"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ชัยชนะของกษัตริย์ดาวิดa

8 1ต่อมา กษัตริย์ดาวิดทรงเข้าโจมตีชาวฟีลิสเตียและปราบให้อยู่ใต้อำนาจ ทรงยึดเมืองกัทกับเมืองบริวารbจากอำนาจของชาวฟีลิสเตีย 2พระองค์ยังทรงปราบชาวโมอับ ทรงให้เชลยนอนกับพื้น สั่งให้นับจำนวนทีละสามคน ฆ่าสองคน และไว้ชีวิตคนที่สาม ชาวโมอับจึงเป็นประเทศราช ต้องถวายบรรณาการแด่กษัตริย์ดาวิด

3กษัตริย์ดาวิดทรงปราบฮาดัดเอเซอร์บุตรของเรโหบ กษัตริย์แห่งโศบาห์ ซึ่งกำลังยกทัพขยายอำนาจมาตามแม่น้ำยูเฟรติสc 4ทรงจับทหารม้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยคน และทหารราบสองหมื่นคนเป็นเชลย ทรงทำให้ม้าที่ยึดมาได้พิการ เหลือไว้พอเทียมรถศึกเพียงหนึ่งร้อยคันd 5ชาวอารัมแห่งเมืองดามัสกัสมาช่วยฮาดัดเอเซอร์กษัตริย์แห่งโศบาห์ แต่ดาวิดทรงฆ่าชาวอารัมสองหมื่นสองพันคน 6แล้วทรงจัดกำลังทหารไว้ในเขตแดนอารัมแห่งดามัสกัส ชาวอารัมจึงต้องอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์ดาวิดและถวายบรรณาการ พระยาห์เวห์ประทานชัยชนะแก่กษัตริย์ดาวิดทุกแห่งที่เสด็จไป 7กษัตริย์ดาวิดทรงยึดโล่ทองคำจากข้าราชบริพารของกษัตริย์ฮาดัดเอเซอร์ และทรงนำกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม 8กษัตริย์ดาวิดทรงริบทองสัมฤทธิ์เป็นจำนวนมาก จากเมืองเบธาห์และเบโรธัย ซึ่งเป็นเมืองของฮาดัดเอเซอร์

9เมื่อโทอิกษัตริย์แห่งเมืองคามัททรงทราบว่าe กษัตริย์ดาวิดทรงชนะกองทัพทั้งหมดของฮาดัดเอเซอร์ 10จึงทรงส่งฮาโดรัมfพระโอรสไปเฝ้ากษัตริย์ดาวิด เพื่อถวายพระพรแสดงความยินดีที่ทรงรบชนะฮาดัดเอเซอร์ เพราะฮาดัดเอเซอร์ทรงทำสงครามกับโทอิมาหลายครั้ง ฮาโดรัมนำภาชนะเงิน ภาชนะทองคำ และภาชนะทองสัมฤทธิ์ไปถวาย

11กษัตริย์ดาวิดทรงถวายภาชนะเหล่านี้แด่พระยาห์เวห์ สำหรับใช้ในพิธีกรรม เช่นเดียวกับที่ทรงถวายเงินและทองคำซึ่งยึดได้จากชนชาติต่างๆ ที่ทรงปราบปราม 12คือจากชาวเอโดม ชาวโมอับ ชาวอัมโมน ชาวฟีลิสเตีย และชาวอามาเลข พระองค์ทรงทำเช่นเดียวกันกับของเชลยที่ทรงยึดได้จากฮาดัดเอเซอร์บุตรของเรโหบ กษัตริย์แห่งโศบาห์

13ชื่อเสียงของกษัตริย์ดาวิดเลื่องลือมากขึ้นเมื่อเสด็จกลับจากการรบชนะชาวเอโดมg จำนวนหนึ่งหมื่นแปดพันคนที่บริเวณหุบเขาเกลือh 14พระองค์ทรงจัดกำลังทหารไว้ทั่วเขตแดนเอโดมi ชาวเอโดมทุกคนอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์ดาวิด พระยาห์เวห์ประทานชัยชนะให้แก่กษัตริย์ดาวิดในทุกแห่งที่เสด็จไป

 

ข้าราชการของกษัตริย์ดาวิด

15กษัตริย์ดาวิดทรงปกครองทั่วอิสราเอล ทรงให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกคนในการพิจารณาคดีและในการปกครอง 16โยอาบบุตรของนางเศรุยาห์เป็นผู้บัญชาการกองทัพ เยโฮซาฟัทบุตรของอาคิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 17ศาโดกและอาบียาธาร์บุตรของอาคิเมเลค บุตรของอาคิทูบเป็นสมณะj เสไรอาห์kเป็นราชเลขา 18เบไนยาห์บุตรของเยโฮยาดาเป็นผู้บังคับการชาวเคเรธี และชาวเปเลธีซึ่งเป็นราชองครักษ์l บรรดาพระโอรสของกษัตริย์ดาวิดเป็นสมณะm

 

8 a บทนี้สรุปสงครามในสมัยกษัตริย์ดาวิด ไม่มีการกล่าวถึงสงครามอัมโมน เพราะจะมีเล่าในบทที่ 10-12 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบัทเชบา

b ตอนนี้ตัดออกสองคำที่อ่านไม่เข้าใจ ฉบับสำนวนแปลโบราณบางฉบับมักแปลว่า “การควบคุมเมืองหลวง” แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันเพียงพอ ดังนั้น คำที่ขาดหายไปน่าจะเป็นชื่อสถานที่หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์มากกว่า ใน 1 พศด 18:1 เราอ่านพบคำว่า “กัทและเมืองบริวาร”

c ความหมายของตอนนี้ไม่ชัดเจน ในการแปลมีการตีความทำนองว่า ฮาดัดเอเซอร์ผู้นำของอาณาจักรโศบาห์ที่ไม่สำคัญมากนัก ซึ่งในการต่อสู้กับเลบานอน และการปกครองของบรรดาเจ้านายชาวอารัมเพื่อนบ้าน ได้พยายามแผ่ขยายอิทธิพลไปทางแม่น้ำยูเฟรติส กษัตริย์ดาวิดถือโอกาสนี้เพื่อโจมตีจากทางด้านหลัง แต่มีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งว่า ตอนนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าจากอีกธรรมประเพณีหนึ่งเกี่ยวกับสงครามของบทที่ 10

d ก่อนสมัยกษัตริย์ซาโลมอน อิสราเอลไม่มีรถรบใช้ในกองทัพ

e ตั้งอยู่ตามแถบแม่น้ำโอรอนเตส ทางตอนเหนือของดินแดนที่อยู่ใต้การควบคุมของฮาดัดเอเซอร์

f “ฮาโดรัม” ตาม 1 พศด 18:10 (ดู ต้นฉบับภาษากรีก) ในต้นฉบับภาษาฮีบรูมีว่า “โยรัม” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนชื่อคนต่างศาสนาให้เป็นชื่อตามประเพณียาห์วิสต์

g “เอโดม” ตาม 1 พศด 18:12 และสำนวนแปลโบราณบางฉบับ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ชาวอารัม” (ดู ชื่อบทเพลงสดุดีที่ 60)

h อาราบาห์เป็นหุบเขาในบริเวณตอนใต้ของทะเลตาย

i ในที่นี้ ต้นฉบับเสริมว่า “ทั่วเอโดม เขาได้แต่งตั้งผู้ว่าราชการไว้ปกครอง” แต่ 1 พศด 18:13 ไม่มีข้อความนี้

j ลำดับเชื้อสายของอาบียาธาร์ในที่นี้ถูกแก้ไขให้สอดคล้องกับ 1 ซมอ 22:20 ในต้นฉบับภาษาฮีบรูมีว่า “ศาโดกบุตรของอาคิทูบ และอาคิเมเลคบุตรของอาบียาธาร์” ซึ่งอาจเป็นความตั้งใจที่จะกำหนดเชื้อสายให้ศาโดกซึ่งไม่มีการพูดถึงในที่ใด (ดู 1 พศด 5:34; 6:37-38) แต่ศาโดกนั้นเป็นคน “ใหม่” ซึ่งต่อมาจะแทนที่อาบียาธาร์ (1 พกษ 2:26-27, 35) ดังนั้น เป็นไปตามคำพยากรณ์ที่มีต่อลูกหลานของเอลี (1 ซมอ 2:30-36) โดยตระกูลของศาโดกจะครองตำแหน่งสมณะเพียงตระกูลเดียวในกรุงเยรูซาเล็มจนถึงสมัยเนรเทศ

k ชื่อนี้ดูเหมือนจะไม่มีกล่าวถึงอีกเลยในรายชื่อเก่า แต่จะปรากฏเป็นชื่อชียาหรือชูวา หรือใน 20:25 เป็นชีชา (1 พกษ 4:3) ชูชา (1 พศด 18:16) จากการที่ไม่มีบอกชื่อบิดา ทำให้คิดว่าเขาคงเป็นคนต่างด้าว บางทีชื่อซึ่งปรากฏเป็นชื่อต่างๆ อาจเป็นการผันจากชื่อนำหน้าของอียิปต์และแปลว่า “ผู้เขียน”

l “ผู้บังคับการ” เป็นการแก้ไขตาม 1 พศด 18:17 และสำนวนแปลโบราณบางฉบับ แต่ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู พวกนี้เป็นทหารรับจ้างชาวต่างชาติ ชาวฟีลิสเตียซึ่งทำหน้าที่เป็นทหารองครักษ์ของกษัตริย์ดาวิด (15:18; 20:7, 23; 1 พกษ 1:38, 44)

m ข้อความนี้เป็นคำยืนยันค่อนข้างแปลก อาจหมายความว่า พระโอรสของกษัตริย์ดาวิดคอยช่วยหรือได้รับมอบให้ทำหน้าที่สมณะในส่วนที่เป็นของกษัตริย์ (ดู 6:13-20)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก