"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

เปาโลกำชับทิโมธีa

4  1ข้าพเจ้าขอกำชับท่านเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และเฉพาะพระพักตร์ของพระคริสตเยซูผู้จะทรงพิพากษาทั้งผู้เป็นและผู้ตายb โดยอ้างถึงการแสดงพระองค์และพระอาณาจักรของพระองค์  2จงประกาศพระวาจา จงพร้อมสรรพทั้งเมื่อมีโอกาสและเมื่อไม่มีโอกาส จงว่ากล่าว จงตักเตือน จงให้กำลังใจ โดยพร่ำสอนด้วยความพากเพียรอย่างเต็มที่  3จะถึงเวลาหนึ่งที่พวกเขาจะไม่ต้องการฟังคำสอนที่ถูกต้อง แต่จะแสวงหาครูจำนวนมากมาอยู่ร่วมกัน เพื่อจะได้สอนสิ่งที่ตนอยากฟัง  4พวกเขาจะไม่ยอมฟังความจริง แต่จะเปลี่ยนไปฟังเทพนิยาย  5ส่วนท่านจงหนักแน่นมั่นคงในทุกกรณี จงอดทนต่อความทุกข์ยาก จงทำงานของผู้ประกาศข่าวดี จงปฏิบัติศาสนบริการให้สำเร็จc 

4 a คำกำชับเชิงขอร้องที่เปาโลให้กับศิษย์ในตอนท้ายจดหมายนี้ซึ่งเป็นฉบับสุดท้าย อาจจะเปรียบได้กับคำปราศรัยที่เมืองมิเลทัส (กจ 20:18-36) แต่มีลีลาการเขียนที่แตกต่างกันออกไป มีความคิดสำคัญคล้ายกันคือเปาโลค่อนข้างจะแน่ใจแล้วว่า ความตายกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ และพระเยซูเจ้ากำลังจะเสด็จมา เปาโลจึงมอบหมายให้ทิโมธีทำภารกิจที่เปาโลมอบให้นั้นต่อไปโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

b พระคริสตเจ้าจะทรงพิพากษาทุกคน ทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อพระองค์จะเสด็จมา และผู้ที่จะกลับคืนชีพขึ้นมาใหม่ (ดู มธ 25:31 เชิงอรรถ e; ยน 5:26-29; 1 ธส 4:15-17;) คำยืนยันนี้คงเป็นส่วนหนึ่งของ "คำประกาศสอน" (Kerygma) ในสมัยแรกอย่างแน่นอน (กจ 10:42; 1 ปต 4:5) และถูกนำเข้ามารวมไว้ใน "บทข้าพเจ้าเชื่อ"

c ฉบับภาษาละติน (Vulg) เสริมว่า "จงรู้จักประมาณตน"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก