"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

อบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet หัวข้อ "ประกาศกฮักกัยและประกาศกเศคาริยาห์"
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จะจัดคอร์สการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet
หัวข้อ "ประกาศกฮักกัยและประกาศกเศคาริยาห์"
วันเสาร์ที่ 20 และ27 กุมภาพันธ์ 2021/2564
โดยคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ เป็นวิทยากร


หากท่านสนใจ: สมัครเข้าอบรมโดยการสแกน QR code
หรือกรอกใบลงทะเบียนตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg94xnjEhIWnUQIuBdnFyXxPMyXJPJiGGqyAyUW9nEVVELOw/viewform

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในโบชัวร์ที่ส่งมาด้วย และขอความกรุณาทำตามขั้นตอนในการเข้าศึกษาพระคัมภีร์รูปแแบบห้องอบรมออนไลน์ ที่ระบุในโบชัวร์ เพื่อเข้าถึงลิงก์ในวันที่มีการอบรมฯ จริงด้วย ขอขอบคุณ)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก