"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์
มาแล้ว !!! หลังจากที่รอคอยมาเป็นเวลานาน
ขณะนี้เราก็มีพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ เป็นของเราแล้ว

          วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2014 พระคัมภีร์คาทอลิกภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ เดินทางสู่ประเทศไทยแล้ว
           พระคัมภีร์คาทอลิกภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ ที่พยายามแปลเป็นภาษาไทยโดยคาทอลิกทั้งสองภาค ได้พิมพ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
ซึ่งเป็นงานหนักมากใช้เวลามากกว่า 15 ปี  ชุดแรก 6,600 เล่ม เดือนนี้จะเริ่มจัดส่งและเผยแพร่สู่พี่น้องทุกสังฆมณฑล


         พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ 2014 พระคัมภีร์เล่มแรกของพระศาสนจักรไทย 
เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระวาจาของพระเจ้า ที่คริสตชนทุกครอบครัวควรมีไว้ประจำบ้าน เพื่ออ่าน ศึกษา และภาวนา

ราคาจำหน่ายจริง ๆ อยู่ที่ราคาเล่มละ 1200 บาท ค่าจัดส่ง 80 บาท

แต่พิเศษ สำหรับท่านที่สั่ง ภายในปีนี้ ( เดือนพฤศิจกายน - ธันวาคม ) คิดราคา 1000 บาท เท่านั้น
เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆ 

        และวันนี้ คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส ผู้แปล และพรีเซนเตอร์ มาดูการรับของด้วยตนเอง...3000 เล่มของกรุงเทพมาถึงแล้วครับสำหรับผู้สนใจสั่งจองได้ที่
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตธรรม แผนกพระคัมภีร์
122/ 11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทร 0-2681-3900 ต่อ 315

หรือ


คุณวีรวรรณ บุญสู สำนักงานไบเบิ้ลไดอารี่
( อารามพระหฤทัย )
94 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทร 0-2671-1853 , 081-6964275

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก