"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

    27. 1หลายคนทำบาปเพราะเห็นแก่กำไรa

          คนที่แสวงหาความร่ำรวยย่อมปิดตาไม่ยอมมองดูว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดb

          2หลักปักแน่นระหว่างหินสองก้อนฉันใด

          บาปก็แทรกเข้าไปcระหว่างการซื้อกับการขายฉันนั้น

          3ถ้าผู้ใดไม่ยึดความยำเกรงพระเจ้าไว้ให้มั่นคง

          ในไม่ช้าบ้านของเขาจะถูกทำลาย

การพูด

            4เมื่อเขย่าตะแกรง ย่อมเหลือแต่กากฉันใด

          เมื่อคนหนึ่งพูด ความบกพร่องของเขาก็ย่อมปรากฏออกมาฉันนั้น

          5เตาเผาย่อมพิสูจน์ภาชนะดินเผาของช่างหม้อฉันใด

          การสนทนาย่อมพิสูจน์นิสัยของมนุษย์ฉันนั้น

          6ผลไม้ย่อมแสดงว่าชาวสวนดูแลต้นไม้ดีหรือไม่ดี

          วาจาย่อมเปิดเผยใจของมนุษย์ว่าดีหรือไม่ดีด้วยd

          7อย่าชมผู้ใดก่อนที่เขาจะพูด

          เพราะการพูดส่อนิสัยของมนุษย์

คุณธรรม

            8ถ้าท่านแสวงหาความยุติธรรม ท่านจะได้พบ

          ท่านจะมีความยุติธรรมเหมือนสวมอาภรณ์งดงามสำหรับวันฉลอง

          9นกชนิดเดียวกันย่อมอยู่ร่วมกัน

          ความจริงย่อมอยู่กับผู้ปฏิบัติความจริง

          10สิงโตซุ่มคอยเหยื่อฉันใด

          บาปก็ซุ่มคอยผู้ปฏิบัติความอธรรมฉันนั้น

          11คำพูดของผู้ยำเกรงพระเจ้าย่อมมีปรีชาเสมอ

          แต่คนโง่เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นเหมือนดวงจันทร์

          12อย่าเสียเวลาพูดคุยกับคนโง่e

          แต่จงใช้เวลาพูดคุยกับผู้มีปัญญา

          13การพูดคุยของคนโง่เป็นที่น่ารังเกียจ

          เขามักหัวเราะในเรื่องที่ผิดศีลธรรม

          14คำพูดของคนช่างสบถสาบานทำให้ขนหัวลุก

          การทะเลาะกันของเขาทำให้ท่านต้องอุดหู

          15การทะเลาะวิวาทของคนหยิ่งจองหองทำให้เสียโลหิต

          คำด่าแช่งของเขาทำให้ผู้ฟังทนไม่ได้

ความลับ

            16คนที่เก็บความลับไม่ได้ย่อมไม่มีผู้ใดเชื่อถือ

          เขาจะหาเพื่อนสนิทไม่ได้อีกเลย

          17จงรักและวางใจมิตร

          แต่ถ้าท่านเปิดเผยความลับของเขา ก็อย่าคบกับเขาอีก

          18เพราะท่านได้สูญเสียมิตรภาพกับเพื่อนบ้าน

          เหมือนผู้สูญเสียบุคคลที่ตายไปแล้ว

          19ท่านสูญเสียเพื่อนไป เขาจะไม่กลับมาอีก

          เหมือนท่านปล่อยนกให้หลุดมือไป

          20อย่าตามไป เพราะเขาอยู่ไกลลิบแล้ว

          เขารีบหนีไป เหมือนเนื้อทรายหนีบ่วงแร้ว

          21แผลยังใช้ผ้าพันได้ คำด่าแช่งยังให้อภัยได้

          แต่ผู้ที่เปิดเผยความลับ ย่อมคาดหวังสิ่งใดไม่ได้

คนหน้าไหว้หลังหลอก

            22คนขยิบตาย่อมวางแผนทำร้าย

          ผู้ใดก็ชักชวนให้เขาเลิกไม่ได้

          23เมื่ออยู่ต่อหน้าท่าน เขาพูดจาอ่อนหวาน

          ชื่นชมคำพูดทุกคำของท่าน

          แต่เมื่ออยู่ลับหลัง เขาจะพูดอย่างอื่น

          ใช้คำพูดของท่านทำร้ายท่าน

          24ข้าพเจ้าเกลียดชังหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ไม่มีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าเกลียดชังเท่าคนเช่นนี้

          แม้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงเกลียดชังเขา

          25ผู้ใดขว้างก้อนหินขึ้นไปข้างบน หินจะตกลงมาบนศีรษะของเขา

          ผู้ที่หักหลังทำร้ายผู้อื่น ก็จะได้รับบาดเจ็บด้วยf

          26ผู้ใดขุดหลุมพราง ก็จะตกลงไปในหลุมนั้น

          ผู้ใดวางบ่วงไว้ เท้าของเขาก็จะติดบ่วงเอง

          27ผู้ที่ทำร้ายผู้อื่น ผลร้ายก็จะตกแก่เขาด้วย

          เขาจะไม่รู้ว่าผลร้ายนั้นมาจากที่ใด

          28คนหยิ่งยโสพูดแดกดันและด่าหยาบคาย

          การแก้แค้นจะซุ่มคอยทำร้ายเขาเหมือนสิงโต

          29คนที่พอใจเมื่อเห็นผู้ยำเกรงพระเจ้าล้ม ก็จะติดกับดัก

          ความเจ็บปวดจะกัดกินเขาก่อนที่เขาจะตายg

ความน้อยใจ

            30ความเคียดแค้นและความโกรธเป็นสิ่งน่ารังเกียจ

          แต่คนบาปกลับยึดไว้แน่น

27 a “เห็นแก่กำไร” – แปลตามสำเนาโบราณฉบับภูเขาซีนาย (S) – ตัวบทภาษากรีกที่ใช้กัน (Textus receptus) ว่า “เพื่อสิ่งเล็กน้อย”

b “ปิดตาไม่ยอมมองดูว่าอะไรถูกอะไรผิด” – แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับว่า “หันตาของตน” -- บางคนคิดว่าวลีนี้หมายความว่าเขาไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากผู้ใด (เทียบ สภษ 28:27)

c แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

d “วาจาย่อมเปิดเผยใจของมนุษย์ว่าดีหรือไม่ดีด้วย” – แปลโดยคาดคะเน – แปลตามตัวอักษรว่า “วาจาย่อมออกมาจาความรู้สึกในใจมนุษย์”

e “อย่าเสียเวลาสนทนากับคนโง่” – แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน – บางคนแปลว่า “ในหมู่คนโง่ จงคอยเวลาที่เหมาะ” หมายความว่า “จงระวังตัว”

f “ผู้ที่หักหลังทำร้ายผู้อื่น ก็จะได้รับบาดเจ็บด้วย” – แปลตามตัวอักษรว่า การลอบตีย่อมแบ่งบาดแผล”

g “ก่อนที่เขาจะตาย” – ผู้เขียนยังคิดว่าการตอบแทนความดีความชั่วจะต้องสำเร็จในชีวิตนี้ เพราะยังไม่มีความรู้เรื่องชีวิตหลังความตาย (เทียบ โยบ 21:20-21)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก