"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เชิญเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง “พระวรสารนักบุญมัทธิว”
ขอเรียนเชิญบรรดาคุณพ่อ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษทุกท่านที่สนใจและปรารถนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระคัมภีร์ และเพิ่มพูนความรักต่อพระวาจาของพระเจ้า เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง “พระวรสารนักบุญมัทธิว” โดย คุณพ่อฟรานซิส โมโลนี (Rev. Francis J. Moloney, SDB.) ในวันจันทร์ที่ 29 - วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2011 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน”
หมายเหตุ : การบรรยายครั้งนี้เป็นภาษาอังกฤษ และมีแปลเป็นไทย เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00-9.00 น. วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม

อัตราค่าลงทะเบียน :
- พักคู่  ท่านละ  3,200 บาท
- พักห้องเดี่ยว  3,600 บาท
- ไม่พัก ท่านละ   2,800 บาท

::: ดาวน์โหลดตารางเวลาและใบตอบรับ  :::
::: ประวัติคุณพ่อฟรานซิส โมโลนี (English) :::

สอบถามเพิ่มเติมและแจ้งรายชื่อเข้ารับการอบรมได้ที่ …
คุณมนต์สิงห์ ไกรสมสุข  
ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน นครปฐม
โทร. 083-698-0122 หรือ 02-429-0124 ถึง 33
โทรสาร 02-429-0120
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก