Get Adobe Flash player

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
12   สิงหาคม  2018
บทอ่าน
1 พกษ 19:4-8 ; อฟ 4: 30-5-2; ยน 6:41-51

พระวาสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 151, 259, 591, 728, 1001, 1335, 1406, 1428, 2837
จุดเน้น เมื่อเรารู้สึกอ่อนล้า พระเจ้าประทับที่นี่ เพื่อเสริมกำลังเรา


          ทุกปีวัดของเรา เหมือนวัดอื่นทุกวัด ต้องเขียนรายงานประจำปีมอบให้สังฆมณฑล มิใช่รายงานการเงินของวัดเท่านั้น แต่สถิติด้วย เช่น จำนวนผู้รับศีลล้างบาป จำนวนผู้รับศีลกำลัง จำนวนผู้ที่เรียนคำสอนผู้ใหญ่ (RCIA) จำนวนผู้แต่งงาน จำนวนผู้ตาย ฯลฯ มีข้อมูลที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการอภิบาล

          รายงานประจำปีของวัด ยังมีเกี่ยวกับชีวิต และกิจการต่างๆ เป็นวิธีคิดถึงความก้าวหน้า เติบโตของชุมชนวัด เมื่อทีมสภาภิบาลวัด มองย้อนหลังที่จำนวนต่างๆ ในชีวิตเขตวัด บางครั้งอาจรู้สึกหมดแรงนิดๆ ตัวเลขเหล่านั้นเกี่ยวกับชีวิตเขตวัดของเรา ชีวิตของพี่น้อง... ชีวิตของเราเอง

          มีหลายครั้งที่เราฉลอง เช่นวันเกิดทารก วันรับเกียรติบัตรจากโรงเรียน จากวิทยาลัย การหมั้น การแต่งงาน การจ่ายค่าจำนอง การเกษียณ มีบางเรื่องที่เศร้า ความเจ็บป่วย ความตาย ตกงาน เพื่อนย้ายไปอยู่ที่อื่น มีหลายเรื่องเกิดขึ้นใน 365 วัน บางที่เราก็พิศวงว่าได้จัดการมันอย่างไร มากเหลือเกิน จนเราคิดว่าเกิดได้อย่างไร เพราะอะไร

           มีบางครั้ง เราคิดเหมือนประกาศกเอลียาห์ในบทอ่านแรก “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพียงเท่านี้ก็พอแล้ว โปรดเอาชีวิตของข้าพเจ้าไปเถิด” ขอพักสักหน่อย เขานอนหลับ ใต้พุ่มไม้ คล้ายที่นี่ในวัดของเรา วัดเป็นสถานที่เราสามารถพัก... ต่อหน้าพระเจ้า แม้มีธุระวุ่นวาย ชีวิตสวนตัว ชีวิตของวัด มีหลายสิ่งมากมาย มีโอกาสภาวนา มีการเติบโต และการรับใช้ เราทุกคนต้องการมั่นใจว่า เรามีเวลานั่ง...พักที่นี่เป็นประจำ ทุกวันอาทิตย์ ประมาณ 60 นาที ในสถานที่นี้พระเจ้าทรงดูแลสิ่งที่เราจำเป็น ในพระวาจา และศีลศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทรงเติมเราด้วยแรงบันดาลใจ ความกล้าหาญ และจัดอาหารที่ดีที่สุดให้เรา ณ พระแท่นนี้

            พระเจ้าทรงเลี้ยงเราด้วยปังจากสวรรค์ พระเจ้าทรงเตือนเราว่าพระองค์ประทับอยู่กับเราทุกวัน อีกไม่ช้า พระเจ้าจะส่งเราออกไป ด้วยพละกำลัง ความรัก และการบำรุงเลี้ยง ให้เราก้าวเดินต่อไปในความเชื่อศรัทธา
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing (กรกฎาคม-กันยายน 2018)