"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2014
อัฐมวารพระคริสตสมภพ
ลก 2:22-35…
22เมื่อครบกำหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะต้องทำพิธีชำระมลทิน ตามธรรมบัญญัติของโมเสส โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์นำพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่ พระเจ้า 23มีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติของพระเจ้าว่า จะต้องถวายบุตรชายคนแรกแด่พระเจ้า 24และถวายเครื่องบูชาคือนกเขาหนึ่งคู่หรือนกพิราบสองตัว ตามที่มีกำหนดไว้ในธรรมบัญญัติของพระเจ้า 25เวลานั้น ที่กรุงเยรูซาเล็ม ชายผู้หนึ่งชื่อสิเมโอน เป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้า เขารอคอยความรอดพ้นของอิสราเอล พระจิตเจ้าสถิตอยู่กับเขา 26และทรงเปิดเผยให้เขารู้ว่า เขาจะไม่ตายก่อนที่จะได้เห็นพระคริสต์ของพระเจ้า

27พระจิตเจ้าทรงนำสิเมโอนเข้าไปในพระวิหาร ขณะที่โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์นำพระกุมารเข้ามาปฏิบัติตามที่ธรรมบัญญัติ กำหนดไว้ 28สิเมโอนรับพระกุมารมาอุ้มไว้ และกล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้าว่า
29ข้าแต่พระเจ้า
บัดนี้ พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุข
ตามพระดำรัสของพระองค์
30เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น
31ผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับนานาประชาชาติ
32เป็นแสงสว่างเปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์
และเป็นสิริรุ่งโรจน์สำหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์

33โยเซฟประหลาดใจในถ้อยคำที่กล่าวถึงพระกุมาร พระนางมารีย์ก็ทรงรู้สึกเช่นเดียวกัน 34สิเมโอนอวยพรท่านทั้งสองและกล่าวแก่พระนางมารีย์ พระมารดาว่า “พระเจ้าทรงกำหนดให้กุมารนี้เป็นเหตุให้คนจำนวนมากในอิสราเอลต้องล้มลง หรือลุกขึ้น และเป็นเครื่องหมายแห่งการต่อต้าน 35เพื่อความในใจของคนจำนวนมากจะถูกเปิดเผย” ส่วนท่าน ดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่าน

 อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• บทเพลงสรรเสริญ บทที่ 4 ที่นักบุญลูการ้อยเรียงไว้... “บทเพลงของสิเมโอน” (Nunc Dimittis) พ่อขอทวนบทเพลงทั้งสี่บทนี้อีกทีครับ

o บทเพลงสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทั้ง 4 บทเพลงนี้คือ
1. เพลงสรรเสริญของแม่พระ Magnificat (ลก 1:46-56) 
2. บทเพลงของเศคาริยาห์ Benedictus (ลก 1:67-79) 
3. บทเพลงของทูตสวรรค์ในที่สูงสุด Gloria in Excelsis Deo (ลก 2:13-14)
4. บทเพลงของสิเมโอน Nunc Dimittis (ลก 2:28-32)


• บทเพลงที่ 4 คือ บทเพลงที่เราได้อ่านจากพระวรสารวันนี้ครับ..

o วันนั้น ที่พระแม่มารีย์และนักบุญโยเซฟ พาพระกุมารไปถวายที่พระวิหารตามธรรมบัญญัติของโมเสส ท่านทั้งสองทำตามบัญญัติของพระเจ้า อุ้มพระกุมาร “องค์พระบัญญัติ” ไปถวายเพื่อทำตามธรรมบัญญัติ นี่คือสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆ พระองค์ทรงเสด็จมาบังเกิด ทรงยอมรับเงื่อนไขต่างๆของมนุษย์และน้อมตามพระบัญญัติของพระเจ้า เป็นเครื่องหมายแห่งความถ่อมพระองค์จริงๆ

o เครื่องบูชา นกเขาหรือนกพิราบเป็นเครื่องบูชาของคนยากจน... ท่านทั้งสองได้ถวายเครื่องบูชาแบบคนยากจน เป็นเครื่องหมายให้เห็นจริงๆว่า พระเยซูทรงเสด็จมาบังเกิดอย่างยากจนและถ่อมพระองค์นี่คือเจตนาของนักบุญลูกา เสมอมา


• ท่านผู้เฒ่าสิเมโอน ความชราและตาพร่ามัวเป็นเครื่องหมายของ “พันธสัญญาเดิม” 


• เป็นเครื่องหมายของการรอคอยยาวนานที่จะได้เห็น “องค์ความรอด” คือ “พระเยซู ความรอของอิสราเอล”

o ตาที่พร่ามัวและเจียนบอดแล้ว คือ การขาดแสงสว่างและรอคอยการได้เห็นแสงสว่างจริงๆ และ

o เมื่อท่านสิเมโอนได้พบ... ท่านได้อุ้มพระกุมารขึ้นสรรเสริญพระเจ้าด้วยการขับร้อง ประกาศตายตาหลับ ไปเป็นสุขได้แล้ว 

o ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิเมโอนคือเครื่องของหมายของความหวัง การรอคอย จนกระทั่งพระองค์เสด็จเข้ามาในพระวิหาร สิเมโอนได้ “อุ้ม” ได้อุ้มพระกุมารองค์พระสัญญาและแสงสว่างแท้ของโลก เราดูเพลงสรรเสริญของท่านสิครับ เป็นบทเพลงแห่งความสุขที่สุด ขนาดที่ร้องลั่นว่า “ข้าพเจ้าไปเป็นสุขได้ หรือตายตาหลับได้แล้ว”


• เรามาศึกษาเพลงสั้นๆบทนี้ด้วยกันหน่อยนะครับ


• “บัดนี้ พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์”

o สิเมโอนประกาศ พร้อมจะตายแล้ว พร้อมจะไปแล้ว การรอคอยยาวนานมาถึงจุดที่ได้พบแล้ว ท่านประกาศต่อพระเจ้าเลยว่า Nunc Dimittis อ่านว่า “นุง ดีมิตติส” แปลว่า “บัดนี้ พระองค์ส่งข้าพเจ้า...” ในใจความที่ว่า หมดห่วงแล้ว ให้พระเจ้าโปรดให้ตายได้เลยเพราะได้พบพระคริสตเจ้า ได้อุ้มพระกุมารแล้ว แปลอย่างง่าย “ตายตาหลับแล้ว” ไม่มีอะไรต้องรออีกแล้ว ได้พบแล้ว

o พี่น้องครับ...พระเยซูเจ้า พระกุมาร คือ สุดยอดของการ “ได้พบประสบ” ของชีวิตของเรานะครับ จงยินดีเต็มเปี่ยมเถิดนะครับ


• “เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น”

o พร้อมจะตายได้เลย เพราะได้เห็น องค์ความรอด สุขที่ไหนจะมาเปรียบปาน เมื่อได้เห็น ได้มีความสุข ได้พบองค์ความรอดแล้ว ท่านสิเมโอนทำให้เรารู้ว่า ตาของท่านได้เห็นความรอด ท่านมีความสุขที่สุด...

o พี่น้องที่รัก เราได้สัมผัส ได้เห็น ได้รู้จักพระคริสตเจ้าในการฉลองคริสต์มาส เราได้สัมผัสพระองค์ในเพื่อนพี่น้องผู้มีใจดีเหลือเกิน พี่น้องครับ มั่นใจเถอะ “พระองค์คือองค์ความรอดของเรา” 

o สองสามวันก่อนพ่อฟังรายการวิทยุ พ่อได้ยินถ้อยคำของคนที่ไม่มีความเชื่อในพระเจ้า เขาใช้เวลายาวนานมาก พยายามพิสูจน์ว่าเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องไร้สาระและไม่มีเหตุผล เพราะศาสนาต้องเป็นศาสนาแห่งเหตุผล... ปฏิเสธความเชื่อในพระเจ้า เขาใช้เวลาพูดอยู่ยาวนาน พ่อก็ฟังไปก็อมยิ้ม... “เหนื่อยนะครับที่จะพยายามปฏิเสธพระเจ้า... เพราะถ้าไม่มีอยู่จริงแล้วจะมานั่งปฏิเสธทำไมหนอ...” และเน้นว่าต้องใช้เหตุผลพิสูจน์ได้... เหตุผลของเราคือพระเจ้าเอง เหนือกว่าเหตุผลใดๆ... เหนื่อยครับ... “เราคริสตชนเชื่อเถอะ ความเชื่อ คือ ความจริงในความเชื่อ และเหตุผลคือความเชื่อเอง... มีความสุขถ้าได้เชื่อ... คนที่เขาพยายามปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีก เขาก็เชื่อในความพยายามของเขาครับแม้ต้องแจวเรือในอ่างน้ำก็ตาม... “วน” 

o เราได้เห็น “ความรัก” ของพระองค์ เชื่อมั่นในพระองค์ได้เลยครับ “มีความสุขในความเชื่อเถอะครับ”


• “ผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับนานาประชาชาติ”

o พระเยซู พระกุมาร คือ ของขวัญสำหรับมนุษย์ทุกคน ไม่เว้นใครเลย... ไม่มีใครอยู่นอกหรือไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของการประทานของขวัญนี้เลยสักคน...

o พ่ออยากจะบอกว่า แม้แต่ผู้ที่พยายามปฏิเสธพระองค์ ไม่ต้อนรับพระองค์ พระองค์ก็เสด็จมาเพื่อพวกเขาด้วย.. นี่เป็นองค์ความรอดสำหรับทุกคนจริงๆ

o พ่ออยากบอกความจริงว่า “พระเจ้า พระเยซู ทรงพระทัยกว้างขวางที่สุด รักที่สุด ตายเพื่อความรอดของทุกคน แม้แต่คนที่ปฏิเสธพระองค์ด้วย” มีพระเจ้าหรือศาสนาใดเล่าจะชี้ถึงความรักถึงเพียงนี้...


• “เป็นแสงสว่างเปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์”

o เราได้ยินเรื่องโหราจารย์จากบูรพา เราทราบว่า พวกเขาได้รู้จักแสงสว่างนั้น แม้เรื่องนี้จะอยู่ในพระวรสารนักบุญมัทธิว แต่เรายอมรับว่าคนต่างชาติมองเห็นดาวประจำพระองค์ได้เห็นแสงนั้น พวกเขาได้ติดตาม ได้นมัสการพระองค์

o พ่อคิดว่า พวกเราต้องเป็น “แสง” ครับ เป็นแสงของพระคริสตเจ้าให้ทุกคนรู้จัก

o แสง ภาษากรีกต้นฉบับใช้คำว่า “Phos” พ่อคิดว่า ข้อคิดที่ดีที่สุด เราจะต้องไม่เดินในความมืดอีกต่อไป... เราต้องเดินในแสงสว่าง ตาของเราต้องได้เห็นองค์ความรอด ใจของเราต้องไม่มืดที่จะรับแสงสว่างเสมอไปนะครับ


• “และเป็นสิริรุ่งโรจน์สำหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์”

o ภาษาฮีบรู ใช้คำว่า “Kavot” (คาโวท) แปลว่า “สิริรุ่งโรจน์” คำนี้ใช้กับพระเจ้า พระเจ้าสถิตที่ใดที่นั่นก็มีสิริรุ่งโรจน์

o พ่อมั่นใจ...พระองค์คือพระสิริของเราทุกคน เราทุกคนต้องดำเนินชีวิตให้สมกับได้รับพระสิริของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาครับ... 

o พี่น้องครับ... ขอให้เราได้สัมผัสกับพระคริสตเจ้า แสงสว่างของพระองค์ พ่อคิดว่าเรามีแสงเพียงพอจะดำเนินชีวิตให้ทุกคนได้แสงแห่งพระคริสต์ในชีวิต เราครับ...

o คริสต์มาสแล้ว เราได้เห็นองค์ความรอด และศักดิ์ศรีและสิริรุ่งโจน์ของอิสราเอล... เราไม่กลัว เรามั่นใจ และวางใจได้เต็มเปี่ยมนะครับ... พระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านมีสันติและสิริของพระเจ้าในชีวิตและล้อมรอบตัวเรา ตลอดไปนะครับ เป็นรังสีความยิ่งใหญ่ในความดี ในความรัก และในความศักดิ์สิทธิ์ครับ

o ขอพระเจ้าประทานความศักดิ์สิทธิ์แก่พี่น้องทุกท่านครับ....


• ความจริงในพระวรสารพรุ่งนี้เป็นส่วนต่อของวันนี้ พ่อให้ดูต่อไปอีกนิด (ข้อ 36-38) มีสตรีอีกท่าน “นางอันนา” มีเรื่องราวต่อแต่ไม่ค่อยมีใครอธิบายถึงนาง นางได้ออกมาในฉากเดียวกับท่านสิเมโอน พระคัมภีร์เขียนว่า...


• “ประกาศกหญิงคนหนึ่ง ชื่ออันนา เป็นบุตรหญิงของฟานูเอลจากเผ่าอาเชอร์ นางชรามากแล้ว แต่งงานตั้งแต่ยังสาว อยู่กับสามีเจ็ดปี หลังจากนั้นก็เป็นม่าย เวลานี้อายุแปดสิบสี่ปี ไม่ได้ออกจากพระวิหารเลย อยู่รับใช้พระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนโดยจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนา นางเข้ามาในเวลานั้นพอดี ขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้ทุกคนที่กำลังรอคอยการไถ่กู้กรุง เยรูซาเล็มฟัง”

o นางคืออีกคนที่เป็นเครื่องหมายของความสิ้นหวังและยังรอคอย... เป็นม่าย และอยู่ในพระวิหารรับใช้ทั้งวันคืน

o เมื่อได้พบพระกุมาร นางก็ประกาศความหวังที่กำลังรอคอยนั้นได้มาถึง


• พี่น้องที่รัก ขอให้มีความสุขกับความหวังนะครับ ขอให้เราได้มีความสุขกับการได้ฉลองพระคริสตเจ้าบังเกิดพร้อมหน้ากัน พระเจ้าอวยพรครับ.. ขับเพลงสรรเสริญพระเจ้าเสมอครับ ด้วยความสุขใจที่ได้รักพระองค์ และที่ทรงรักเราถึงเพียงนี้ครับ

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก