โครงการ Family Bible Quiz  1โครงการ Family Bible Quiz
(ตอบคำถามพระคัมภีร์ระดับครอบครัว)
             แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ขอเชิญร่วมตอบคำถามพระคัมภีร์ระดับครอบครัว โครงการ " Family Bible Quiz ครั้งที่ 1" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2012  เวลา 8.30 - 12.30 น.
             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบตอบรับได้ที่ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข โทรศัพท์0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2420-0120 E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2012

:::: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ :::  รายละเอียดการแข่งขัน ::::