ร่วมประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกร่วมประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
    คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์  ในสภาพระสังฆราชของ 59 ประเทศ  และสมาชิกสมทบ 58 คน  ซึ่งเป็นคณะกรรมการ  หรือ  หน่วยงานพระคัมภีร์ที่สมัครเป็นสมาชิก  รวม 117 คน (ทั้งหมด 129 ประเทศ 320 คน)  ไปประชุมสามัญ  ครั้งที่ 9  (ทุก 6 ปี)  วันที่ 18-23 มิถุนายน ค.ศ. 2015  หัวข้อ  พระคัมภีร์ท่อธารแห่งการประกาศข่าวดี “สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้  เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย” (1 ยน 1:13)  ณ ศูนย์ Ad Gentes ของคณะพระวาจาของพระเจ้า SVD  ที่เนมี (NEMI)  กรุงโรม  ประเทศอิตาลี

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน  
18.00 น. เริ่มด้วยพิธีมิสซาเปิดการประชุม  โดยพระคาร์ดินัลหลุยส์  ตาเกล  อัครสังฆมณฑลมนิลา (ฟิลิปปินส์) เป็นประธาน  มีการต้อนรับประธานคนใหม่  และโหวตออกเสียงรับรองธรรมนูญฉบับปรับปรุงใหม่

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน  
07.00 น. (ทุกวัน)  มีแบ่งกลุ่ม (ประมาณ 7-9 คน)  ภาวนาเลคซีโอ ดีวีนา  และ 10.00 น. เดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ณ กรุงวาติกัน (นั่งรถไปชั่วโมงครึ่ง  ได้เข้าเฝ้าพระองค์ตอนเที่ยง –โป๊ปรีพอร์ต มีรายงานแล้ว)
    ช่วงบ่ายฟังวิทยากรสตรี Prof. Nύria Calduch – Benages/ศาสตราจารย์ชาวบราซิล  สอนที่มหาวิทยาลัยเกรโกเลี่ยน  มาแบ่งปันเรื่อง 50 ปี Dei Verbum  และฟังรายงานจากแต่ละทวีป 8 เขต คือ  ลาตินอเมริกา  อเมริกาเหนือ  ยุโรป  อาฟริกา  เอเชียเหนือ  เอเชียใต้  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และโอเชียเนีย  ซึ่งหลายเขตมีสงครามและการเบียดเบียนความเชื่อ

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน  
ฟังรายงานจากผู้ประสานงานของแต่ละทวีป (ต่อ)
    ฟังศาสตราจารย์สตรี Prof. Maricel Mena Lópoz  ชาวโคลอมเบีย
    ภาคบ่าย  ประชุมร่างแผนงาน 6 ปี ของแต่ละแผนก เช่น พระคัมภีร์กับครอบครัว  กับเยาวชน  ศาสนสัมพันธ์  ผู้อพยพ  วิถีชุมชนวัด  คำสอน  โดยแบ่งตามสมาชิกที่สนใจเรื่องใดๆ
    หลังอาหาร  มีการประชุมแยกโซนทวีป  หาตัวแทนเป็นกรรมการบริหาร CBF

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน  
มีมิสซาเช้า   ตอนสายมีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการบริหาร   ตอนบ่ายลงคะแนนเสียงเลือกผู้ประสานงานของแต่ละทวีป  ตอนเย็นฉลอง 50 ปี Dei Verbum (ค.ศ. 1965-2015)
    ตัวแทนแต่ละภาษาอ่านใจความสำคัญทั้ง 6 บท ของสังฆธรรมนูญเรื่อง การเผย (ความจริง) ของพระเจ้า  และพระคาร์ดินัลหลุยส์  ตาเกล  ได้ให้ข้อคิดดังต่อไปนี้  เน้นพระวาจาของพระเจ้าให้เป็นจิตวิญญาณของเทววิยา  และแรงบันดาลใจของการดำเนินชีวิตคริสตชน (TMA 36)
1.เรามี Dei Verbum  50 ปีแล้ว  เรารู้จักพระเจ้าไหม  ร่วมมือกับพระองค์ไหม  ชาวบ้านรู้จักพระวาจาดีขึ้นไหม (ข้อ 21)  บทเทศน์ของพระสงฆ์ (ข้อ 23)
2.เรามีสมณลิขิตหลังสมัชชาพระสังฆราช  พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า (Verbum Domini) ปี ค.ศ. 2008  เราต้องร่วมมือผลักดันงานพระคัมภีร์
3.มองอนาคต  หลายครั้งเรายังไม่สนใจให้พระวาจาเป็นศูนย์กลางชีวิต

ข้อเสนอ
1.ศึกษาเอกสารฉบับใหม่ Laudato sii (ขอคำสรรเสริญจงมีแด่พระองค์)  เรื่อง  การเอาใจใส่ดูแลสิ่งแวดล้อม
2.ทำอย่างไรให้พระวาจามีความหมาย  เวลาประสบภัยพิบัติ
3.ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม  ให้มีการศึกษาจริงจังเรื่องพระเมตตา
4.การเติบโตด้านเศรษฐกิจ  คนรวยเป็นกลุ่มน้อย  ทำอย่างไรให้นักธุรกิจ  นักการเมืองสนใจพระปรีชาญาณ
5.สมัชชาครอบครัว  จะมีในตุลาคม ค.ศ. 2015  รณรงค์ให้มีพระคัมภีร์ประจำครอบครัว  ช่วยแก้ปัญหา เช่น คุมกำเนิด  การทำแท้ง ฯลฯ
6.เยาวชน  เยาวชนคิดต่างจากเรา  ทำอย่างไรให้พระวาจาไปถึงบรรดาเยาวชนในยุคนี้
7.ความศรัทธาประชาชน  ของฆราวาสจนๆ
8.การประกาศข่าวดีในนครหลวง
9.การประกาศข่าวดีในเอเชีย  ต้องปรับให้เข้ากับวัฒนธรรม (EA 22)
10.การฝึกจำพระวาจาบางตอน (VD 74) มีความสำคัญ  ยิ่งในบางประเทศที่ห้ามประกาศพระวาจาอย่างเปิดเผย

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน
• แต่ละคณะกรรมการมาแบ่งปันแนวการทำงาน  ฟังอภิปราย
• มีการนำเสนอแถลงการณ์  ให้ที่ประชุมพิจารณา  ปรับเปลี่ยน
• มิสซาปิดการประชุม  พระคาร์ดินัลหลุยส์  ตาเกล  เป็นประธาน

วันอังคารที่ 23 มิถุนาย  
มีมิสซาเช้าและแยกย้ายเดินทางกลับบ้าน

กรรมการบริหาร  มีพระคาร์ดินัลหลุยส์  ตาเกล  เป็นประธาน   คุณพ่อแจน  สเตฟานอฟ SVD  ชาวโปแลนด์  เป็นเลขาธิการ  นอกนั้นมีผู้ได้รับเลือกจากไอร์แลนด์  เลบานอน  บราซิล  อินเดีย  กาบอง  อาร์เจนตินา  คองโก  และศรีลังกา  ระหว่าง ค.ศ. 2015 - 2021

ผู้ประสานงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ  พระสังฆราชปาบโล  วีจีลีโอ  ดาวิด  ของสภาพระสังฆราชฟิลิปปินส์  แทน ซิสเตอร์เอมม่า  กูนันโต  คณะอูร์สุลิน  ชาวอินโดนีเซีย  ซึ่งช่วยประสานงานถึง 19 ปีเต็ม

ในระหว่างการประชุมมีโอกาสพบอาจารย์ คือ คุณพ่อเชซาเร  บิซอลลี่  จากมหาวิทยาลัยซาเลเซียน  กรุงโรม  ที่เคยสอนพระคัมภีร์พ่อเมื่อ 28 ปีที่แล้ว  มีสมาชิก  SVD  ร่วมประชุม 20 คน (ใน 117 คน)  เป็นพระสงฆ์ 45   ซิสเตอร์ 10   พระสังฆราช 14   ฆราวาสสตรี 18   ฆราวาสชาย 10 คน
มีสตรีฆราวาสจากฮ่องกงบอกว่าเขามีอาสาสมัครเต็มเวลา  อาสาสมัครบางเวลา  เพื่อพระคัมภีร์  จึงทำให้พ่อหันมาคิดถึงบ้านเราว่ามีอะไรต้องปรับปรุง

“คริสตชนทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงพระคัมภีร์ได้โดยสะดวก” (DV 22)  เป็นคำสอนของพระศาสนจักรที่เราคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์มีภารกิจพิเศษ

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์
3 กรกฎาคม ค.ศ. 2015
หมายเหตุ    www.c-b-f.org

2015cbf001.JPG 2015cbf002.JPG 2015cbf003.JPG

2015cbf004.JPG 2015cbf005.JPG 2015cbf006.JPG

2015cbf007.JPG 2015cbf008.JPG 2015cbf009.JPG

2015cbf010.JPG 2015cbf011.JPG 2015cbf012.JPG

2015cbf013.JPG 2015cbf014.JPG 2015cbf015.JPG

2015cbf016.JPG 2015cbf017.JPG 2015cbf018.JPG

2015cbf019.JPG 2015cbf020.JPG 2015cbf021.JPG

2015cbf022.JPG 2015cbf023.JPG 2015cbf024.JPG

2015cbf025.JPG 2015cbf026.JPG 2015cbf027.JPG

2015cbf028.JPG 2015cbf029.JPG 2015cbf030.JPG

2015cbf031.JPG 2015cbf032.JPG 2015cbf033.JPG

2015cbf034.JPG 2015cbf035.JPG 2015cbf036.JPG

2015cbf037.JPG 2015cbf038.JPG 2015cbf039.JPG

2015cbf040.JPG 2015cbf041.JPG 2015cbf042.JPG

2015cbf043.JPG 2015cbf044.JPG 2015cbf045.JPG

2015cbf046.JPG 2015cbf047.JPG 2015cbf048.JPG

2015cbf049.JPG 2015cbf050.JPG 2015cbf051.JPG

2015cbf052.JPG 2015cbf053.JPG 2015cbf054.JPG

2015cbf055.JPG 2015cbf056.JPG 2015cbf057.JPG

2015cbf058.JPG 2015cbf059.JPG 2015cbf060.JPG

2015cbf061.JPG 2015cbf062.JPG 2015cbf063.JPG

2015cbf064.JPG 2015cbf065.JPG 2015cbf066.JPG

2015cbf067.JPG 2015cbf068.JPG 2015cbf069.JPG

2015cbf070.JPG 2015cbf071.JPG 2015cbf072.JPG

2015cbf073.JPG 2015cbf074.JPG 2015cbf075.JPG

2015cbf076.JPG 2015cbf077.JPG 2015cbf078.JPG

2015cbf079.JPG 2015cbf080.JPG 2015cbf081.JPG

2015cbf082.JPG 2015cbf083.JPG 2015cbf084.JPG

2015cbf085.JPG 2015cbf086.JPG 2015cbf087.JPG

2015cbf088.JPG 2015cbf089.JPG 2015cbf090.JPG

2015cbf091.JPG 2015cbf092.JPG 2015cbf093.JPG

2015cbf094.JPG 2015cbf095.JPG 2015cbf096.JPG

2015cbf097.JPG 2015cbf098.JPG 2015cbf099.JPG

2015cbf100.JPG 2015cbf101.JPG 2015cbf102.JPG

2015cbf103.JPG 2015cbf104.JPG 2015cbf105.JPG

2015cbf106.JPG 2015cbf107.JPG 2015cbf108.JPG

2015cbf109.JPG 2015cbf110.JPG 2015cbf111.JPG

2015cbf112.JPG 2015cbf113.JPG 2015cbf114.JPG

2015cbf115.JPG 2015cbf116.JPG