"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

14 1กษัตริย์อาสาทรงกระทำแต่สิ่งที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์ทรงเห็นว่าดีและถูกต้อง 2พระองค์ทรงรื้อแท่นบูชาของเทพเจ้าของชนต่างชาติและสักการสถานบนที่สูง ทรงทุบทำลายเสาหินศักดิ์สิทธิ์และเสาไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วย 3พระองค์ทรงบัญชาให้ชาวยูดาห์แสวงหาพระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษ และให้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติและบทบัญญัติa 4พระองค์ทรงรื้อสักการสถานบนที่สูงและแท่นเผากำยานตามเมืองต่างๆ ของแคว้นยูดาห์ ราชอาณาจักรอยู่อย่างสงบสุขในรัชสมัยของพระองค์ 5พระองค์ทรงสร้างเมืองป้อมในแคว้นยูดาห์ขึ้นใหม่ แผ่นดินสงบ ไม่มีสงครามเป็นเวลาหลายปี เพราะพระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้พระองค์มีความสงบสุข

          6พระองค์ตรัสกับชาวยูดาห์ว่า “เราทั้งหลายจงสร้างเมืองและสร้างกำแพงล้อมเมืองเหล่านี้ให้แน่นหนา สร้างหอคอย ประตูเมือง และดาลประตู ขณะที่แผ่นดินยังอยู่ในปกครองของเรา เพราะเราได้แสวงหาพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา เราได้แสวงหาพระองค์ และพระองค์ทรงบันดาลให้เรามีความสงบสุขทุกด้าน” เขาทั้งหลายจึงสร้างเมือง และเมืองเหล่านี้ก็เจริญรุ่งเรืองขึ้น

          7กษัตริย์อาสาทรงมีทหารสามแสนคนจากเผ่ายูดาห์ที่มีโล่ใหญ่และหอกเป็นอาวุธ และทหารสองแสนแปดหมื่นคนจากเผ่าเบนยามินที่มีโล่เล็กและธนูเป็นอาวุธ ทุกคนเป็นทหารชำนาญศึก

 

เศรัคโจมตีแคว้นยูดาห์b

          8เศรัคชาวเอธิโอเปียยกกำลังพลหนึ่งล้านคน กับรถศึกสามร้อยคันออกมาต่อสู้กับกำลังพลของกษัตริย์อาสา และมาถึงเมืองมาเรชาห์ 9กษัตริย์อาสาเสด็จออกมาเผชิญหน้ากับศัตรู ทั้งสองฝ่ายตั้งแนวรบอยู่ในหุบเขาเศฟาธาห์ใกล้เมืองมาเรชาห์ 10กษัตริย์อาสาร้องทูลเสียงดังต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์ว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ถ้าพระองค์จะทรงช่วยเหลือแล้ว กำลังพลไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนมากหรือน้อย ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดทรงช่วยเหลือ เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายวางใจในพระองค์ และออกมาต่อสู้กับชนจำนวนมากนี้เดชะพระนามพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอย่าทรงปล่อยให้มนุษย์ชนะพระองค์ได้เลย”

          11พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้ชาวเอธิโอเปียพ่ายแพ้กษัตริย์อาสาและชาวยูดาห์ ชาวเอธิโอเปียต้องหนีไป 12กษัตริย์อาสาทรงไล่ตามเขาไปถึงเมืองเกราห์พร้อมกับกำลังพลที่อยู่กับพระองค์ ชาวเอธิโอเปียเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ไม่มีใครรอดชีวิตแม้แต่คนเดียว เพราะพระยาห์เวห์กับกองทัพของพระองค์ทรงทำลายเขาจนหมดสิ้น

          ชาวยูดาห์ริบของเชลยได้เป็นจำนวนมาก 13เขาโจมตีหัวเมืองต่างๆ ที่อยู่รอบเมืองเกราห์ เพราะพระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้ศัตรูหวาดกลัว ชาวยูดาห์ปล้นเมืองเหล่านั้นทั้งหมด ยึดได้ของเชลยจำนวนมาก 14เขาเข้าโจมตีกระโจมของคนเลี้ยงสัตว์ ยึดแกะและอูฐจำนวนมาก แล้วกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม

 

14 a ผู้เขียนพงศาวดารขยายความคำชมเชยกษัตริย์อาสาใน 1 พกษ 15 ให้ดีมากขึ้น โดยให้พระองค์ทรงปฏิรูปทางศาสนาด้วย เขาจะกล่าวถึงเรื่องนี้มากขึ้นในบทที่ 15

b แม้เหตุการณ์นี้จะไม่มีกล่าวถึงใน 1 พกษ แต่การกล่าวถึงชื่อสถานที่ต่างๆ อย่างถูกต้อง และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เข้ากับช่วงเวลาสันติภาพโดยทั่วไปในรัชสมัยของกษัตริย์อาสา (ดูข้อ 5-6; 15:19) น่าจะเป็นประกันว่าเหตุการณ์ที่เล่านี้ได้เกิดขึ้นจริง เศรัคที่เราไม่รู้จักจากแหล่งอื่น อาจเป็นผู้นำกลุ่มทหารรับจ้างชาวเอธิโอเปีย ซึ่งกษัตริย์ฟาโรห์ชิชักทรงวางกำลังไว้ในดินแดนเนเกบทางใต้ (ดู บทที่ 12) เพื่อคอยดูแลบริเวณเมืองเกราห์ แต่คำภาษาฮีบรูว่า “คูช” ที่เราแปลว่า “ชาวเอธิโอเปีย” ยังอาจหมายถึงชนเผ่าเร่ร่อนในดินแดนเนเกบ (เช่น ภรรยาชาวคูชของโมเสส กดว 12:1 เชิงอรรถ b) ที่บุกเข้ามาโจมตีดินแดนยูดาห์ (ข้อ 14) ก็ได้ ไม่ต้องสงสัยว่าจำนวนคนที่กล่าวถึงที่นี่เกินความจริงแน่ๆ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก