เอาโทษชนชาติที่เป็นเช่นนี้หรือ” -

          พระยาห์เวห์ตรัส

          10“จงขึ้นไปบนแถวต้นองุ่นของเขาและทำลายเสีย

แต่อย่าทำลายจนหมดสิ้น

จงตัดกิ่งก้านออก

เพราะกิ่งก้านเหล่านี้ไม่ใช่ของพระยาห์เวห์

11เพราะพงศ์พันธุ์อิสราเอลและพงศ์พันธุ์ยูดาห์d

ได้ทรยศต่อเราอย่างยิ่ง”

พระยาห์เวห์ตรัส

12เขาทั้งหลายปฏิเสธไม่ยอมรับพระยาห์เวห์

และพูดว่า “พระองค์ไม่มีความหมายอะไรเลยe

จะไม่มีเหตุร้ายใดเกิดขึ้นแก่เรา

เราจะไม่มีวันเห็นดาบหรือการขาดแคลนอาหาร

13บรรดาประกาศกหรือ ก็เป็นเพียงลม

พระวาจาของพระเจ้าก็ไม่อยู่ในตัวเขา

คำคาดโทษที่กล่าวมานี้จงเกิดขึ้นแก่เขาเถิด”

14ดังนั้น พระยาห์เวห์พระเจ้าจอมจักรวาลตรัสดังนี้

“เพราะประชากรพูดเช่นนี้

เราจะทำให้ถ้อยคำของเราเป็นเหมือนไฟในปากของท่าน

ประชากรนี้จะเป็นฟืนเลี้ยงไฟที่จะเผาผลาญเขา

15พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย

ดูซิ เราจะนำชนชาติจากแดนไกลมาต่อสู้กับท่านทั้งหลาย

- พระเจ้าตรัส -

เป็นชนชาติที่แข็งแกร่ง

เป็นชนชาติโบราณ

เป็นชนชาติที่ท่านไม่รู้ภาษา

และไม่เข้าใจว่าเขาจะพูดอะไร

16แล่งธนูของเขาเหมือนหลุมศพที่เปิดอยู่

ทุกคนเป็นทหารชำนาญศึก

17เขาจะกินผลิตผลที่ท่านเก็บเกี่ยวและกินอาหารของท่าน

จะกินบุตรชายบุตรหญิงของท่าน

จะกินฝูงแพะแกะและฝูงโค

จะกินเถาองุ่นและต้นมะเดื่อเทศ

จะใช้ดาบทำลายเมืองป้อม

ที่ท่านวางใจลงด้วยf

บทเรียนจากการลงโทษ

            18พระยาห์เวห์ตรัสว่า “แม้ในวันเหล่านั้น เราจะไม่ทำลายล้างท่านทั้งหลาย 19ถ้าเขาจะถามว่า ‘ทำไมพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงทำสิ่งเหล่านี้แก่พวกเรา’ ท่านจงตอบว่า ‘ท่านทั้งหลายได้ละทิ้งเราไปรับใช้เทพเจ้าต่างชาติในแผ่นดินของท่านฉันใด ท่านทั้งหลายจะต้องไปรับใช้ชนต่างชาติในแผ่นดินที่ไม่ใช่ของท่านฉันนั้น’”

การขาดแคลนอาหาร

            20จงเล่าเรื่องนี้ในพงศ์พันธุ์ของยาโคบ

จงประกาศเรื่องนี้แก่ยูดาห์

21“ประชากรที่โง่เขลาและไร้ความคิดg

ประชากรที่มีดวงตา แต่มองไม่เห็น

มีหู แต่ฟังไม่ได้ยิน

จงฟังเรื่องนี้เถิด

22พระเจ้าตรัสว่า ทำไมท่านไม่กลัวเรา

ทำไมท่านไม่กลัวจนตัวสั่นต่อหน้าเรา

เราเป็นผู้วางหาดทรายไว้เป็นเขตของทะเล

เป็นเขื่อนถาวรมิให้ทะเลข้ามไปได้

แม้คลื่นจะซัด ก็เอาชนะไม่ได้

แม้คลื่นจะคะนอง ก็ข้ามไปไม่ได้

23แต่ประชากรนี้มีใจแข็งกระด้างและเป็นกบฏ

เขาหันเหและจากเราไป

24เขาไม่เคยคิดว่า ‘พวกเราจงยำเกรงพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา

พระองค์ประทานฝนตามฤดูกาล

คือฝนในฤดูใบไม้ร่วงและในฤดูใบไม้ผลิ

ทรงรักษาสัปดาห์ที่กำหนดไว้สำหรับการเก็บเกี่ยวเพื่อเรา’

25ความชั่วของท่านทำให้ฤดูกาลเหล่านี้สับสน

บาปของท่านกีดกันพระพรเหล่านี้ไว้ให้ห่างจากท่าน”

พูดเพิ่มเติมเรื่องการถูกโจมตี

            26ใช่แล้ว มีคนชั่วร้ายในหมู่ประชากรของเรา

เขาซุ่มคอยเหมือนคนดักนกh

เขาวางกับดักไว้เพื่อดักคน

27บ้านของเขาเต็มไปด้วยของที่ขโมยมา

เหมือนกรงที่มีนกเต็ม

ดังนั้นเขาจึงมีอำนาจและร่ำรวย

28เขาอ้วนจนพุงพลุ้ย

ทำความชั่วร้ายอย่างไม่มีขอบเขต

เขาไม่ตัดสินอย่างยุติธรรม

ไม่สนใจลูกกำพร้า

ไม่ป้องกันสิทธิของคนขัดสน

29พระยาห์เวห์ตรัสถามว่า

“เราจะต้องไม่ลงโทษเขาเพราะความผิดเหล่านี้หรือ

จะต้องไม่เอาโทษชนชาติที่เป็นเช่นนี้หรือ

30เหตุการณ์น่ากลัวและน่าสยดสยอง

เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้

31บรรดาประกาศกประกาศความเท็จ

บรรดาสมณะเอาเปรียบi และประชากรของเราก็พอใจ

แต่เมื่อวาระสุดท้ายจะมาถึง

ท่านทั้งหลายจะทำอะไร”

5 a นอกจากคำกล่าวโทษอย่างรุนแรงต่อการนมัสการรูปเคารพที่ทำให้คารวกิจต่อพระยาห์เวห์ต้องแปดเปื้อนแล้ว ประกาศกเยเรมีย์ยังเสริมคำกล่าวโทษเรื่องการไม่เคารพนับถือพระเจ้าในทางปฏิบัติและความใจกระด้างของประชาชน (ข้อ 3,12-13) เรื่องความใคร่ในกาม (ข้อ 7-8) เรื่องการเอาเปรียบคนยากจน (ข้อ 26-29) เขายังกล่าวตำหนิชนชั้นผู้นำ (ข้อ 4-5) บรรดาสมณะและประกาศกอีกด้วย (ข้อ 31)

b “พระยาห์เวห์ตรัส” – ตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูละวลีนี้

c “เขาสาบานโดยอ้างนามของผู้ที่ไม่ใช่พระเจ้า” แต่เขากลับพูดถึงพระเจ้าเที่ยงแท้ว่า “พระองค์ไม่มีความหมายอะไรเลย” (ข้อ 12)

d “พงศ์พันธุ์อิสราเอล” ที่นี่บางทีหมายถึงอาณาจักรใต้ – ดู บทที่ 2 – และ “พงศ์พันธุ์ยูดาห์” อาจเป็นข้อความเสริมของผู้คัดลอก – วลี “พงศ์พันธุ์อิสราเอล” มีความหมายต่างกันในต่างเวลา – ตั้งแต่แรกเริ่ม วลีนี้หมายถึงชนทั้ง 12 เผ่าของประชากรที่พระเจ้าทรงทำพันธสัญญาด้วย (ยชว บทที่ 24) ต่อมา ในความเข้าใจทางการเมือง วลีนี้ใช้หมายถึงอาณาจักรเหนือ (2 ซมอ 5:5) ถึงกระนั้น ความหมายทางศาสนาก็ไม่ได้ถูกลืม ประกาศกอิสยาห์พูดถึง “พงศ์พันธุ์ทั้งสองของอิสราเอล” (อสย 8:14) หลังจากที่กรุงสะมาเรียถูกทำลายแล้วในปี 721 ก.ค.ศ. ชื่อ “พงศ์พันธุ์อิสราเอล” จึงถูกนำมาใช้กับอาณาจักรใต้ (อสย 5:7; อสค 4:3; 5:4; มคา 2:1)

e “พระองค์ไม่มีความหมายอะไรเลย” – แปลตามตัวอักษรว่า “ไม่ใช่พระองค์” – คำพูดเช่นนี้ไม่ปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้า แต่ปฏิเสธว่าพระองค์ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับมนุษย์ (ดู สดด 14:1 เชิงอรรถ a) – ยังมีคำอธิบายได้อีกว่า “(พวกเรา)ไม่(ต้องการ)อะไรจากพระองค์”

f คำประกาศพระวาจานี้จะดำเนินต่อไปที่ข้อ 26.

g “ไร้ความคิด” – แปลตามตัวอักษรว่า “ไม่มีหัวใจ” – ดู ปฐก 8:21 เชิงอรรถ c; ฮชย 7:11.

h “เขาซุ่มคอยเหมือนคนดักนก” – แปลโดยคาดคะเน – กริยานี้โดยปรกติแปลว่า “หมอบลง”

i “เอาเปรียบ” – แปลตามตัวอักษรว่า “เก็บไว้ในมือ” โดยแปลกริยา radah ในใจความที่ใช้ใน วนฉ 14:9 (แปลว่า “เก็บเอาไว้”) แทนที่จะแปลในใจความว่า “ปกครอง” (“ตามมือ[=อำนาจ]ของตน” คือ “เพื่อผลประโยชน์ของตน”)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก