"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

หุชัยทำให้แผนการของอาคิโธเฟลล้มเหลว

17 1อาคิโธเฟลบอกอับซาโลมว่า “ข้าพเจ้าจะเลือกทหารหนึ่งหมื่นสองพันคน คืนนี้ข้าพเจ้าจะออกเดินทางไล่ตามกษัตริย์ดาวิด 2ข้าพเจ้าจะเข้าโจมตีขณะที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยและอ่อนพระทัย พระองค์จะตกพระทัย กำลังพลที่อยู่กับพระองค์จะหนีไป ข้าพเจ้าจะปลงพระชนม์กษัตริย์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น 3และจะนำกำลังพลทั้งหมดกลับมาให้ท่าน เหมือนนำเจ้าสาวกลับคืนให้เจ้าบ่าว ท่านมุ่งฆ่าคนเพียงคนเดียวเท่านั้นa แล้วประชาชนทุกคนก็จะอยู่เย็นเป็นสุข” 4อับซาโลมและผู้อาวุโสทุกคนของอิสราเอลพอใจคำแนะนำนี้

          5อับซาโลมตรัสว่า “จงเรียกหุชัยชาวอารคีมาเถิด ให้เราฟังความเห็นของเขาด้วย” 6เมื่อหุชัยเข้ามา อับซาโลมทรงบอกเขาว่า “อาคิโธเฟลแนะนำเราเช่นนี้ เราควรทำตามไหม ถ้าไม่ควร ท่านจะเสนออะไร” 7หุชัยทรงตอบอับซาโลมว่า “คำแนะนำของอาคิโธเฟลครั้งนี้ไม่ดี” 8หุชัยกล่าวต่อไปว่า “พระองค์ทรงทราบว่าพระบิดากับคนของพระบิดาเป็นนักรบชำนาญศึกกำลังโกรธเหมือนกับแม่หมีในป่าที่ถูกแย่งลูกไป พระบิดาทรงเป็นทหารเชี่ยวชาญในการรบ จะทรงพักแรมพร้อมกับกำลังพล 9ขณะนี้ พระบิดาจะซ่อนอยู่ในถ้ำหรือที่อื่น ถ้าทหารบางคนเสียชีวิตเมื่อเริ่มต่อสู้กัน ข่าวจะแพร่ออกไปว่ากองทัพที่สนับสนุนอับซาโลมพ่ายแพ้ 10แม้แต่ทหารที่แกร่งกล้ามีใจสิงห์ ก็จะหวาดกลัว เพราะชาวอิสราเอลทุกคนรู้ว่า พระบิดาทรงชำนาญศึก และทหารก็แกร่งกล้าด้วย 11ข้าพเจ้าขอแนะนำให้พระองค์ระดมพลชาวอิสราเอลทั้งหมด ตั้งแต่เมืองดานจนถึงเมืองเบเออร์เชบาให้มีจำนวนมากดุจเม็ดทรายที่ชายทะเล แล้วจงนำเขาออกศึกด้วยพระองค์เองb 12พวกเราจะตามหาพระบิดาของพระองค์ให้พบ ไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ไหน พวกเราจะเข้าโจมตีโดยไม่ให้รู้ตัวดุจน้ำค้างตกลงบนพื้นดิน จะไม่มีใครรอดชีวิตได้เลย ทั้งกษัตริย์และคนของพระองค์ 13ถ้าพระบิดาถอยเข้าไปในเมืองใดเมืองหนึ่ง อิสราเอลทั้งหมดจะนำcเชือกมาผูกลากเมืองนั้นลงไปในหุบเขา ไม่ให้เหลือหินไว้แม้เพียงก้อนเดียว” 14อับซาโลมตรัสพร้อมกับชาวอิสราเอลทั้งหลายว่า “คำแนะนำของหุชัยชาวอารคีดีกว่าของอาคิโธเฟล” พระยาห์เวห์ทรงกำหนดให้คำแนะนำที่ดีของอาคิโธเฟลต้องล้มเหลวเพื่อนำหายนะมาสู่อับซาโลม

          15หุชัยจึงไปบอกสมณะศาโดกและอาบียาธาร์ว่า “อาคิโธเฟลให้คำแนะนำเช่นนี้แก่อับซาโลมและผู้อาวุโสของอิสราเอล แต่ข้าพเจ้าแนะนำอีกอย่างหนึ่ง 16บัดนี้ จงรีบส่งคนไปทูลกษัตริย์ดาวิดไม่ให้ทรงค้างแรมในถิ่นทุรกันดาร ตรงทางข้ามแม่น้ำจอร์แดน แต่ให้ข้ามแม่น้ำไปทันที มิฉะนั้นกษัตริย์และกำลังพลของพระองค์จะถูกทำลายล้าง”


กษัตริย์ดาวิดทรงนำพลข้ามแม่น้ำจอร์แดน

          17โยนาธานและอาคิมาอัสคอยอยู่ที่เอนโรเกล ไม่เข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มเพราะไม่ต้องการให้ใครเห็น หญิงรับใช้คนหนึ่งนำข่าวจากหุชัยไปบอกเขาทั้งสองคน เพื่อนำไปแจ้งแก่กษัตริย์ดาวิดอีกต่อหนึ่ง 18แต่ชายหนุ่มคนหนึ่งเห็นเขาทั้งสองคน และนำความไปบอกอับซาโลม ทั้งสองคนจึงรีบไปที่เมืองบาฮูริม เข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่งซึ่งมีบ่อน้ำอยู่ที่ลานบ้าน ทั้งสองคนลงไปในบ่อน้ำ 19ภรรยาของชายผู้นั้นก็นำเสื่อมาปิดปากบ่อ แล้วเกลี่ยข้าวตากไว้ข้างบนนั้น เพื่อไม่ให้ผู้ใดสังเกตเห็น

          20ผู้รับใช้ของอับซาโลมมาที่บ้านและถามหญิงผู้นั้นว่า “อาคิมาอัสและโยนาธานอยู่ที่ไหน” หญิงนั้นตอบว่า “เขาไปแล้ว มุ่งหน้าไปทางแม่น้ำ”d คนเหล่านั้นจึงค้นหาชายทั้งสองคน เมื่อหาไม่พบ ก็กลับไปกรุงเยรูซาเล็ม

          21เมื่อคนของอับซาโลมไปแล้ว ทั้งสองคนก็ขึ้นมาจากบ่อ ไปทูลกษัตริย์ดาวิดว่า “ขอพระองค์รีบเสด็จข้ามแม่น้ำไปเถิด เพราะอาคิโธเฟลแนะนำแผนการนี้เพื่อทำร้ายพระองค์” 22กษัตริย์ดาวิดจึงทรงนำกำลังพลข้ามแม่น้ำจอร์แดน พอรุ่งสางทุกคนก็ข้ามแม่น้ำไปจนหมด

          23ส่วนอาคิโธเฟลเมื่อเห็นว่า อับซาโลมไม่ทำตามคำแนะนำของตน ก็ผูกอานบนหลังลา ขี่กลับไปบ้านในเมืองของตน เมื่อสั่งเรื่องราวในบ้านแล้วก็ผูกคอตายe ศพของเขาถูกฝังไว้ในที่ฝังศพของบรรพบุรุษ


อับซาโลมข้ามแม่น้ำจอร์แดน กษัตริย์ดาวิดที่เมืองมาหะนาอิม

          24กษัตริย์ดาวิดเสด็จไปถึงเมืองมาหะนาอิม ขณะที่อับซาโลมข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปพร้อมกับชาวอิสราเอลทุกคน 25อับซาโลมแต่งตั้งอามาสาเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพแทนโยอาบ อามาสาเป็นบุตรของชาวอิชมาเอลfคนหนึ่งชื่ออิธรา ซึ่งแต่งงานกับนางอาบีกายิลบุตรสาวของเจสซี และน้องสาวของนางเศรุยาห์ มารดาของโยอาบ 26ชาวอิสราเอลและอับซาโลมตั้งค่ายอยู่ในแผ่นดินกิเลอาด

          27เมื่อกษัตริย์ดาวิดเสด็จมาถึงเมืองมาหะนาอิม โชบีบุตรของนาคาช จากเมืองรับบาห์ของชาวอัมโมน มาคีร์บุตรของอัมมีเอลจากเมืองโลเดบาร์ และบารซิลลัยชาวกิเลอาดจากเมืองโรเกลิม 28นำเครื่องนอนg ถ้วยชาม หม้อดิน ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ แป้งสาลี ข้าวคั่ว ถั่วแดง ถั่วเหลืองh 29น้ำผึ้ง นมเปรี้ยว เนยแข็งจากนมแกะและนมวัวมาถวายเป็นเสบียงอาหารให้กษัตริย์ดาวิดและกำลังพลของพระองค์ เขาทั้งสามคนคิดว่าคนเหล่านี้เดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารมา คงจะเหน็ดเหนื่อย หิว และกระหายน้ำ

 

17 a “เหมือนเจ้าสาว...เพียงคนเดียว” ตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน

b “จงนำเขาออกศึกด้วยพระองค์เอง” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จงออกศึกด้วยพระองค์เอง” นี่เป็นการซื้อเวลาและกษัตริย์ดาวิดซึ่งกำลังรอฟังข่าว (15:28) จะมีเวลาหลบหนีได้ทัน

c “จะนำ” ตามต้นฉบับภาษากรีกฉบับคัดลอกของลูเซียน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จะยก”

d “มุ่งหน้าไปทางแม่น้ำ” เป็นการแปลตามการคาดคะเน แม่น้ำที่พูดถึงคือแม่น้ำจอร์แดน (ดู ข้อ 21-22) ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน

e นี่เป็นกรณีเดียวของการทำอัตวินิบาตกรรมที่พบได้ในพันธสัญญาเดิม ไม่นับกรณีของทหารที่ฆ่าตัวตายเพื่อไม่ให้ถูกจับในการสู้รบ (วนฉ 9:54; 1 ซมอ 31:4ฯ; 1 พกษ 16:18; 2 มคบ 14:41ฯ) และกรณียกเว้นของแซมสัน (วนฉ 16:28ฯ)

f “ชาวอิชมาเอล” ตามต้นฉบับภาษากรีก (ดู 1 พศด 2:17) ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ชาวอิสราเอล” ส่วนคำว่า “เจสซี” เป็นการแปลตามต้นฉบับภาษากรีกฉบับคัดลอกของลูเซียน (ดู 1 พศด 2:16) ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “นาคาช” ดังนั้นอามาสาย่อมเป็นลูกพี่ลูกน้องกับโยอาบ ทั้งสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องของอับซาโลม และหลานชายของกษัตริย์ดาวิด

g “เครื่องนอน” ตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เตียง” ส่วนคำว่า “ผ้า” เป็นการแปลตามต้นฉบับภาษากรีก ไม่มีพูดถึงในต้นฉบับภาษาฮีบรู

h ต้นฉบับตอนนี้ไม่ชัดเจน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก