"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ประชาสัมพันธ์คอร์สการศึกษาพระคัมภีร์ Bibliodrama 2013
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะจัดอบรม
1. คอร์สการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบบีบลีโอดรามา
(Bibliodrama Workshop)
ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2013 ณ บ้านผู้หว่าน  สามพราน จ.นครปฐม
:::: รายละเอียด ::::

2. คอร์สฝึกอบรม : ผู้นำการอบรมบีบลีโอดรามา
(Basic Bibliodrama Facilitators’ Workshop)
ในวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2013 ณ บ้านผู้หว่าน  สามพราน จ.นครปฐม
::: รายละเอียด ::: ตารางเวลา ::::

สนใจเข้ารับการอบรม กรุณาส่งใบตอบรับหรือติดต่อที่
อาจารย์มนต์สิงห์  ไกรสมสุข โทร 0-2429-0124 ถึง 33
โทรสาร 0-2420-0120 Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2013
::: จดหมาย ::: ใบตอบรับเข้ารับการอบรม :::

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก