"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

หญิงที่นำความสุขมาให้สามี

    26. 1สามีที่มีภรรยาดีย่อมเป็นสุข

          อายุของเขาจะยืนยาวเป็นสองเท่า

          2ภรรยาที่เข้มแข็งทำให้สามียินดี

          ตลอดชีวิตเขาจะมีแต่สันติ

          3ภรรยาดีเป็นมรดกล้ำค่า

          ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ผู้ยำเกรงพระองค์

          4จะรวยหรือจน จิตใจของเขาก็จะยินดี

          ใบหน้าของเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดไป

หญิงที่นำความทุกข์มาให้สามี

            5มีสามสิ่งที่จิตใจของข้าพเจ้ากลัว

          คือการใส่ความไปทั่วเมือง ประชาชนที่ก่อการจลาจล

          และการกล่าวหาเป็นเท็จ ทั้งสามสิ่งนี้ร้ายกว่าความตาย

          สิ่งที่สี่ทำให้ข้าพเจ้าหวาดหวั่นa

          6คือหญิงขี้หึงที่ทำให้จิตใจเจ็บช้ำและเป็นทุกข์

          ปากร้ายของนางเป็นภัยพิบัติสำหรับทุกคนb

          7ภรรยาใจร้ายเป็นเหมือนแอกหลวมสวมคอโคc

          ผู้ที่ได้นางเป็นภรรยาก็เป็นเหมือนผู้มีแมลงป่องในมือ

          8ภรรยาขี้เมาทำให้สามีต้องโกรธมาก

          นางจะปิดบังความอับอายไม่ได้เลย

          9ความสำส่อนของหญิงรู้จักได้จากตาเจ้าชู้

          และจากการมองของนาง

          10จงควบคุมหญิงดื้อรั้นอย่างเคร่งครัด

          เพราะถ้านางเห็นว่ามีอิสระ นางก็จะฉวยโอกาส

          11จงระวังสายตาที่ไม่รู้จักอายของนาง

          อย่าประหลาดใจ ถ้านางทรยศต่อท่าน

          12ผู้เดินทางที่กระหายน้ำย่อมอ้าปากและดื่มน้ำใดๆที่อยู่ใกล้ฉันใด

          หญิงสำส่อนก็อ้าแขนต้อนรับชายทุกคนที่เข้ามาหานางฉันนั้น

ภรรยาที่ดีพร้อม

            13ความสุขุมนุ่มนวลของภรรยาทำให้สามีสุขใจ

          ความเข้าใจของนางทำให้ชีวิตของเขาสดชื่นขึ้นd

          14ภรรยาที่รู้จักเงียบเป็นของประทานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

          ไม่มีสิ่งใดประเสริฐกว่าภรรยาที่ได้รับการอบรมอย่างดี

          15ภรรยาสงบเสงี่ยมเป็นเสน่ห์อย่างยิ่ง

          ภรรยาที่รู้จักบังคับตนเป็นคนมีค่าเหลือล้น

          16ดวงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณส่องแสงในท้องฟ้าขององค์พระผู้เป็นเจ้าฉันใด

          ความงามของภรรยาที่ดีก็ประดับทั่วบ้านให้งดงามฉันนั้น

          17ใบหน้างดงามบนร่างที่ได้สัดส่วน

          เป็นเหมือนตะเกียงที่ส่องสว่างบนคันประทีปในพระวิหารe

          18ขางดงามบนเท้าที่มั่นคง

          ก็เป็นเหมือนเสาทองคำบนฐานเงินf (19)-(27)

 

เรื่องน่าเศร้าใจ

            28มีสองสิ่งทำให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์

          คือนักรบที่กลายเป็นผู้ยากไร้

          และผู้มีปัญญาที่ถูกเหยียดหยาม

          สิ่งที่สามทำให้ข้าพเจ้าโกรธ

          คือผู้ละทิ้งความชอบธรรมไปทำบาป

          องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเตรียมให้เขาตายด้วยดาบ

การค้าขาย

            29พ่อค้าจะพ้นจากความผิดได้ยากมาก

          คนขายของก็จะไม่พ้นบาปเช่นเดียวกัน

26 a “สิ่งที่สี่ทำให้ข้าพเจ้าหวาดหวั่น” แปลตามสำเนาโบราณภาษากรีก และตามสำนวนแปลโบราณภาษาละติน -- ส่วนสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคว่า “เมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่สี่ ข้าพเจ้าก็คุกเข่าลงภาวนา” – ส่วนตัวบทภาษากรีกที่ใช้กัน (Textus receptus) ว่า “ข้าพเจ้าถูกทรยศโดยสิ่งที่สี่”

b “คนปากร้ายเป็นภัยพิบัติสำหรับทุกคน” – แปลตามตัวอักษรว่า “การเฆี่ยนของลิ้นเกี่ยวข้องกับทุกคน”

c แอกหลวมย่อมถูคอของโค ทำให้คอแสบและอักเสบ

d “ทำให้ชีวิตของเขาสดชื่น” แปลตามตัวอักษรว่า “ทำให้กระดูกของเขามีเนื้อหนังเต็ม”

e “คันประทีปในพระวิหาร” แปลตามตัวอักษรว่า “คันประทีปศักดิ์สิทธิ์” (ดู 1 มคบ 4:49-50)

f สำเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคเสริมข้อ 19-27 ว่า

            19ลูกเอ๋ย จงรักษาสุขภาพในวัยเยาว์ของท่านไว้

                อย่าเสียกำลังของท่านให้แก่คนแปลกหน้า (เทียบ สภษ 5:9-10)

            20จงสำรวจที่ราบทั้งหมดจนพบหญิงที่ดีซึ่งเป็นเสมือนทุ่งนาเนื้อดินดี

                จงหว่านเมล็ดพืชของท่านที่นั่นและวางใจในชาติตระกูลที่ดีของท่าน

                21และดังนี้ ลูกหลานของท่านจะมีชีวิตสืบต่อไป

                เขาจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ และภูมิใจในชาติตระกูลของตน

                22แต่หญิงขายตัวมีค่าน้อยกว่าที่จะถ่มน้ำลายรด

                และถ้านางแต่งงานแล้ว ก็จะเป็นเหมือนหอคอยแห่งความตายสำหรับผู้ที่คบค้ากับนาง

                23หญิงที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าจะมีชะตากรรมเหมือนคนบาป

                แต่หญิงที่ยำเกรงพระเจ้าจะเป็นภรรยาที่พระเจ้าประทานแก่ผู้ยำเกรงพระองค์

                24หญิงหน้าด้านจะทำให้ตนเสียชื่อเสียง

                แต่หญิงที่สงบเสงี่ยมมีความอายแม้กับสามีของตน

                25หญิงหน้าด้านมีค่าไม่มากกว่าสุนัข

                แต่หญิงที่สงบเสงี่ยมจะยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า

                26ทุกคนจะยอมรับว่าภรรยาที่ยกย่องสามีเป็นผู้มีปรีชา

                แต่ภรรยาที่ดูถูกสามีจะเป็นที่รู้จักสำหรับทุกคนว่าเป็นผู้หยิ่งยโสและไม่ยำเกรงพระเจ้า

                สามีที่มีภรรยาดีย่อมเป็นสุข

                อายุของเขาจะยืนยาวเป็นสองเท่า  (= 26:1)

            27หญิงปากมากและชอบนินทาเป็นเหมือนแตรสัญญาณให้เข้าจู่โจม

            ชายคนใดร่วมชีวิตกับนางจะเป็นเหมือนคนที่อยู่ในการสงครามตลอดชีวิต

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก