"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

มอบเหรียญรางวัลโครงการตอบคำถามพระคัมภีร์"ซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์" ระดับประเทศ ประจำปี 2021
ขอแสดงความยินดี

                 ในโอกาสที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย โดยศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกันภัย เลขาธิการ สมาคมฯ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ กรรมการบริหารสมาคมพระคริสตธรรมไทย และคุณสุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และผู้ประสานงานจัดการแข่งขันพระคัมภีร์ “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ได้เดินทางมามอบเหรียญรางวัลพร้อมกับประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการตอบคำถามพระคัมภีร์"ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์" ระดับประเทศ ประจำปี 2021 รอบที่ 2 ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society: TBS) โดยตอบคำถามพระคัมภีร์ “ หนังสือดาเนียล ” เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2021 ที่ผ่านมา และมอบโล่ให้กับคุณครูผู้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันให้กับนักเรียน และประกาศนียบัตรให้กับคุณครูผู้ประสานงานกับสมาคมฯในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันฯ
โรงเรียนที่ทางสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้เดินทางมามอบใบเกียรติบัตรและโล่ มีดังนี้

* โรงเรียนนักบุญเปโตร

1. ประกาศนียบัตรเหรียญทอง : นางสาวดุสิดา กิจพิทักษ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
2. ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง : เด็กชายกลวัชร พุ่มประจำ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
3. ประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขันฯ : ด.ญ.ทิฆัมพร เจียมจันทร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
4.โล่เกียรติคุณ : คุณครูจินตนา กิจแก้ว ผู้สอนพระคริสตธรรมคัมภีร์ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันฯ และได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทอง
5. ประกาศนียบัตร : คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ ผู้ประสานงานกับสมาคมฯ ในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันฯ

           โดยมีซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนักบุญเปโตร คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล และคุณแม่เด็กชายกลวัชร พุ่มประจำ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.2021 ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร

 

*โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
1.ประกาศนียบัตร : คุณครูเมทินี สุพรรณพยัคฆ์ ผู้ประสานงานกับสมาคมฯ ในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันฯ
2.ประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขันฯ : สามเณรต้นน้ำ วิยะพัฒน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โดยมี คุณพ่อวิทยา ลัดลอย อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ มาสเตอร์ นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล มาสเตอร์เจษฎา ชาแดง ครูประจำชั้น ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2021 ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ

 

 

 

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก