"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2014
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
ลก 1:26-38…
26เมื่อนางเอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์ กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเร็ธ 27มาพบหญิงพรหมจารีคนหนึ่งซึ่งหมั้นอยู่กับชายชื่อโยเซฟ ในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด หญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อมารีย์ 28ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน”

29เมื่อทรงได้ยินถ้อยคำนี้ พระนางมารีย์ทรงวุ่นวายพระทัยมากทรงถามพระองค์เองว่า คำทักทายนี้หมายความว่ากระไร 30แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน 31ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู 32เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์ พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา 33เขาจะปกครองวงศ์ตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุด เลย” 34พระนางมารีย์จึงทรงถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารี” 35ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน เพราะฉะนั้น บุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า 36ดูซิ เอลีซาเบธ ญาติของท่าน ทั้ง ๆ ที่ชราแล้ว ก็ยังตั้งครรภ์บุตรชาย ใคร ๆ คิดว่านางเป็นหมัน แต่นางก็ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว 37เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้” 38พระนางมารีย์จึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” แล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไป


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• ใกล้พระคริสตสมภพเต็มที พระวรสารก็เล่าเรื่องการแจ้งสารซึ่งเรารับฟังกันอยู่เสมอๆ สถานที่ต่างๆ ก็เตรียมฉลองคริสต์มาสกันมาตั้งนานแล้ว ห้างสรรพสินค้าก็ขายของ เปิดเพลงคริสต์มาสมาตั้งนานแล้วนะครับ...


• วันนี้เราก็ได้ยินพระวรสารตอนล้ำค่านี้อีก วันนี้พ่อจะขอแกะรอยคำพูดต่างๆในพระวรสารที่น่าสนใจบางประเด็นนำครับ...


• เริ่มที่คำพูดของทูตสวรรค์กาเบรียล (อย่าลืมว่า กาเบรียล GagriEL แปลว่าพละกำลังของพระเจ้า พ่อย้ำหลายรอบแล้ว จำกันให้ขึ้นใจเลยนะครับ.. พระเจ้าสามารถจริงๆ ไม่มีอะไรเกินความสามารถของพระเจ้าจริงๆนะครับ เรามาดูคำพูดของทูตสวรรค์กาเบรียลกับพระแม่มารีย์กันครับ

o “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน” ได้ยินถ้อยคำนี้เราเห็นสัจจธรรมจริงๆ “ถ้ามีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย” แน่นอนพระแม่มารีย์ต้องเปี่ยมด้วยความยินดี และพ่อก็มั่นใจว่า ถ้าเรามีพระเจ้าสถิตกับเราเสมอ และถ้าเราดำเนินชีวิตเป็นที่โปรดปรานขอพระเจ้าเสมอจริงๆ เราต้องยินดี มีความสุข คำของทูตสวรรค์กาเบรียลประกาศความจริงแห่งความยินดีครับ ไม่ต้องสงสัยเลย ความจริงที่ว่า ถ้าพระเจ้าประทับอยู่ ย่อมมีความสุขและความยินดี.. และความงดงามมากที่เราเห็นคือ แม่พระคือความยินดีที่สุด เพราะพระเจ้าประทับกับพระแม่อย่างพิเศษจริงๆ

o “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน” คำพูดของกาเบรียบ คือ คำบรรเทาใจแน่นอน “มารีย์ อย่ากลัว” ทูตสวรรค์เรียกชื่อพระแม่มารีย์ และเรียกร้อง “อย่ากลัว” เพราะพระเจ้าทรงโปรดปราน... พี่น้องที่รัก...ถ้าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า ไม่มีอะไรต้องกลัว พ่อรู้สึกดีจริงๆที่ได้ยินถ้อยคำนี้... และชีวิตของเราคริสตชนทุกคนเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านี่ ทำไม มีอะไรต้องกลัว พี่น้องเชื่อไหม ตั้งแต่พ่อรู้ความและรู้ว่าพ่อเป็นลูกพระเจ้า พ่อรู้ตัวและมั่นใจเสมอว่าพระเจ้ารักเรา พระเป็นพระบิดาของเรา เราไม่ต้องกลัวอะไร แน่นอนก็มีกลัวบ้างแหละครับ แต่เมื่อทบทวนความจริงของตนเอง ความรักของพระเจ้าแล้ว ก็หายกลัวได้เสมอๆ และที่พ่ออยากเสริมกำลังตนเองและพี่น้องต่อไป คือ พี่น้องครับพระเจ้าเป็นพระบิดาทรงรักเราทรงโปรดปรานเราเสมอนะครับ

o “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน... เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้” พระแม่มารีย์ได้รับพลังของพระจิตเจ้าแผ่เงาปกคลุม พระจิตของพระเจ้าจะเสด็จมาเหนือพระแม่.. โอ ร่มเงาแห่งพลังของพระเจ้า พลังและอำนาจที่ไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นไปไม่ได้ พระแม่เป็นพรมจารีย์แต่ทรงพระครรภ์ได้และยังคงเป็นพรมจารีย์ต่อไป ใครๆก็ไม่อยากเชื่อเรื่องนี้หรอก ใครๆก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอก... พี่น้องครับ มีอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่เป็นไปไม่ได้ในโลกใบนี้ แต่เมื่อเรารู้จักพระเจ้า พระเจ้าสูงสุด พระองค์เป็นพระเจ้า God พระผู้ทรงสรรพานุภาพแล้ว เราเชื่อเด็ดขาดจริงๆ ว่า “ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า” พ่อลองคิดว่าพ่อเป็นแม่พระถ้าได้ยินทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่พ่อเชื่อกล่าวบาง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กับพ่อว่าพระเจ้าทำได้ พ่อมั่นใจว่า พ่อจะเชื่อ ที่เชื่อเพราะ “พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ตรัสนั่นเอง”


• ต่อไปเราพิจารณาถ้อยคำของพระแม่มารีย์มีเพียงสองประโยคเท่านั้น
1. “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารี” ไม่แปลกที่พระแม่จะตั้งคำถาม เพราะพระแม่ปรารถนาจะถือพรมจรรย์ และพระแม่เป็นหญิงตัวเล็กๆในหมู่บ้านแสนเล็กน้อยที่นาซาเร็ธ แล้วพระเจ้าจะกระทำสิ่งยิ่งใหญ่ พระเจ้าจะตรัสกับพระนาง พระเจ้าจะใช้พระนางเพื่อการใหญ่เช่นนี้ละหรือ... พระนางเป็นต้นแบบของความถ่อมตนและเล็กน้อยเหลือเกิน พระนางจะสามารถเป็นผู้รับพระบัญชาของพระเจ้าได้อย่างไร.... สิ่งที่พ่อเรียนรู้จริงๆ และปรารถนาให้พี่น้องได้เรียนรู้ด้วยเช่นกัน คือ ความถ่อมตน ความเล็กน้อย และแบบอย่างแห่งชีวิตของพระแม่ที่ประกาศความเล็กน้อยของตนเสมอ และประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตลอดไป ถ้อยคำของพระแม่ไม่ใช่การต่อรอง แต่เป็นถ้อยคำของหญิงผู้เล็กน้อยสุภาพถ่อมตนต่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
2. “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” สำหรับพระแม่สองประโยคจบเลยครับ... ประโยคแห่งความสุภาพถ่อมตน เต็มไปด้วยความอ่อนน้อมถึงความเล็กน้อยของตนเองจริงๆ และประโยคที่สองที่พระแม่ตอบเมื่อได้รับคำอธิบายถึงพลังและความสามารถของ พระเจ้า และการกล่าวถึงประสบการณ์เรื่องนางลีซาเบธผู้ชรายังตั้งครรภ์มีบุตรเป็น ชาย... พระแม่ตอบรับด้วยวาจาที่ทรงพลังที่สุดในการประกาศความเชื่อในพระเจ้า เชื่อจริงๆ เชื่อว่าพระเจ้าทำได้จริง เชื่อในพระวาจาของพระเจ้าจริงๆ... และเริ่มต้นที่พระแม่ประกาศว่าพระแม่เป็น “ทาสหญิง” ของพระเจ้าจริงๆ ยอมรับจริงๆ.. และขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามพระวาจาของพระเจ้าจริงๆ ไม่กลัวอีกแล้ว ไม่กังวลอะไร ถ้าพระเจ้าตรัส ทุกอย่างต้องเป็นไปได้อย่างแน่นอน

• พี่น้องที่รัก พ่อเห็นพลังแห่งความเชื่อในพระเจ้า และพระนางมารีย์จะทรงเป็นดังทาสหญิงเล็กน้อยของพระเจ้า แต่พระแม่ตอบรับเพราะเชื่อเต็มเปี่ยมในพลังของพระวาจาของพระเจ้าอย่างไม่มี ข้อสงสัยใดๆ

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก