"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

อบรมวิธีศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน   จ.นครปฐม
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
จะจัดอบรมวิธีศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama
ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน   จ.นครปฐม
หากท่านสนใจติดต่อได้ที่  อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข  แผนกพระคัมภีร์
โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2420-0120
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ภายในวันที่  15 ตุลาคม 2557

:::: รายละเอียดโครงการ :::: ใบสมัครลงทะเบียน :::::

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก