Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

วันอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
16  ธันวาคม  2018
บทอ่าน ศฟย 3:14-18ก ; ฟป 4:4-7 ; ลก 3:10-18
พระวาสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 535, 696, 2447
จุดเน้น จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิด ข้าพเจ้าขอย้ำอีกว่า จงชื่นชมเถิด


           วันอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านี้ ตามธรรมเนียม เราเรียกว่า อาทิตย์ชื่นชมยินดี พระสงฆ์ประธานใส่อาภรณ์สีกุหลาบ แสดงออกถึงการชื่นชม และพระวาจา (2 บทอ่านแรก) ก็กล่าวเช่นนั้น เรามามากกว่าครึ่งทางในเทศกาลเตรียมรับเสด็จและภาวนาอย่างพากเพียร พร้อมฉลองการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าในประวัติศาสตร์ และรอการเสด็จมาอีกครั้งในสิริรุ่งโรจน์ สำหรับบรรดาคริสตชน หัวข้อการชื่นชมยินดีอยู่ในแก่นความเชื่อของเรา แม้เรากำลังต่อสู้กับเรื่องใหญ่ๆ ในชีวิต เราก็ยังได้ชื่อว่าประชาชนแห่งความชื่นชมยินดี และพร้อมจะแบ่งปันความชื่นชมยินดีนั้นแก่คนอื่นๆ

         ดังนั้น ความชื่นชมฝ่ายจิตนี้เหมือนอะไร แน่นอนว่ามันไม่เหมือนกับความพึงพอใจภาษามนุษย์ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงอารมณ์ที่ไม่นาน เพราะเป็นสิ่งภายนอกที่เราได้รับประสบการณ์ ความปีติยินดีฝ่ายจิตเกิดจากชีวิตภายใน เป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้า ความปีติยินดีฝ่ายจิตมาจากการต่อสู้ในชีวิตและกลายเป็นตราของคริสตชนแท้ๆ

          ประกาศกเศฟันยาห์บรรยายสรรเสริญพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ต่อพระสัญญา นักบุญเปาโลก็เช่นกัน ต้องการให้ชุมชนที่ฟิลิปปีชื่นชมยินดี มิใช่แบบผิวเผิน แต่เป็นความปีติยินดีที่มาจากพระเจ้า ตามที่พวกเขารอพระเจ้าเสด็จกลับมาในสิริรุ่งโรจน์ เพื่อรักษาความยินดี นักบุญเปาโลเตือนใจพวกเขาให้อธิษฐานภาวนาทุกเวลา

          แม้ในความชื่นชม เรายังได้ยินนักบุญยอห์น บัปติส เตือนเราให้ กลับใจ และ ยุติธรรม ประชาชนถามยอห์นว่า เราจะต้องทำอะไร เป็นคำถามภาคปฏิบัติ และนักบุญยอห์นก็ตอบแบบปฏิบัติได้ ไม่ต้องคิดอะไรมาก ให้พยายามดำเนินชีวิตแบบยุติธรรม ไม่ใช่สวมเสื้อกระสอบ โรยขี้เถ้าที่ศีรษะ หรือไปสวดในพระวิหาร แต่ว่องไวต่อความต้องการความยุติธรรม รู้จักแบ่งปันมากกว่าแบมือรับ บรรดาคนเก็บภาษีไม่ต้องลาออก แต่จงยุติธรรม บรรดาทหารไม่ต้องหนีหน้าที่ แต่จงใช้อำนาจอย่างดียุติธรรม นี่เป็นพระวรสารของพลังประชาชนที่เปลี่ยนโฉมหน้าสังคมได้

        “และเราจะต้องทำอะไร” เราจะสามารถเปลี่ยนสังคมของเราได้อย่างไร ในฐานะสามีภรรยาและสมาชิกในครอบครัว เราพยายามรักกันเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเรา ในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครอง เราสอนลูกๆว่า คุณค่าแท้ในชีวิตไม่ได้ขึ้นกับวัตถุสิ่งของหรือมีโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุด หรือยี่ห้อดังๆ แต่อยู่ที่การปฏิบัติต่อผู้อื่น รับใช้ผู้ที่ลำบากกว่าเรา ในฐานะประชาชน เราต้องใช้เสรีภาพในการรับใช้ชุมชนส่วนรวม ในฐานะนายจ้างและลูกจ้าง ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างยุติธรรมและขยันทำงาน ในฐานะคริสตชน เราต้องซื่อสัตย์ต่อพระวรสาร ชื่นชมยินดีในพระเจ้าและพระสัญญา มีอีกหลายหน้าที่ เพียงแต่เมื่อเราซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้า เราจะรู้จักความยินดีแท้จริง จะเข้าใจความหวังของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing
(ตุลาคม-ธันวาคม 2018) หน้า 568-570.