"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

คำอำลาและคำอวยพร

             19ขอฝากความคิดถึงปริสคา อาควิลลา และครอบครัวของโอเนสิโฟรัส  20เอรัสทัสยังอยู่ที่เมืองโครินธ์ ข้าพเจ้าให้โตรฟิมัสอยู่ที่เมืองมิเลทัสต่อไปเพราะเขากำลังป่วย  21จงรีบไปพบข้าพเจ้าให้ได้ก่อนฤดูหนาว ยูบูลัส ปูเดนส์ ลีนัสและคลาวเดีย ตลอดจนพี่น้องทุกคนฝากความคิดถึงท่าน  22ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าlสถิตอยู่กับจิตใจของท่าน ขอพระ  หรรษทานสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเทอญl สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า "พระเยซูคริสตเจ้า" และในตอนจบเสริมว่า "อาเมน"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก