"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

หนังสือพงศาวดารฉบับที่หนึ่ง

 

I. ลำดับวงศ์ตระกูลa

ก. จากอาดัมจนถึงอิสราเอลb

 

ต้นกำเนิดของเชื้อชาติสำคัญสามเชื้อชาติ

1 1ลูกหลานของอาดัมคือ เสท เอโนช 2เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด 3เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค 4และโนอาห์ บุตรสามคนของโนอาห์คือ เชม คาม และยาเฟท

 

เชื้อสายของยาเฟท

            5บุตรของยาเฟทคือ โกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

6บุตรของโกเมอร์คือ อัชเคนัส ดีฟัท และโทการมาห์ 7บุตรของยาวานคือ เอลีชาห์ ทารชิช ชาวคิทธิม และชาวโรดานิม

 

เชื้อสายของคาม

            8บุตรของคามคือ คูช อียิปต์ พูต และคานาอัน

          9บุตรของคูชคือ เสบา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามา และสับเทคา บุตรของราอามาคือ เชบา และเดดาน 10คูชเป็นบิดาของนิมโรด ซึ่งเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่คนแรกในแผ่นดิน

          11อียิปต์เป็นบิดาของชาวลูด ชาวอานาม ชาวเลหาบ ชาวนัฟทูห์ 12ชาวปัทโรส ชาวคัสลู และชาวคัฟโทร์ ซึ่งเป็นต้นตระกูลของชาวฟีลิสเตีย

          13คานาอันเป็นบิดาของไซดอนบุตรคนแรก และเคท 14และยังเป็นบิดาของชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาซี 15ชาวฮีไวต์ ชาวอารคา ชาวสินี 16ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวคามัท

 

เชื้อสายของเชม

            17บุตรของเชมคือ เอลาม อัสชูร อารปัคชาด ลูด อารัม

          อารัมมีบุตรชื่อ อูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค

          18อารปัคชาดเป็นบิดาของเชลาห์ เชลาห์เป็นบิดาของเอเบอร์ 19เอเบอร์มีบุตรสองคน คนแรกชื่อเปเลก เพราะเวลานั้นมนุษย์แบ่งแผ่นดินกัน น้องชายของเขาชื่อโยกทาน

          20โยกทานเป็นบิดาของอัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 21ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์ 22เอบาล อาปีมาเอล เชบา 23โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ ทุกคนเป็นบุตรของโยกทาน

 

ลูกหลานของเชมจนถึงอับราฮัม

            24บรรพบุรุษของอับราฮัมคือ เชม อารปัคชาด เชลาห์ 25เอเบอร์ เปเลก เรอู 26เสรุก นาโฮร์ เทราห์ 27อับรามซึ่งภายหลังได้ชื่อว่าอับราฮัม

          28บุตรของอับราฮัมคือ อิสอัค และอิชมาเอล 29ต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของคนทั้งสองนี้

 

เชื้อสายของอิชมาเอล

            29บุตรของอิชมาเอลคือ เนบาโยทบุตรคนแรก เคดาร์ อัดเบเอล มิบสัม 30มิชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด เทมา 31เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ ทุกคนเป็นบุตรของอิชมาเอล

          32บุตรของอับราฮัมที่เกิดจากนางเคทูราห์นางบำเรอคือ ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบาก และชูอาห์ บุตรของโยกชานคือ เชบาและเดดาน 33บุตรของมีเดียนคือ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์ ทุกคนเป็นลูกหลานของนางเคทูราห์

 

อิสอัคและเอซาว

            34อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค บุตรของอิสอัคคือ เอซาวและอิสราเอล

          35บุตรของเอซาวคือ เอลีฟัส เรอูเอล เยอูส ยาลาม และโคราห์ 36บุตรของเอลีฟัสคือ เทมาน โอมาร์ เศฟี กาทาม เคนัส ทิมนา และอามาเลข 37บุตรของเรอูเอลคือ นาคัท เศรัค ชัมมาห์ และมิสซาห์

 

เชื้อสายของเสอีร์

            38บุตรของเสอีร์คือ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน 39บุตรของโลทานคือ โฮรี และโฮมัม น้องสาวของโลทานคือ ทิมนา 40บุตรของโชบาลคือ อาลียัน มานาคัท เอบาล เชฟี และโอนัม บุตรของศิเบโอนคือ อัยยาห์ และอานาห์ 41บุตรของอานาห์คือ ดีโชน บุตรของดีโชนคือ ฮัมราน เอชบาน อิธราน และเคราน 42บุตรของเอเซอร์คือ บิลฮาน ศาวาน และยาอาคาน บุตรของดีโชนคือ อูส และอาราน

 

กษัตริย์แห่งเอโดม

          43กษัตริย์ต่อไปนี้ทรงปกครองแผ่นดินเอโดมก่อนที่จะมีกษัตริย์ปกครองอิสราเอล เบ-ลา บุตรของเบโอร์ ปกครองเมืองชื่อดินฮาบาห์ 44เมื่อเบ-ลาสิ้นพระชนม์ โยบับบุตรของเศรัคจากเมืองโบสราห์ขึ้นเป็นกษัตริย์แทน 45เมื่อโยบับสิ้นพระชนม์ หุชานจากแผ่นดินของชาวเทมานขึ้นเป็นกษัตริย์แทน 46เมื่อหุชานสิ้นพระชนม์ ฮาดัดบุตรของเบดัดผู้ปราบชาวมีเดียนในแผ่นดินโมอับขึ้นเป็นกษัตริย์แทน ปกครองเมืองชื่ออาวีท 47เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์ สัมลาห์จากเมืองมัสเรคาห์ขึ้นเป็นกษัตริย์แทน 48เมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์ ชาอูลจากเมืองเรโคโบทฮานาฮาร์ขึ้นเป็นกษัตริย์แทน 49เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์ บาอัลคานันบุตรของอัคโบร์ขึ้นเป็นกษัตริย์แทน 50เมื่อบาอัลคานันสิ้นพระชนม์ ฮาดัดขึ้นเป็นกษัตริย์แทน ปกครองเมืองชื่อปาอี มเหสีของพระองค์ทรงพระนามว่า เมเหทาเบล เป็นบุตรหญิงของมัทเรด ซึ่งเป็นบุตรหญิงของเมซาหับ

 

หัวหน้าเผ่าของเอโดม

            51เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์ เอโดมก็มีหัวหน้าเผ่าปกครอง คือ หัวหน้าเผ่าทิมนา เผ่าอาลียาห์ เผ่าเยเธท 52เผ่าโอโฮลีบามาห์ เผ่าเอลาห์ เผ่าปิโนน 53เผ่าเคนัส เผ่าเทมาน เผ่ามิบซาร์ 54เผ่ามักดีเอล และเผ่าอิราม บุคคลเหล่านี้เป็นหัวหน้าเผ่าของเอโดม

 

1 a บทที่ 1-9 เกือบทั้งหมดเป็นลำดับวงศ์ตระกูล ลำดับวงศ์ตระกูลใน ปฐก 1-12 จบลงที่อับราฮัม ส่วนลำดับวงศ์ตระกูลใน 1 พศด จบลงที่กษัตริย์ซาอูล เป็นการเตรียมเรื่องของกษัตริย์ดาวิด ซึ่งเป็นพระเอกของหนังสือพงศาวดาร คล้ายกับที่ลำดับวงศ์ตระกูลของพระคริสตเจ้าใน มธ 1:1-17 และ ลก 3:23-28 เป็นการเตรียมเรื่องราวของพระคริสตเจ้า ผู้เขียนพงศาวดารใช้หนังสือปัญจบรรพและหนังสือประวัติศาสตร์ฉบับอื่นๆ เป็นแหล่งข้อมูล เขายังใช้แหล่งข้อมูลอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ด้วยเช่นเดียวกัน ลำดับวงศ์ตระกูลเหล่านี้หลายครั้งเรียบเรียงขึ้นมาโดยใช้ชื่อของสถานที่หรือชื่อของชนชาติต่างๆ มาเป็นชื่อของปัจเจกบุคคล * ต้นฉบับภาษาฮีบรูและสำนวนแปลโบราณต่างๆ อาจเขียนชื่อเหล่านี้ไม่ตรงกันบ้าง แต่เราจะไม่อธิบายความแตกต่างนี้ในเชิงอรรถ

b บทนี้ย่อเรื่องราวใน ปฐก บทที่ 5 และ 11 และยังคัดลอกบางตอนมาจาก ปฐก บทที่ 10 ผู้เขียนพงศาวดารละชื่อของชนชาติต่างๆ ที่เป็นลูกหลานของมนุษย์คู่แรก เพื่อเน้นเชื้อสายของเชมจนถึงอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ (หรืออิสราเอล)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก