"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

หัวหน้าชาวฟีลิสเตียไม่ยอมให้ดาวิดร่วมออกศึกa

29 1ชาวฟีลิสเตียชุมนุมกำลังพลทั้งหมดที่เมืองอาเฟก ส่วนชาวอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ใกล้แหล่งน้ำในที่ราบยิสเรเอล 2บรรดาหัวหน้าชาวฟีลิสเตียเดินนำกองร้อยและกองพันของตนออกมา ดาวิดก็นำพรรคพวกของตนออกไปเป็นกองหลังพร้อมกับอาคีช 3บรรดาหัวหน้าชาวฟีลิสเตียถามว่า “ชาวฮีบรูพวกนี้มาทำอะไรอยู่ที่นี่” อาคีชตอบบรรดาหัวหน้าชาวฟีลิสเตียว่า “นี่คือดาวิด ซึ่งเคยเป็นผู้รับใช้ของซาอูลกษัตริย์ของชาวอิสราเอล เขาอยู่กับข้าพเจ้ามาเป็นเวลาปีกว่าแล้วb ข้าพเจ้าไม่พบว่าเขาทำผิดอะไร นับตั้งแต่ที่เขามาอยู่กับข้าพเจ้าจนถึงวันนี้” 4แต่บรรดาหัวหน้าชาวฟีลิสเตียโกรธอาคีชสั่งว่า “จงส่งคนนี้กลับไปอยู่ในเมืองที่ท่านยกให้เขาเถิด อย่าให้เขาไปรบพร้อมกับพวกเราเลย เขาอาจจะหันกลับมาเป็นศัตรูกับเราขณะกำลังรบ มีวิธีใดให้เขากลับ ที่จะเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายเดิม ดีกว่าฆ่าคนของเรา 5ดาวิดคนนี้มิใช่หรือ ที่บรรดาสตรีพากันเต้นรำและขับร้องรับกันว่าซาอูลฆ่าศัตรูเป็นพัน

ดาวิดฆ่าศัตรูเป็นหมื่น”

6อาคีชจึงเรียกดาวิดมากล่าวว่า “พระยาห์เวห์ทรงพระชนม์อยู่ฉันใด ท่านเป็นคนซื่อสัตย์ และข้าพเจ้าพอใจจะให้ท่านไปสู้รบพร้อมกับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าไม่พบความผิดใดในท่านนับตั้งแต่ที่ท่านมาอยู่กับข้าพเจ้าจนถึงวันนี้ แต่บรรดาหัวหน้าคนอื่นไม่พอใจท่าน 7ดังนั้น ท่านจงกลับไปบ้านอย่างสันติเถิด จะได้ไม่ต้องทำสิ่งใดให้บรรดาหัวหน้าชาวฟีลิสเตียไม่พอใจ”

8ดาวิดจึงถามอาคีชว่าc “ข้าพเจ้าทำผิดอะไร ท่านพบความผิดอะไรในผู้รับใช้ของท่านนับตั้งแต่ที่ข้าพเจ้ามารับใช้ท่านจนถึงวันนี้ แล้วทำไมข้าพเจ้าจึงไปสู้รบกับศัตรูของพระราชาเจ้านายของข้าพเจ้าไม่ได้” 9อาคีชตอบดาวิดว่า “ข้าพเจ้าทราบว่าท่านเป็นคนดีเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้า แต่บรรดาหัวหน้าชาวฟีลิสเตียบอกว่า ‘ท่านไปร่วมรบกับข้าพเจ้าไม่ได้’ 10ดังนั้น พรุ่งนี้เช้า จงลุกขึ้นพร้อมกับพรรคพวกที่ละทิ้งกษัตริย์ซาอูลตามท่านมาหาข้าพเจ้าd จงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ และออกเดินทางในทันทีที่ฟ้าสางเถิด”

11ดาวิดพร้อมกับพรรคพวกจึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ออกเดินทางกลับไปยังดินแดนของชาวฟีลิสเตีย ส่วนชาวฟีลิสเตียยกทัพขึ้นไปยังยิสเรเอล

 

29 a เรื่องนี้ต่อเนื่องจาก 28:2

b “เป็นเวลาปีกว่าแล้ว” แปลตามตัวอักษรว่า “หลายวันหลายปี”

c ดาวิดลำบากใจที่ต้องยกกำลังตามอาคีชไปสู้รบกับเพื่อนร่วมชาติ และเมื่ออาคีชสั่งให้กลับไปบ้านได้ คงจะดีใจมาก แต่แสร้งทำเป็นโกรธประหนึ่งว่า อาคีชสงสัยในความจงรักภักดีของตน

d ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า “และออกเดินทางไปในเมืองที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านอยู่ อย่าน้อยใจเลย เพราะข้าพเจ้าไว้ใจท่าน”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก