Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
29 กรกฎาคม 2018
บทอ่าน
2 พกษ 4:42-44 ; อฟ 4:1-6 ; ยน 6:1-15
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 439, 549, 1338
จุดเน้น เราได้รับเรียกให้แบ่งปันพระพรแก่สังคมที่ต้องการ การเยียวยารักษาและความหวัง


        ลูกเสือและเนตรนารีมีคติพจน์ว่า “จงเตรียมพร้อม” ตรงกับเรื่องราวในพระวรสารวันนี้ ที่เด็กคนนั้น “มีขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนกับปลาสองตัว” ขณะที่ผู้ใหญ่เป็นพันๆ ติดตามพระเยซูเจ้า โดยมิได้คิดเตรียมอะไรสำหรับอาหารมื้อเย็น

        ที่นั่นไม่มีร้านอาหารฟาสฟู้ดใกล้ๆ จะกลับบ้านก็ไกล นักบุญอันดรูว์บอกว่าเด็กคนหนึ่งมีขนมปังและปลาเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากพอ พระเยซูเจ้าทรงเอาขนมปังและปลาเล็กน้อยนั้นเลี้ยงประชาชนมากมาย วันนี้ เราไม่รู้ว่ามีใครเตรียมอาหารอะไรเหมือนเด็กคนนั้นหรือไม่ อาจมีก็ได้ มันเป็นไปได้ว่าของเล็กน้อยนั้นเลี้ยงคนมากมายที่ไม่ได้เตรียมอะไรมา ถ้าเช่นนั้น ก็เป็นอัศจรรย์ด้วย

        พี่น้อง ให้เราสังเกตความช่างสงสัยของอัครสาวก อันดรูว์ทูลว่า “เพียงเท่านี้จะพออะไรสำหรับคนจำนวนมากเช่นนี้” บ่อยๆ เราก็ช่างสงสัยเหมือนอัครสาวก ไม่รู้อะไรที่ดีกว่าหรือ พวกเขาไม่เข้าใจว่าจะหาใครช่วย อันที่จริง พวกเขาไม่รู้อะไรที่ดีกว่า เพราะพวกเขายังไม่เข้าใจดีๆ ว่าพระเยซูเจ้าเป็นใคร หรือไม่เข้าใจว่าพระองค์กำลังทำอะไรให้พวกเขาและประชาชน กล่าวคือ ความรอดพ้น โดยการทำลายพันธะแห่งความตาย โดยอาศัยการสิ้นพระชนม์และพาพวกเขาไปหาพระบิดา พระเยซูเจ้าทรงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการเลี้ยงอาหาร 5,000 คน ด้วยขนมปัง 5 ก้อน และปลา 2 ตัว

      บางครั้งเรามิได้สงสัยใช่ไหม บางคนก็ช่างสงสัยว่าพระคริสตเจ้าดูแลเอาใจใส่เรา... เวลาเราลำบากจริงหรือ ความสงสัยนี้มาจากไหน ตั้งแต่เรารู้จักพระเยซูเจ้าว่าพระองค์เป็นใคร ความสงสัยมาจากธรรมชาติของมนุษย์ บางทีก็มาจากข้อเท็จจริงที่ว่า บางวันเราก็สงสัยว่าพระเยซูเจ้าเป็นใคร ก็ทำให้ความเชื่อเติบโตขึ้นและเพิ่มความไว้ใจในพระองค์

        พระเยซูเจ้าทรงใช้สิ่งที่เรามี (ที่ได้รับพรแล้ว) และทำสิ่งใหญ่นั้นถ้าเราเต็มใจแบ่งปันพระพรนั้นแก่ผู้อื่น ไม่กักตุนไว้คนเดียว เราเลือกได้ด้วยใจอิสระ ว่าจะแบ่งปันสิ่งที่เรามีเพื่อความดีของทุกคนหรือไม่

       พระวรสารวันนี้เกี่ยวถึงศีลมหาสนิทด้วย การรับปัง ถวายพร และแบ่งปัน พร้อมกับถ้วยกาลิสแห่งความรอดพ้นนี้เป็นหัวใจของพิธีกรรมที่เราร่วมกันฉลอง เราทำสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอัศจรรย์แห่งการประทับอยู่เพื่อช่วยมนุษย์ ยังเกิดขึ้นขณะนี้ ที่นี่ ต่อหน้าเราทุกคน

      ที่นี่ไม่มีที่ว่างสำหรับหัวใจที่ช่างสงสัย มีหลายสิ่งมากที่ต้องทำ เราอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่อาศัยพระพรของพระเยซูเจ้า เรามีพระหรรษทานจึงต้องคิดถึงคนมีมากมายด้วย เรามีขนมปัง จงขอบคุณพระเจ้าและจงแบ่งปัน นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราให้ปฏิบัติกับพระพรต่างๆ ที่เราได้รับ เมื่อทำเช่นนี้ ก็แสดงว่าเราเข้าใจศีลมหาสนิท และพิธีมิสซาที่เรามารวมกันฉลองที่นี่ ในวันนี้

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing (กรกฎาคม-กันยายน 2018), หน้า 343-344.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย