"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

แตรคันที่ห้า

9 1ทูตสวรรค์องค์ที่ห้าเป่าแตร ข้าพเจ้าเห็นดาวดวงหนึ่งaตกจากท้องฟ้าลงมาบนแผ่นดิน ทูตสวรรค์องค์นั้นได้รับกุญแจเปิดปล่องลงไปสู่บาดาลb 2เมื่อเปิดปล่องบาดาล ควันก็พลุ่งขึ้นมาจากปล่องนั้นดุจควันจากเตาไฟใหญ่ ดวงอาทิตย์และอากาศมืดลงเพราะควันที่ขึ้นมาจากปล่องนั้น 3ฝูงตั๊กแตนบินจากควันกลุ่มนี้ลงมายังแผ่นดิน ตั๊กแตนเหล่านี้ได้รับอำนาจเหมือนกับอำนาจที่แมงป่องมีบนแผ่นดินc 4แต่มันถูกห้ามมิให้ทำร้ายหญ้าหรือต้นไม้ใหญ่น้อยบนแผ่นดินd แต่ให้ทำร้ายเฉพาะมนุษย์ที่ไม่มีตราของพระเจ้าประทับอยู่ที่หน้าผาก 5ตั๊กแตนเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ฆ่ามนุษย์ แต่ให้ทรมานเขาเป็นเวลาห้าเดือน การทรมานนี้เป็นการทรมานเหมือนกับคนที่ถูกแมงป่องต่อย 6ในวันเหล่านั้น มนุษย์ทั้งหลายจะแสวงหาความตาย แต่จะไม่พบ เขาต้องการจะตาย แต่ความตายก็จะหนีไป 7ตั๊กแตนเหล่านี้มีลักษณะเหมือนม้าที่เตรียมพร้อมเพื่อออกศึก มีบางสิ่งคล้ายมงกุฎทองคำอยู่บนหัว ใบหน้าเหมือนใบหน้าของมนุษย์ 8ผมเหมือนผมของสตรี ฟันเหมือนฟันสิงโต 9มีหน้าอกเหมือนเกราะเหล็ก เสียงปีกของมันดังเหมือนเสียงรถรบเทียมม้าจำนวนมากกำลังวิ่งออกศึก 10หางเหมือนหางแมงป่องที่มีเหล็กใน มันใช้หางเพื่อทำร้ายมนุษย์ได้เป็นเวลาห้าเดือน 11มันมีทูตแห่งบาดาลเป็นเหมือนกษัตริย์ซึ่งมีชื่อเป็นภาษาฮีบรูว่าอาบัดโดนe ภาษากรีกว่าอปอลลิโยน แปลว่า “ผู้ทำลายล้าง”

12วิบัติประการแรกผ่านไป วิบัติอีกสองประการกำลังตามมา

แตรคันที่หก

13ทูตสวรรค์องค์ที่หกเป่าแตร ข้าพเจ้าได้ยินเสียงหนึ่งออกมาจากมุมทั้งสี่ของพระแท่นบูชาfทองคำซึ่งอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า 14เสียงนั้นกล่าวแก่ทูตสวรรค์องค์ที่หกซึ่งกำลังถือแตรอยู่ว่า “จงปล่อยทูตสวรรค์ทั้งสี่องค์ซึ่งถูกล่ามไว้ที่แม่น้ำใหญ่ยูเฟรติส”g 15ทูตสวรรค์ทั้งสี่องค์ก็ถูกปล่อย ทูตสวรรค์เหล่านี้พร้อมอยู่แล้ว กำลังรอคอยเวลา วัน เดือน และปีที่จะฆ่าหนึ่งในสามของบรรดามนุษย์ 16ข้าพเจ้าได้ยินว่ากองทัพม้ามีจำนวนถึงสองร้อยล้านคน 17ในนิมิตนั้นข้าพเจ้าเห็นม้าและผู้ขี่มีลักษณะดังนี้ คือมีเสื้อเกราะสีแดงเหมือนไฟบ้าง สีน้ำเงินเหมือนไพลินบ้าง สีเหลืองเหมือนกำมะถันบ้าง ม้าเหล่านี้มีหัวเหมือนสิงโต มีไฟ ควันและกำมะถันออกจากปากของมัน 18หนึ่งในสามของบรรดามนุษย์ถูกฆ่าจากภัยพิบัติทั้งสามนี้ คือไฟ ควันและกำมะถันที่ออกมาจากปากของม้า 19อำนาจของม้าอยู่ที่ปากและหาง หางของมันเหมือนกับงูที่ใช้หัวทำร้ายมนุษย์ได้ 20มนุษย์ที่เหลือ คือผู้ที่ไม่ถูกฆ่าจากภัยพิบัติเหล่านี้ ก็ไม่ได้กลับใจละทิ้งรูปเคารพซึ่งเป็นผลงานจากมือของตน และไม่เลิกกราบไหว้ปีศาจและรูปเคารพทองคำ เงิน ทองสัมฤทธิ์ หินและไม้ซึ่งไม่อาจแลเห็น ไม่อาจได้ยิน และไม่อาจเดินไปมา 21เขาไม่ได้กลับใจละทิ้งการฆ่าคน การใช้เวทมนตร์คาถา การผิดประเวณีหรือการลักขโมย

 

9 a ดาวที่ตกจากท้องฟ้านี้ หมายถึงทูตสวรรค์ที่ทำบาป อาจจะหมายถึงซาตานหรือจอมปีศาจด้วย (ดู ข้อ 11 และ ลก 10:18)

b บาดาล หมายถึง สถานที่ที่ทูตสวรรค์ซึ่งทำบาปถูกจองจำอยู่จนกว่าจะได้รับโทษอย่างถาวรในวาระสุดท้าย

c นิมิตเรื่องตั๊กแตนคงได้เค้ามาจาก ยอล 1-2 ตามความคิดของเยโรม ชาวยิวอธิบายนิมิตนี้เป็นเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์คือ ตั๊กแตน หมายถึง กองทัพของผู้รุกรานสี่ชาติที่บุกรุกชาวอิสราเอล ได้แก่กองทัพอัสซีเรีย กองทัพเปอร์เซีย กองทัพกรีกและกองทัพโรมัน (ดู ยรม 51:27) ในที่นี้ ตั๊กแตนอาจจะหมายถึงกองทัพชาวปารเธียก็ได้ มีผู้อธิบายอีกว่า ตั๊กแตน หมายถึง การที่ปีศาจทรมานจิตใจมนุษย์

d หญ้าและต้นไม้อาจเป็นสัญลักษณ์ของคริสตชนที่ชอบธรรมและซื่อสัตย์ (ดู 7:1ฯ)

e แปลตามตัวอักษรว่า “การทำลาย หรือความพินาศ”

f แสดงว่า พระเจ้าทรงลงโทษผู้ที่ไม่มีความเชื่อเพราะบรรดามรณสักขีได้อธิษฐานภาวนาขอเช่นนั้น ดังที่กล่าวไว้ใน 6:9, 10 (ดู 8:2ฯ)

g แม่น้ำยูเฟรติสเป็นเขตแดนทางทิศตะวันออกของจักรวรรดิโรมัน ติดต่อกับดินแดนของชาวปารเธีย ซึ่งในยุคนั้นเป็นศัตรูซึ่งทำให้ชาวโรมันกลัวอย่างยิ่ง การกล่าวถึงม้าศึกในข้อ 19 ซึ่งอำนาจอยู่ที่ปากและที่หางนั้น ชวนให้คิดถึงนักรบชาวปารเธียซึ่งมีธนูเป็นอาวุธเข้าจู่โจม และเมื่อถอยกลับยังหันกลับมายิงธนูใส่ศัตรูอีกเหมือนกับยิงมาจากทางหางม้า

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก