"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เชิญเข้ารับการอบรมพระคัมภีร์โครงการศิษย์พระคริสต์ฯ หัวข้อ "หนังสือนางรูธและเอสเธอร์"

แผนกพระคัมภีร์ กรุงเทพฯ เชิญเข้ารับการอบรมพระคัมภีร์โครงการศิษย์พระคริสต์ฯ หัวข้อ "หนังสือนางรูธและเอสเธอร์" โดยคุณพ่อแดเนียล มัซซา เป็นวิทยากร วันเสาร์ที่ 19 มิ.ย. 2021 เวลา 8.45-14.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3xbCwvQ ไม่มีค่าใช้จ่ายและรับเกียรติบัตรออนไลน์หลังการอบรม

หมายเหตุ กรุณาเพิ่มเพื่อนไลน์ อ.มนต์สิงห์ ก่อน (และทักขอรหัสเข้าห้อง Zoom ที่จะออนไลน์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก