Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
29 กรกฎาคม 2018
บทอ่าน
2 พกษ 4:42-44 ; อฟ 4:1-6 ; ยน 6:1-15
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 439, 549, 1338
จุดเน้น เราได้รับเรียกให้แบ่งปันพระพรแก่สังคมที่ต้องการ การเยียวยารักษาและความหวัง


        ลูกเสือและเนตรนารีมีคติพจน์ว่า “จงเตรียมพร้อม” ตรงกับเรื่องราวในพระวรสารวันนี้ ที่เด็กคนนั้น “มีขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนกับปลาสองตัว” ขณะที่ผู้ใหญ่เป็นพันๆ ติดตามพระเยซูเจ้า โดยมิได้คิดเตรียมอะไรสำหรับอาหารมื้อเย็น

        ที่นั่นไม่มีร้านอาหารฟาสฟู้ดใกล้ๆ จะกลับบ้านก็ไกล นักบุญอันดรูว์บอกว่าเด็กคนหนึ่งมีขนมปังและปลาเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากพอ พระเยซูเจ้าทรงเอาขนมปังและปลาเล็กน้อยนั้นเลี้ยงประชาชนมากมาย วันนี้ เราไม่รู้ว่ามีใครเตรียมอาหารอะไรเหมือนเด็กคนนั้นหรือไม่ อาจมีก็ได้ มันเป็นไปได้ว่าของเล็กน้อยนั้นเลี้ยงคนมากมายที่ไม่ได้เตรียมอะไรมา ถ้าเช่นนั้น ก็เป็นอัศจรรย์ด้วย

        พี่น้อง ให้เราสังเกตความช่างสงสัยของอัครสาวก อันดรูว์ทูลว่า “เพียงเท่านี้จะพออะไรสำหรับคนจำนวนมากเช่นนี้” บ่อยๆ เราก็ช่างสงสัยเหมือนอัครสาวก ไม่รู้อะไรที่ดีกว่าหรือ พวกเขาไม่เข้าใจว่าจะหาใครช่วย อันที่จริง พวกเขาไม่รู้อะไรที่ดีกว่า เพราะพวกเขายังไม่เข้าใจดีๆ ว่าพระเยซูเจ้าเป็นใคร หรือไม่เข้าใจว่าพระองค์กำลังทำอะไรให้พวกเขาและประชาชน กล่าวคือ ความรอดพ้น โดยการทำลายพันธะแห่งความตาย โดยอาศัยการสิ้นพระชนม์และพาพวกเขาไปหาพระบิดา พระเยซูเจ้าทรงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการเลี้ยงอาหาร 5,000 คน ด้วยขนมปัง 5 ก้อน และปลา 2 ตัว

      บางครั้งเรามิได้สงสัยใช่ไหม บางคนก็ช่างสงสัยว่าพระคริสตเจ้าดูแลเอาใจใส่เรา... เวลาเราลำบากจริงหรือ ความสงสัยนี้มาจากไหน ตั้งแต่เรารู้จักพระเยซูเจ้าว่าพระองค์เป็นใคร ความสงสัยมาจากธรรมชาติของมนุษย์ บางทีก็มาจากข้อเท็จจริงที่ว่า บางวันเราก็สงสัยว่าพระเยซูเจ้าเป็นใคร ก็ทำให้ความเชื่อเติบโตขึ้นและเพิ่มความไว้ใจในพระองค์

        พระเยซูเจ้าทรงใช้สิ่งที่เรามี (ที่ได้รับพรแล้ว) และทำสิ่งใหญ่นั้นถ้าเราเต็มใจแบ่งปันพระพรนั้นแก่ผู้อื่น ไม่กักตุนไว้คนเดียว เราเลือกได้ด้วยใจอิสระ ว่าจะแบ่งปันสิ่งที่เรามีเพื่อความดีของทุกคนหรือไม่

       พระวรสารวันนี้เกี่ยวถึงศีลมหาสนิทด้วย การรับปัง ถวายพร และแบ่งปัน พร้อมกับถ้วยกาลิสแห่งความรอดพ้นนี้เป็นหัวใจของพิธีกรรมที่เราร่วมกันฉลอง เราทำสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอัศจรรย์แห่งการประทับอยู่เพื่อช่วยมนุษย์ ยังเกิดขึ้นขณะนี้ ที่นี่ ต่อหน้าเราทุกคน

      ที่นี่ไม่มีที่ว่างสำหรับหัวใจที่ช่างสงสัย มีหลายสิ่งมากที่ต้องทำ เราอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่อาศัยพระพรของพระเยซูเจ้า เรามีพระหรรษทานจึงต้องคิดถึงคนมีมากมายด้วย เรามีขนมปัง จงขอบคุณพระเจ้าและจงแบ่งปัน นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราให้ปฏิบัติกับพระพรต่างๆ ที่เราได้รับ เมื่อทำเช่นนี้ ก็แสดงว่าเราเข้าใจศีลมหาสนิท และพิธีมิสซาที่เรามารวมกันฉลองที่นี่ ในวันนี้

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing (กรกฎาคม-กันยายน 2018), หน้า 343-344.