"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

โครงการ Family Bible Quiz  1โครงการ Family Bible Quiz
(ตอบคำถามพระคัมภีร์ระดับครอบครัว)
             แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ขอเชิญร่วมตอบคำถามพระคัมภีร์ระดับครอบครัว โครงการ " Family Bible Quiz ครั้งที่ 1" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2012  เวลา 8.30 - 12.30 น.
             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบตอบรับได้ที่ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข โทรศัพท์0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2420-0120 E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2012

:::: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ :::  รายละเอียดการแข่งขัน ::::
 
 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก