"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

อุปมาเรื่องเถาองุ่น

    15. 1พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า

          2“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ไม้ของต้นองุ่น

          ดีกว่ากิ่งของต้นไม้อื่นๆในป่าหรือ

          3เขานำไม้ของต้นองุ่นไปทำอะไรได้บ้าง

นำไปทำที่แขวนภาชนะใดได้หรือ

4ดูซิ ไม้ของต้นองุ่นใช้เป็นฟืนใส่ไฟได้เท่านั้น

เมื่อไฟไหม้ปลายทั้งสองข้างแล้ว ตรงกลางก็ไหม้ด้วย

จะใช้ทำอะไรได้อีกa

5ดูซิ เมื่อยังไม่ถูกไฟไหม้ ไม้ของต้นองุ่นก็ยังไม่มีประโยชน์อะไร

บัดนี้เมื่อถูกไฟไหม้แล้ว ก็ยิ่งจะไม่มีประโยชน์ จะใช้ทำอะไรได้อีกเล่า”

    6พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสดังนี้

          “ไม้ของต้นองุ่นที่อยู่กลางต้นไม้ในป่า เราทิ้งเป็นฟืนใส่ไฟฉันใด

          เราก็จะทำกับผู้อาศัยในกรุงเยรูซาเล็มฉันนั้น

7เราจะหันหน้าของเราต่อสู้กับเขา

แม้เขาจะหลบออกจากไฟกองหนึ่งได้

แต่ไฟอีกกองหนึ่งก็ยังจะเผาผลาญเขา

และเมื่อเราหันหน้าของเราต่อสู้กับเขา

ท่านทั้งหลายจะรู้ว่าเราเป็นพระยาห์เวห์

8เราจะทำให้แผ่นดินนี้เป็นที่ร้าง

เพราะเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อเรา”

- พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส

15 a ถ้าจะกล่าวเปรียบเทียบให้ชัดๆ การที่ไม้เถาองุ่นถูกเผาทั้งสองข้างหมายถึงอาณาจักรอิสราเอลซึ่งถูกยึดดินแดนกรุงสะมาเรียไปในปี 720 ก.ค.ศ. และอาณาจักรยูดาห์ที่ประชากรส่วนหนึ่งถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปในปี 597 ก.ค.ศ. – กรุงเยรูซาเล็มเองซึ่ง “อยู่ตรงกลาง” ก็ใช่ว่าจะปลอดภัย เพราะเคยถูกล้อมและประชากรถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยมาครั้งหนึ่งแล้ว

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก