"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2022 คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS) มีกรรมการเข้าประชุมฯ 10 ท่าน ฝ่ายคาทอลิกเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน
ในการประชุมฯมีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ:
*การจัดสมัชชาประจำปี 2021 ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ อาคาร PS Tower ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
ภายในงานจะมีนิทรรศการพระคัมภีร์และร้านจำหน่ายหนังสือจาก TBS และร้านคาทอลิก: ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (NCC)
*มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จะมีร้านหนังสือปัญญาจารย์ โดยมี TBS เป็นเจ้าภาพประสานงานการจำหน่ายหนังสือคริสเตียน บูธเลขที่ L30 Hall 7 โซนหนังสือทั่วไป
*โครงการซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์
* การประชุมนำเสนผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนา แห่งประเทศไทย (อยู่ในการปรึกษาหารือ)
* สาร TBS’s friends จะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ สนุกกับพระคัมภีร์ ประชาสัมพันธ์พันธกิจของสมาคม ฯลฯ
* ปรึกษาหารือเรื่องอื่นๆ
* ประชุมครั้งต่อไป 14 ธันวาคม 2022
ในโอกาสนี้ร่วมแสดงความยินดีโอกาสวันคล้ายวันเกิดอาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธและดร.นุโรจน์ พานิช ด้วย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก