"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

โมเสสและอาโรนเข้าเฝ้ากษัตริย์ฟาโรห์ครั้งแรกa

5 1ต่อมา โมเสสและอาโรนไปเฝ้ากษัตริย์ฟาโรห์ ทูลว่า “พระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ จงปล่อยประชากรของเราไปจัดงานเลี้ยงฉลองbเป็นเกียรติแก่เราในถิ่นทุรกันดาร” 2กษัตริย์ฟาโรห์ตรัสว่า “พระยาห์เวห์เป็นใคร เราจึงต้องเชื่อฟังและปล่อยชาวอิสราเอลไป เราไม่รู้จักพระยาห์เวห์และจะไม่ปล่อยชาวอิสราเอล” 3โมเสสและอาโรนก็ทูลว่า “พระเจ้าของชาวฮีบรูเสด็จมาหาข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเดินทางสามวันเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อถวายบูชาแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ถ้าไม่ทำดังนี้ พระเจ้าจะประหารชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยโรคระบาดหรือด้วยสงคราม” 4กษัตริย์แห่งอียิปต์ตรัสกับเขาว่า “โมเสสและอาโรนเอ๋ย ทำไมท่านทำให้ประชาชนทิ้งการงานของเขา จงกลับไปทำงานเถิด” 5กษัตริย์ฟาโรห์ทรงเสริมอีกว่า “ดูซิ บัดนี้ คนพวกนี้กลับมีจำนวนมากกว่าประชาชนของแผ่นดิน ท่านยังจะให้เขาไม่ต้องทำการงานอีกหรือ”

 

กษัตริย์ฟาโรห์ทรงบัญชานายงาน

6ในวันเดียวกันนั้น กษัตริย์ฟาโรห์ทรงสั่งนายงานและหัวหน้าของชาวอิสราเอลว่า 7“อย่าให้ฟางcแก่ประชาชนสำหรับทำอิฐอย่างที่เคยทำมาแล้วอีกต่อไป ปล่อยให้เขาไปหาฟางมาเอง 8แต่ต้องบังคับให้เขาทำอิฐได้จำนวนเท่าเดิม อย่ายอมลดหย่อนเลย พวกเขาขี้เกียจ จึงมาร้องขอว่า จงปล่อยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายไปถวายบูชาแด่พระเจ้าเถิด 9จงบังคับให้คนพวกนี้ทำงานหนักกว่าเดิม เขาจะได้ทำงานแทนที่จะไปคอยฟังคำหลอกลวง”

10นายงานและหัวหน้าของประชาชนก็ไปบอกชาวอิสราเอลว่า “กษัตริย์ฟาโรห์ทรงบัญชาดังนี้ เราจะไม่ให้ฟางแก่ท่านทั้งหลายอีกต่อไป 11ท่านต้องไปหาฟางมาเองจากที่ไหนก็ได้ แต่ผลงานต้องไม่ลดลง” 12ประชาชนจึงแยกย้ายกันไปหาซังข้าวใช้เป็นฟางทั่วแผ่นดินอียิปต์ 13บรรดานายงานพูดเร่งรัดว่า “ท่านทั้งหลายต้องทำอิฐให้ได้จำนวนเท่าเดิมทุกวันเหมือนเมื่อครั้งที่เราให้ฟางท่าน” 14นายงานของกษัตริย์ฟาโรห์โบยตีหัวหน้าชาวอิสราเอลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้คุมงาน ถามว่า “ทำไมวันนี้จึงทำอิฐไม่ได้ตามจำนวนที่เคยทำ”

 

หัวหน้าชาวอิสราเอลร้องทุกข์

15หัวหน้าชาวอิสราเอลไปเฝ้ากษัตริย์ฟาโรห์ทูลร้องเรียนว่า “ทำไมพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้ต่อผู้รับใช้พระองค์ 16ผู้รับใช้พระองค์ไม่ได้รับฟางเลย แต่ก็ยังถูกบังคับให้ทำอิฐ บัดนี้ผู้รับใช้พระองค์ต้องถูกโบยตีทั้งๆ ที่ไม่มีความผิด”d 17กษัตริย์ฟาโรห์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายขี้เกียจจนพูดว่า ปล่อยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายไปถวายบูชาแด่พระยาห์เวห์เถิด 18บัดนี้จงกลับไปทำงาน ท่านจะไม่ได้รับฟาง แต่ต้องทำอิฐให้ได้ครบตามจำนวนเดิม”

 

ประชาชนกล่าวโทษโมเสสและอาโรน คำอธิษฐานภาวนาของโมเสส

19หัวหน้าชาวอิสราเอลเห็นว่า เขาต้องเดือดร้อนเพราะได้รับคำสั่งว่า “ท่านต้องทำอิฐให้ได้ครบตามจำนวนเดิมทุกวัน” 20เมื่อกลับจากเข้าเฝ้ากษัตริย์ฟาโรห์ เขาไปพบโมเสสและอาโรนซึ่งคอยอยู่ 21แล้วตำหนิว่า “ขอพระยาห์เวห์ทรงพิจารณาการกระทำของท่านทั้งสองคนและทรงพิพากษาเถิด ท่านทำให้กษัตริย์ฟาโรห์และข้าราชบริพารเกลียดชังพวกเรา ท่านทำเหมือนเอาดาบใส่มือพวกเขาให้ฆ่าเรา” 22โมเสสจึงกลับไปเฝ้าพระยาห์เวห์ ทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทำไมพระองค์ทรงทำร้ายประชากรนี้ ทำไมพระองค์จึงทรงส่งข้าพเจ้ามา 23ตั้งแต่ข้าพเจ้าเข้าเฝ้ากษัตริย์ฟาโรห์ ทูลแทนพระองค์ กษัตริย์ฟาโรห์ก็ยังทรงทำร้ายประชากรนี้อยู่ต่อไป พระองค์มิได้ทรงทำอะไรเพื่อปลดปล่อยประชากรของพระองค์เลย”

 

5 a บทที่ 5 นี้ส่วนใหญ่มาจากตำนานยาห์วิสต์

b การกล่าวถึงการนมัสการพระยาห์เวห์ในถิ่นทุรกันดาร (ดู 3:18) เป็นเหมือนบทร้องรับในการเล่าเรื่องภัยพิบัติเก้าประการแรก ยกเว้นประการที่สามและหก (ดู 7:16, 26; 8:4, 16, 23; 9:1, 13; 10:3, 24) เราจะเห็นว่า การฉลองนี้ก็คือฉลองปัสกานั่นเอง (ดู 12:1 เชิงอรรถ a)

c “ฟาง” เขาใช้ฟางตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมกับดินเหนียว ทำให้ดินเหนียวยึดตัวกันดีขึ้นก่อนถูกเผาเป็นอิฐ

d “ทั้งๆ ที่ไม่มีความผิด” เป็นคำแปลโดยคาดคะเนเพราะต้นฉบับไม่ชัดเจน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก