Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 140

คำวอนขอให้พ้นจากคนชั่วร้าย

สดด บทนี้เป็นตัวอย่างของเพลงสดุดีอ้อนวอนที่ผู้ประพันธ์วอนขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากศัตรู ผู้ประพันธ์ใช้ภาษาที่ใช้กันเป็นสูตรบรรยายถึงความทุกข์ที่ได้รับ เราจึงไม่อาจบอกได้ว่าเขาอยู่ในสภาพการณ์อย่างไรแน่ อาจจะเป็นการดีถ้าจะเข้าใจว่า สดด บทนี้กล่าวถึงประสบการณ์อันขมขื่นของประชากรอิสราเอล เมื่อถูกชนต่างชาติเบียดเบียนข่มเหงตลอดเวลาในอดีต ประวัติของพระศาสนจักรและของคริสตชนแต่ละคนก็เป็นเช่นนี้บ่อยๆ เพราะฉะนั้นเพลงสดุดีบทนี้จึงเป็นคำภาวนาของคริสตชนได้อย่างดี

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด

1   ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากคนชั่วร้าย

            โปรดทรงปกป้องข้าพเจ้าให้พ้นจากคนที่ใช้ความรุนแรง

2      เขาวางแผนชั่วร้ายในใจ

            ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาททุกวัน

3      ลิ้นของเขาแหลมคมคล้ายลิ้นงู

            พิษร้ายของงูเห่าอยู่ใต้ริมฝีปากของเขา

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

4      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงพิทักษ์ข้าพเจ้าไว้ให้พ้นจากเงื้อมมือของคนชั่วร้าย

            โปรดทรงปกป้องข้าพเจ้าให้พ้นจากคนที่ใช้ความรุนแรง

            เขาวางแผนทำให้ข้าพเจ้าสะดุดล้ม

5      คนเย่อหยิ่งซ่อนบ่วงแร้วดักข้าพเจ้า

            ขึงเชือกและตาข่าย

            วางกับดักไว้จับข้าพเจ้าริมทางเดินa

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

6      ข้าพเจ้าทูลพระยาห์เวห์ว่า "พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังเสียงวอนขอของข้าพเจ้า

7      ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นพละกำลังที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

            ทรงปกป้องศีรษะข้าพเจ้าในวันสู้รบ

8      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงโปรดให้คนชั่วร้ายได้รับตามที่ต้องการ

            ขออย่าทรงปล่อยให้แผนการของเขาประสบความสำเร็จ

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

9      ขออย่าให้ผู้ที่รุมล้อมข้าพเจ้ายกศีรษะขึ้นb

            ขอให้ความชั่วร้ายจากริมฝีปากของเขาตกออยู่กับเขาเถิด

10    ขอพระองค์ทรงบันดาลให้ถ่านที่ลุกเป็นไฟตกเหนือเขาดังสายฝนc

            ขอทรงเหวี่ยงเขาลงไปในเหวลึก จนเขาลุกขึ้นมาไม่ได้

11    ขออย่าให้คนที่ใส่ร้ายผู้อื่นdอยู่อย่างมั่นคงบนแผ่นดิน

            ความชั่วร้ายจงตามล่าคนที่ใช้ความรุนแรงจนพินาศ

12  ข้าพเจ้ารู้ว่าพระยาห์เวห์จะประทานความยุติธรรมแก่ผู้ขัดสน

            และจะทรงป้องกันคดีของคนยากจน

13    ถูกต้องแล้ว ผู้ชอบธรรมจะสรรเสริญพระนามของพระองค์

            ผู้สุจริตจะดำรงชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์

140 a กลอุยายของคนชั่วร้ายเปรียบได้กับเครื่องดักต่างๆ ที่นายพรานใช้ดักสัตว์

b "ยกขึ้น" คำนี้ในต้นฉบับภาษาฮีบรูอยู่ที่ปลายข้อ 8 แต่เราแปลตามต้นฉบับภาษากรีกให้ติดกับคำ "ศีรษะ" ซึ่งเป็นกรรม

c ข้อนี้แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

d "คนที่ใส่ร้ายผู้อื่น" แปลตามตัวอักษรว่า "คนของลิ้น"