"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

9 1ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องเขียนถึงท่านaเรื่องความช่วยเหลือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ 2เพราะข้าพเจ้ารู้ดีถึงความกระตือรือร้นของท่าน และข้าพเจ้าโอ้อวดท่านแก่ชาวมาซิโดเนียว่า “ชาวแคว้นอาคายาพร้อมที่จะบริจาคตั้งแต่ปีที่แล้ว” ความกระตือรือร้นของท่านจูงใจพวกเขาส่วนมากให้บริจาคด้วย 3ข้าพเจ้าส่งบรรดาพี่น้องเหล่านี้ไป เพื่อให้คำโอ้อวดของเราเกี่ยวกับท่านในเรื่องนี้เป็นความจริง เพื่อให้ท่านพร้อมที่จะบริจาคดังที่ข้าพเจ้าได้พูดไว้ 4มิฉะนั้น ถ้าชาวมาซิโดเนียบางคนมากับข้าพเจ้า และพบว่าท่านไม่พร้อม ไม่เพียงท่านเท่านั้นที่ต้องอับอาย เราก็จะต้องอับอายเพราะเราเชื่อใจท่าน 5ข้าพเจ้าจึงคิดว่าจำเป็นที่จะต้องขอร้องบรรดาพี่น้องให้ไปพบท่านล่วงหน้า และให้จัดเตรียมของถวายที่ท่านเคยสัญญาไว้แล้วให้พร้อม เพื่อจะเป็นของถวายจากใจจริง มิใช่ให้อย่างเสียมิได้

พระพรจากการบริจาค

6พึงจำไว้ว่า ผู้ที่หว่านเมล็ดพืชเพียงเล็กน้อย ก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อย ผู้ที่หว่านเมล็ดพืชมาก ก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก 7แต่ละคนจงให้ตามที่ตั้งใจไว้ มิใช่ให้โดยนึกเสียดาย มิใช่ให้โดยฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี 8พระเจ้าประทานพระหรรษทานทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ 9และยังมีเหลือเฟือสำหรับกิจการดีทุกประการอีกด้วย ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “เขาเอื้อเฟื้อแจกจ่าย เขาให้แก่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่ตลอดนิรันดร

10พระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่ผู้หว่านและประทานอาหารเลี้ยงชีวิตจะทรงจัดหา และทรงทวีเมล็ดพืชที่ท่านหว่าน และจะทรงเพิ่มพูนผลแห่งความชอบธรรมของท่านด้วย 11ท่านจะมั่งคั่งบริบูรณ์ทุกประการ เพื่อจะแจกจ่ายได้อย่างใจกว้าง ทานบริจาคของท่านซึ่งเราจะจัดแจกนี้จะทำให้มีการขอบพระคุณพระเจ้า 12การบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ แต่ยังบังเกิดผลมากมาย 13การบริจาคนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่า ท่านเชื่อฟังข่าวดีของพระคริสตเจ้า เพราะคนจำนวนมากจะขอบพระคุณพระเจ้า ดังที่ท่านประกาศยืนยันความเชื่อ ทุกคนจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะความใจกว้างที่ท่านแบ่งปันกับพวกเขาและกับทุกคน 14เขาจะอธิษฐานภาวนาขอเพื่อท่าน และจะแสดงความรักต่อท่านbเพราะพระหรรษทานล้ำเลิศที่พระเจ้าประทานให้ท่าน 15ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับของประทานของพระองค์ที่อยู่เหนือคำบรรยายทั้งปวงc

 

9 a อย่างไรก็ตาม เปาโลเพิ่งได้เขียนเรื่องนี้อย่างยืดยาวในบทที่ 8 บทที่ 9 อาจจะเป็นบันทึกข้อความต่างหากที่ส่งถึงพระศาสนจักรต่างๆ ในแคว้นอาคายาและถูกนำมาแทรกเข้าไว้ตรงนี้ในภายหลัง เพราะเป็นคำตักเตือนคล้ายๆ กันกับการเตือนใจถึงพระศาสนจักรที่เมืองโครินธ์ในบทที่ 8

b เปาโลนำคำสั่งสอนของท่านที่เขียนไว้ใน 1 คร 13:5 มาปฏิบัติ เพราะสมาชิกบางคนในพระศาสนจักรที่เมืองโครินธ์ได้ทำให้เปาโลต้องหนักใจ (กท 2:4ฯ) ด้วยการรับบริจาคนี้ เปาโลต้องการทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามหมดโอกาสที่จะพูดโจมตีท่าน โดยแสดงให้เห็นความเคารพและความช่วยเหลือของพระศาสนจักรที่มาจากคนต่างศาสนาต่อพระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นพระศาสนจักรแม่ เพราะพระศาสนจักรจากคนต่างศาสนาเหล่านี้ได้รับพระพรจากพระศาสนจักรนี้ (รม 15:27)

c หมายถึง การกอบกู้

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก