"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

2 1กษัตริย์ซาโลมอนทรงกำหนดให้คนเจ็ดหมื่นคนเป็นกรรมกรแบกหาม และแปดหมื่นคนสกัดหินที่บ่อหินบนภูเขา มีหัวหน้าควบคุมงานสามพันหกร้อยคน 2พระองค์ทรงส่งสารไปทูลกษัตริย์ฮีรามแห่งเมืองไทระว่า “ท่านทรงปฏิบัติต่อดาวิดพระบิดาของข้าพเจ้า เคยส่งไม้สนสีดาร์ให้พระองค์เพื่อสร้างพระราชวังอย่างไร ก็จงปฏิบัติต่อข้าพเจ้าอย่างนั้นเถิด 3ข้าพเจ้าตั้งใจจะสร้างพระวิหารแด่พระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้า มอบถวายเป็นสักการสถานแด่พระองค์ เพื่อเผากำยานเฉพาะพระพักตร์ เพื่อตั้งขนมปังถวายแด่พระองค์เป็นประจำ และเพื่อเผาเครื่องบูชาทุกเช้าเย็นในวันสับบาโต วันต้นเดือน และวันฉลองอื่นๆ ของพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ดังที่มีกำหนดไว้ตลอดไปaสำหรับอิสราเอล 4พระวิหารซึ่งข้าพเจ้าคิดจะสร้างนั้นต้องใหญ่โต เพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าทั้งหลาย 5ผู้ใดจะสร้างพระวิหารสำหรับพระองค์ได้ ในเมื่อสวรรค์ แม้สวรรค์ชั้นสูงสุดก็ยังรับพระองค์ไว้ไม่ได้ ข้าพเจ้าเป็นผู้ใดที่จะสร้างพระวิหารสำหรับพระองค์ แม้จะเป็นเพียงสถานที่สำหรับเผากำยานเฉพาะพระพักตร์พระองค์เท่านั้น 6ขอพระองค์ทรงส่งนายช่างที่ชำนาญงานคนหนึ่งซึ่งมีฝีมือในงานช่างทองคำ เงิน ทองสัมฤทธิ์ และเหล็ก มีฝีมือเรื่องผ้าสีม่วงแดง สีแดงเข้ม และสีม่วง รวมทั้งชำนาญงานแกะสลักต่างๆ เพื่อจะทำงานกับช่างฝีมือของข้าพเจ้าซึ่งกษัตริย์ดาวิดพระบิดาทรงจัดหาไว้bในแคว้นยูดาห์และที่กรุงเยรูซาเล็ม 7ขอพระองค์ทรงส่งไม้สนสีดาร์ ไม้สนสองใบ และไม้จันทน์cจากภูเขาเลบานอนให้ข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้ารู้ว่าบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ชำนาญงานตัดไม้บนภูเขาเลบานอน บรรดาผู้รับใช้ของข้าพเจ้าจะทำงานร่วมกับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ 8เพื่อเตรียมไม้จำนวนมากให้แก่ข้าพเจ้า เพราะพระวิหารที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะสร้างต้องใหญ่โตและสวยงามน่าชม 9ส่วนเสบียงdสำหรับคนงานที่ตัดและรวบรวมไม้นั้น ข้าพเจ้าจะให้ข้าวสาลีหกพันตัน ข้าวบาร์เลย์หกพันตัน เหล้าองุ่นแปดแสนลิตร และน้ำมันมะกอกเทศแปดแสนลิตร”

          10กษัตริย์ฮีรามแห่งเมืองไทระทรงส่งพระราชสาสน์ตอบกษัตริย์ซาโลมอนว่า “พระยาห์เวห์ทรงรักประชากรของพระองค์ ทรงแต่งตั้งท่านเป็นกษัตริย์ปกครองเขาทั้งหลาย” 11กษัตริย์ฮีรามยังตรัสอีกว่า “ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดิน พระองค์ประทานพระโอรสที่มีปรีชาแก่กษัตริย์ดาวิด ประกอบด้วยความรู้และความเข้าใจ เป็นผู้สร้างพระวิหารถวายแด่พระยาห์เวห์ และสร้างพระราชวังสำหรับตน 12บัดนี้ ข้าพเจ้าส่งช่างฝีมือมีปรีชาคนหนึ่ง ประกอบด้วยความเข้าใจ คือคูรามอาบี 13มารดาของเขาเป็นชนเผ่าดาน บิดาเป็นชาวเมืองไทระ เขาชำนาญงานช่างทองคำ เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก หิน และไม้ ชำนาญงานผ้าสีม่วงแดง สีม่วง ผ้าป่าน และผ้าสีแดงเข้ม และชำนาญงานแกะสลักทุกชนิด เขายังทำลวดลายต่างๆ ที่กำหนดให้เขาทำได้ เขาจะทำงานร่วมกับช่างฝีมือของพระองค์ และกับช่างฝีมือของกษัตริย์ดาวิดพระบิดา ผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า

          14บัดนี้ ขอให้เจ้านายของข้าพเจ้าทรงส่งข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ น้ำมันมะกอกเทศ และเหล้าองุ่น ให้แก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้เถิด 15แล้วพวกเราจะตัดไม้เท่าที่พระองค์ทรงต้องการจากภูเขาเลบานอน ผูกแพล่องมาให้พระองค์ทางทะเลถึงเมืองยัฟฟา เพื่อพระองค์จะทรงนำขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม”

          16กษัตริย์ซาโลมอนทรงสำรวจจำนวนชนต่างด้าวทุกคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินอิสราเอล คล้ายกับการสำรวจจำนวนประชากรที่กษัตริย์ดาวิดพระบิดาเคยทรงกระทำ และทรงพบว่ามีคนต่างด้าวหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยคน 17พระองค์ทรงกำหนดให้เจ็ดหมื่นคนเป็นกรรมกรแบกหาม ให้แปดหมื่นคนสกัดหินที่บ่อหินบนภูเขา และสามพันหกร้อยคนเป็นผู้ควบคุมดูแลให้กรรมกรทำงาน

 

2 a ข้อความในข้อนี้คล้ายกับข้อความในตำนานสงฆ์ของหนังสือปัญจบรรพ ซึ่งกล่าวถึงพิธีกรรมในกระโจมที่ประทับในสมัยการเดินทางอพยพในถิ่นทุรกันดาร (เทียบ กดว บทที่ 28-29)

b ผู้เขียนพงศาวดารรวมข้อความของ 1 พกษ 5:32 กับ 7:13-15 ซึ่งกล่าวพาดพิงถึงโครงสร้างของกระโจมที่ประทับ (เทียบ อพย 26:1; 31:2ฯ)

c “ไม้จันทน์” 1 พกษ 10:11 บอกว่าไม้มีค่านี้ (almug) เป็นไม้ที่นำมาจากแดนโอฟีร์ ไม่ใช่จากภูเขาเลบานอน

d “เสบียง” แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาต่างๆ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “บดแล้ว”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก