"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

IV. ฉลองปัสกาและออกเดินทางต่อไป

 

วันที่จะต้องฉลองปัสกา

9 1พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสในถิ่นทุรกันดารซีนายในเดือนแรกของปีที่สองหลังจากที่ชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ว่า

2“ชาวอิสราเอลจะต้องฉลองปัสกาตามเวลาที่กำหนด 3วันที่สิบสี่เดือนนี้ เวลาค่ำเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับฉลองปัสกา ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อกำหนดเกี่ยวกับวันนี้ทุกประการ”

4โมเสสได้บอกชาวอิสราเอลให้ฉลองปัสกา 5เขาทั้งหลายจึงฉลองปัสกาในถิ่นทุรกันดารซีนายในเวลาเย็นของวันที่สิบสี่เดือนแรก ชาวอิสราเอลปฏิบัติตามที่พระยาห์เวห์ทรงมีพระบัญชาแก่โมเสสทุกประการ

กรณีพิเศษ

6แต่วันนั้นชายบางคนมีมลทินเพราะสัมผัสศพ ฉลองปัสกาไม่ได้ เขาจึงไปพบโมเสสและอาโรนในวันเดียวกันนั้น 7พูดว่า “พวกเรามีมลทินเพราะได้สัมผัสศพ ทำไมพวกเราจะต้องถูกกันออกไปไม่ให้นำของมาถวายแด่พระยาห์เวห์ตามเวลาที่กำหนดไว้พร้อมกับชาวอิสราเอลคนอื่น” 8โมเสสตอบว่า “จงคอยอยู่ จนกว่าข้าพเจ้าจะรับคำตอบจากพระยาห์เวห์ว่าท่านจะต้องทำอย่างไร”

9พระยาห์เวห์ตรัสสั่งโมเสส 10ให้บอกชาวอิสราเอลว่า

“เมื่อท่านคนใดหรือลูกหลานมีมลทินเพราะสัมผัสศพหรือกำลังเดินทางไปไกล เขายังฉลองปัสกาถวายพระเกียรติแด่พระยาห์เวห์ได้เช่นเดียวกัน 11แต่จะต้องฉลองในเวลาเย็นของวันที่สิบสี่เดือนที่สอง เขาจะกินลูกแกะปัสกาพร้อมกับขนมปังไร้เชื้อและผักรสขม 12จะต้องไม่มีอาหารเหลือไว้จนถึงรุ่งเช้า เขาจะต้องไม่หักกระดูกลูกแกะนั้นเลย เขาจะต้องฉลองปัสกาตามข้อกำหนดทุกประการ 13แต่ผู้ที่ไม่มีมลทินและไม่ได้เดินทางไปไกล ซึ่งไม่ฉลองปัสกา จะต้องถูกขับไล่ออกจากประชากรของตน เพราะเขาไม่ได้นำเครื่องบูชามาถวายแด่พระยาห์เวห์ตามเวลาที่กำหนด เขาจะต้องรับผิดชอบต่อบาปของตน

14ถ้าคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับท่านต้องการฉลองปัสกาถวายพระเกียรติแด่พระยาห์เวห์ เขาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎเกี่ยวกับปัสกา ท่านจะต้องมีข้อกำหนดเดียวกันสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวอิสราเอลหรือคนต่างด้าว”

 

ก้อนเมฆ

15วันตั้งกระโจมที่ประทับ เมฆลอยคลุมที่ประทับ คือกระโจมประดิษฐานศิลาจารึก ตอนเย็นเมฆเหนือกระโจมที่ประทับนั้นมีแสงเหมือนเพลิงจนถึงรุ่งเช้า 16นับแต่นั้นมาก็เป็นเช่นนี้อยู่เสมอ เมฆปกคลุมกระโจมที่ประทับและในเวลากลางคืนก็มีแสงสว่างเหมือนเพลิง

17เมื่อใดเมฆลอยขึ้นจากกระโจม เมื่อนั้นชาวอิสราเอลจะออกเดินทาง เมฆลอยลงมาอยู่ที่ใด ชาวอิสราเอลก็จะตั้งค่ายที่นั่น 18ชาวอิสราเอลออกเดินทางตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ และตั้งค่ายอีกตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์เช่นเดียวกัน เขาจะคงอยู่ในค่ายตลอดเวลาที่เมฆลอยอยู่เหนือกระโจมที่ประทับ 19ถ้าเมฆลอยอยู่เหนือกระโจมที่ประทับเป็นเวลาหลายวัน ชาวอิสราเอลก็จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระยาห์เวห์ และไม่ออกเดินทาง 20ถ้าเมฆลอยอยู่เหนือกระโจมที่ประทับเพียงไม่กี่วัน เขาก็อยู่ในค่ายตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ จะออกเดินทางตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์เช่นเดียวกัน 21ถ้าเมฆลอยอยู่เหนือกระโจมที่ประทับ ตั้งแต่เวลาเย็นจนถึงเวลาเช้า เขาก็จะออกเดินทางในตอนเช้า เมื่อเมฆลอยขึ้นไม่ว่าจะอยู่หนึ่งวันหรือหนึ่งคืน เขาก็จะออกเดินทาง 22ถ้าเมฆคงลอยอยู่เหนือกระโจมที่ประทับไม่ว่าจะเป็นสองวัน หนึ่งเดือนหรือหนึ่งปี ชาวอิสราเอลก็จะอยู่ในค่าย ไม่ออกเดินทาง แต่เมื่อเมฆลอยขึ้น เขาก็จะออกเดินทาง 23เขาตั้งค่ายตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ ออกเดินทางตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์เช่นเดียวกัน เขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระยาห์เวห์ ดังที่พระองค์ทรงมีพระบัญชาผ่านทางโมเสส

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก