"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

ภารกิจของทิโมธีที่เมืองเธสะโลนิกา

3 1ดังนั้น เมื่ออดทนรอไม่ได้ เราจึงตัดสินใจจะอยู่ตามลำพังที่กรุงเอเธนส์ 2และส่งทิโมธีพี่น้องของเราและผู้ร่วมงานของพระเจ้าa ในการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้ามาพบท่านทั้งหลาย เพื่อเตือนใจท่านให้ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ 3จะได้ไม่มีผู้ใดหวั่นไหวต่อความทุกข์ยากเหล่านี้ ท่านก็รู้ว่าเราต้องเผชิญกับเรื่องนี้อยู่แล้ว 4เมื่อเราอยู่กับท่าน เราบอกล่วงหน้าไว้แล้วว่าเราจะต้องทนทุกข์ดังที่เกิดขึ้นจริงๆ และท่านก็รู้ 5ข้าพเจ้าอดทนรอไม่ได้ จึงส่งทิโมธีไปสืบดูความเชื่อของท่าน เกรงว่ามารร้ายbจะล่อลวงท่าน และความเหน็ดเหนื่อยของเราจะสูญเปล่า

เปาโลขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับข่าวดีเรื่องชาวเธสะโลนิกา

6บัดนี้ ทิโมธีกลับมาถึงแล้ว นำข่าวดีเรื่องความเชื่อและความรักของท่านทั้งหลายมาบอกเราว่า ท่านยังระลึกถึงเราในทางที่ดีอยู่เสมอ และอยากพบเราดังที่เราอยากพบท่าน 7พี่น้องทั้งหลาย ความเชื่อของท่านจึงทำให้เราคลายความกังวลใจในขณะที่เรามีความทุกข์ยากลำบากต่างๆ 8เพราะบัดนี้เรารู้สึกสดชื่นเหมือนมีชีวิตใหม่ เพราะท่านยืนหยัดมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้า 9เราจะขอบพระคุณพระเจ้าเรื่องท่านได้อย่างไรสำหรับความยินดีทั้งหมดที่เรามีเพราะท่านเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า 10ขณะที่เราวอนขอทั้งกลางวันกลางคืนด้วยใจมุ่งมั่นให้ได้พบท่าน และเพิ่มเติมความเชื่อของท่านในส่วนที่ยังบกพร่องcอยู่

11ขอให้พระเจ้าพระบิดาของเรา และพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ทรงนำทางให้เราได้พบท่าน 12องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ความรักที่ท่านมีต่อกันและต่อทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นเหลือdดังที่เรารักท่าน 13ขอพระองค์โปรดให้ดวงใจของท่านมั่นคงอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดาของเรา เมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมาพร้อมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์e

 

3 a สำเนาโบราณบางฉบับละคำว่า “ผู้ร่วมงานของพระเจ้า” บางฉบับมีว่า “ผู้รับใช้พระเจ้า” หรือ “ผู้รับใช้พระเจ้าและผู้ร่วมงานของเรา”

b “มารร้าย” แปลตามตัวอักษรว่า “ผู้ทดลอง” หมายถึง “ซาตาน” เช่นเดียวกับใน 2:18 (ดู มก 1:13)

c คงหมายถึงความบกพร่องในความรู้ของชาวเธสะโลนิกาเกี่ยวกับคำสอนคริสตศาสนา รวมทั้งความบกพร่องในเรื่องเกี่ยวกับกฎความประพฤติแบบคริสตชน (เทียบ รม 14:1; 2 คร 10:15; ฟป 1:25)

d ความรักฉันพี่น้องที่มีต่อกันในพระศาสนจักร เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความรักที่จะต้องขยายไปเป็นความรักต่อมนุษย์ทุกคน

e สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า “อาเมน” - ความศักดิ์สิทธิ์นั้น (4:3 เชิงอรรถ c) เริ่มต้นจากความรักฉันพี่น้อง แต่จะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะถึงวันที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ ในบริบทนี้ “ผู้ศักดิ์สิทธิ์” อาจจะหมายถึงผู้ได้รับเลือกสรร ผู้ที่ได้รับการไถ่ให้รอดพ้นหรือทูตสวรรค์ก็ได้ (กจ 9:13 เชิงอรรถ g)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก