"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

 ขอเชิญร่วมศึกษาบทเพลงอิมมานูเอลพระวจนาถต์ผู้ทรงถ่อมองค์ลงมา


แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ขอเชิญร่วมศึกษาบทเพลงอิมมานูเอลพระวจนาถต์ผู้ทรงถ่อมองค์ลงมา

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมพระคัมภีร์ วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เวลา 09.00 -12.00 น. (คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร เป็นวิทยากร)
ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/2SkCpuv

และเชิญอบรมต่อเนื่องเรื่อง “กระแสเรียกอันทรงเกียรติ” (Noble Vocation)
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เวลา 13.15 -16.15 น.
ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/2SkCpuv

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก