"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

อันตรายที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย

3  1จงรู้เถิดว่า ยุคสุดท้ายจะมีช่วงเวลาความยุ่งยากเกิดขึ้น  2มนุษย์จะทำตามใจตน เห็นแก่เงิน อวดดี ยโสและหยาบคาย ดื้อด้านต่อบิดามารดา เนรคุณ ไม่นับถือศาสนา  3ไร้มนุษยธรรมไม่ยอมให้อภัย นินทาว่าร้าย เสเพล เข้ากับใครไม่ได้ เกลียดชังความดี  4ทรยศ ไม่คำนึงถึงผู้อื่น หยิ่งผยอง รักสนุกมากกว่ารักพระเจ้า  5นับถือศาสนาแต่เพียงเปลือกนอกa แต่ไม่ยอมให้ศาสนามีอิทธิพลต่อชีวิต จงอย่าคบกับพวกนี้เลย

       6พวกนี้บางคนแฝงตัวเข้าไปตามบ้าน เพื่อหลอกลวงหญิงด้อยปัญญาบาปหนาเป็นทาสของกิเลสตัณหาต่าง ๆ  7หญิงเหล่านี้อยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอ แต่ไม่รู้จักความจริงเลย  8ยันเนสและยัมเบรสต่อต้านโมเสสbฉันใด คนหลอกลวงเหล่านี้ก็ต่อต้านความจริงฉันนั้น เป็นคนที่ใช้ปัญญาทางชั่วร้ายและมีความเชื่อที่ไร้ประโยชน์   9แต่พวกเขาจะทำเช่นนี้ต่อไปได้อีกไม่นาน ความโง่เขลาของเขาจะปรากฏชัดแจ้งแก่ทุกคนดังที่เกิดขึ้นกับสองคนนั้นมาแล้ว

       10แต่ท่านติดตามเรื่องของข้าพเจ้าอย่างใกล้ชิด รู้คำสอน ความประพฤติ ความตั้งใจ ความเชื่อ ความพากเพียร ความรัก ความอดทน  11การเบียดเบียน ความทุกข์เช่นที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่เมืองอันทิโอก อิโคนิยูมและลิสตรา ท่านรู้เรื่องการเบียดเบียนที่ข้าพเจ้าได้รับ และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นได้ทุกครั้ง  12ทุกคนที่ต้องการดำเนินชีวิตด้วยความภักดีต่อพระคริสตเยซู จะถูกเบียดเบียนอย่างแน่นอน    13ส่วนคนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะยิ่งเลวร้ายลง ทั้งหลอกลวงคนอื่นและถูกหลอกลวงด้วย

        14ท่านจงมั่นคงในคำสอนที่ท่านได้เรียนและมีความเชื่อมั่นแล้ว ท่านก็รู้ว่าท่านเรียนรู้จากผู้ใดc  15ตั้งแต่ยังเป็นเด็กท่านรู้จักพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์d ซึ่งช่วยท่านให้มีความเฉลียวฉลาดเพื่อรับความรอดพ้นโดยอาศัยความเชื่อในพระคริสตเยซู  16ทุกถ้อยคำในพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และมีประโยชน์eเพื่อสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขและอบรมให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม  17คนของพระเจ้าจะได้เตรียมพร้อมและพร้อมสรรพเพื่อกิจการดีทุกอย่าง3 a ข้อความนี้ชวนให้คิดถึง "ประกาศกปลอม" ที่มีกล่าวไว้ใน มธ 7:15; 24:4-5,24; การที่คนส่วนมากไม่นับถือศาสนาเป็นลักษณะหนึ่งของยุคสุดท้าย ดู 1 ทธ 4:1 เชิงอรรถ a

b ยันเนสและยัมเบรสเป็นชื่อนักมายากลชาวอียิปต์ที่ต่อต้านโมเสส ชื่อทั้งสองนี้ไม่ปรากฏใน อพย 7:11-13,22 แต่พบได้ในข้อเขียนของชาวยิว ข้อเขียนเหล่านี้ยังกล่าวว่าทั้งสองเป็นศิษย์หรือแม้กระทั่งบุตรของบาลาอัม (กดว 22:2 เชิงอรรถ b)

c ครูเหล่านี้คือโลอิส ยูนิส (1:5) และโดยเฉพาะเปาโล

d "พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์" สำหรับชาวยิวและผู้เขียนพันธสัญญาใหม่หมายถึงหนังสือต่าง ๆ ในพันธสัญญาเดิม ดู
1 มคบ 12:9 เชิงอรรถ c; รม 12:9; 2 คร 3:14 เชิงอรรถ f

e หรืออาจแปลตามฉบับภาษาละตินว่า "พระคัมภีร์ทั้งหมดที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าใช้สอน..." (Vulg) อาศัยการศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังนี้เองที่คริสตชนจะหล่อเลี้ยงความเชื่อและความเร่าร้อนในการแพร่ธรรม (ข้อ 15-17)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก