Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

3. 1ยามค่ำคืนบนที่นอน ดิฉันแสวงหาหวานใจของดิฉันa

ดิฉันแสวงหาเขา แต่ไม่พบ

2บัดนี้ ดิฉันจะลุกขึ้น จะเที่ยวไปทั่วเมือง

ตามถนนและลานเมือง

ดิฉันจะแสวงหาหวานใจของดิฉัน

ดิฉันแสวงหาเขา แต่ไม่พบ

3บรรดายามที่เดินตรวจในเมืองbพบดิฉัน

“ท่านทั้งหลายได้เห็นหวานใจของดิฉันไหม”

4ดิฉันเพิ่งผ่านยามมา ก็พบหวานใจของดิฉัน

ดิฉันสวมกอดเขาไว้แน่น และจะไม่ยอมปล่อย

พาเขาเข้าไปในบ้านของมารดาดิฉัน

ในห้องของผู้ให้กำเนิดดิฉัน

                                   5ธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย

  ดิฉันขอร้องเธอทั้งหลายต่อหน้าละมั่งและแม่กวางในทุ่ง

  อย่าได้รบกวนหรือปลุกที่รักของดิฉัน

  จนกว่าเขาจะพอใจตื่น

เพลงบทที่สาม

          กวีผู้ประพันธ์c  6สิ่งใดกำลังขึ้นมาจากถิ่นทุรกันดาร

 เหมือนเสาควัน

 ส่งกลิ่นหอมของมดยอบและกำยาน

 และกลิ่นหอมพิเศษที่หายาก

 7ดูซิ เสลี่ยงของกษัตริย์ซาโลมอน

 มีทหารชำนาญศึกหกสิบคนล้อมอยู่

 เป็นนักรบกล้าหาญที่สุดของอิสราเอล

 8ทุกคนเป็นทหารถือดาบและชำนาญศึก

 แต่ละคนคาดดาบไว้ที่สะเอว

 เพื่อป้องกันตนจากอันตรายเวลากลางคืน

 9กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างเสลี่ยงdสำหรับพระองค์

 ด้วยไม้มาจากเลบานอน

 10พระองค์ทรงทำเสาเสลี่ยงด้วยเงิน

 พนักพิงทำด้วยทองคำ

 ที่ประทับลาดด้วยผ้าสีม่วงแดง

 ด้านในเป็นลวดลาย

 ที่บรรดาธิดาแห่งเยรูซาเล็มปักไว้ด้วยความรักe

 11ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย

 จงออกไปดูกษัตริย์ซาโลมอนเถิด

  พระองค์ทรงมงกุฎซึ่งพระชนนีทรงสวมให้

  ในวันที่ทรงอภิเษกสมรสf

  ในวันที่พระทัยของพระองค์ชื่นชมยินดี

3 a ข้อ 1-4 เป็นเพลงบทหนึ่งซึ่งมีสร้อยที่ลูกคู่ร้องรับในข้อ 5 เหมือนกันกับใน 2:7; 8:4 แม้ว่าความคิดหลักของบทเพลงจะเป็นการแสวงหากันอีกเหมือนใน 1:7-8; 5:2-8 แต่คราวนี้ฉากสถานที่จะเป็นในเมืองและเวลากลางคืน – ชื่อของบทเพลงน่าจะเป็น “คู่รักหายไปแล้วได้พบกันอีก” - สำหรับหญิงสาว การออกจากบ้านในเวลากลางคืนและการนำ “หวานใจ” ของเธอเข้ามาในบ้านของมารดานั้นขัดกันอย่างมากกับธรรมเนียมของชาวยิว ทำให้ผู้อธิบายพระคัมภีร์บางคนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงการกล่าวถึงความฝันของหญิงสาว แต่กวีและคู่รักมักจะชอบคิดถึงสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ความกล้าออกไปตามหาและความคิดถึงกันที่ไม่ยอมให้คู่รักจากไป เป็นข้อพิสูจน์ว่าเธอมีความรักต่อคู่รักอย่างร้อนแรง

b “ยาม” ในเวลากลางคืน – ดู สดด 127:1; อสย 21:11-12 – จะกลับมาอีกใน พซม 5:7 – แต่อาจเป็นตัวแสดงในบทกวีแบบชาวบ้าน - เหมือนกับยามและตำรวจในบทเพลงสมัยกลางและสมัยปัจจุบัน

c บทประพันธ์ในข้อ 6-11 ไม่กล่าวถึงความรัก – ไม่ใช่คำพูดจากปากของหนุ่มหรือสาวคู่รัก และไม่ใช่บทสร้อยร้องรับของ “ธิดาแห่งศิโยน” ที่เป็นลูกคู่ เพราะในข้อ 11 “ธิดาแห่งศิโยน” เป็นผู้ถูกเรียกหา – กวีผู้ประพันธ์จึงเป็นผู้กล่าวถ้อยคำเหล่านี้ บรรยายถึงขบวนแห่ของกษัตริย์ ซึ่งข้อ 11 นำมากล่าวให้เกี่ยวข้องกับพิธีแต่งงาน – เกี่ยวกับการแต่งงานแบบนี้ ดู 1 มคบ 9:37-39 – พิธีคล้ายๆกันนี้ชาวซีเรียและชาวอาหรับในปาเลสไตน์ยังคงปฏิบัติกันเป็นธรรมเนียมย้อนกลับไปถึงสมัยโบราณ  (สดด 45:15-16) – ข้อ 6-10 บรรยายถึงขบวนแห่และของขวัญต่างๆที่เจ้าบ่าวแห่เป็นขบวนนำมาพบเจ้าสาว ข้อ 11 ชวนให้ระลึกถึงการพบกันของเจ้าบ่าวเจ้าสาว – บทประพันธ์สั้นๆบทนี้เป็นอารัมภบทอย่างดีสำหรับคำชมเชยความงามของเจ้าสาวในบทที่ 4 – การบรรยายเป็นการกล่าวเกินความจริง – เจ้าบ่าวเป็น “กษัตริย์” องค์หนึ่งเหมือน “ซาโลมอน” – เทียบ 1:4,12.

d “เสลี่ยง” – ภาษาฮีบรูว่า ’appiryon ซึ่งพบได้ที่นี่เท่านั้น  อาจเป็นคำที่ยืมมาจากภาษากรีกที่ว่า “phoreion” ซึ่งแปลว่า “เสลี่ยง” (ที่นั่งมีคานหาม)

e “บรรดาธิดาแห่งเยรูซาเล็มปักไว้ด้วยความรัก” – บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “ฝังลวดลายไม้มะเกลือ”

f การสวมมงกุฎเจ้าบ่าว – พบได้อีกครั้งเดียวใน อสย 61:10 แต่ใช้คำไม่เหมือนกัน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย