Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

17 1กินขนมปังแห้งชิ้นหนึ่ง แต่มีความสงบ

ย่อมดีกว่าบ้านที่มีการเลี้ยงaเต็มที่ แต่มีการทะเลาะวิวาท

2ผู้รับใช้เฉลียวฉลาดย่อมดีกว่าบุตรที่ประพฤติน่าอับอาย

เขาจะได้ส่วนแบ่งมรดกเหมือนกับพี่น้องคนอื่นๆ

3เบ้าหลอมมีไว้สำหรับเงิน เตาถลุงมีไว้สำหรับทองคำ

แต่พระยาห์เวห์ทรงทดสอบจิตใจ

4ผู้กระทำชั่วตั้งใจฟังคำพูดใส่ร้าย

คนพูดเท็จตั้งใจฟังคำพูดที่มุ่งร้าย

5ผู้เยาะเย้ยคนยากจนก็ดูหมิ่นพระผู้สร้างเขา

ผู้ยินดีเมื่อผู้อื่นประสบเหตุร้ายจะไม่พ้นโทษb

6หลานเหลนเป็นมงกุฎของผู้ชรา

บิดาเป็นเกียรติยศของลูกหลาน

7วาจาสละสลวยไม่เหมาะสมแก่คนโง่เขลา

วาจามุสายิ่งไม่เหมาะสมแก่เจ้านาย

8สินบนเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกของผู้ให้

ไม่ว่าเขาจะหันไปทิศทางใดก็ประสบความสำเร็จ

9ผู้ให้อภัยความผิดย่อมส่งเสริมความรัก

แต่ผู้ที่พูดย้ำความผิดย่อมทำให้เพื่อนผิดใจกัน

10คำตำหนิผู้มีความเข้าใจเพียงครั้งเดียว

เกิดผลมากกว่าการเฆี่ยนคนโง่เขลาสักร้อยครั้งc

11คนชั่วคิดแต่การกบฏ

ผู้สื่อข่าวโหดร้ายจะถูกส่งไปหาเขาd

12พบแม่หมีที่ถูกขโมยลูกไป

ยังดีกว่าพบคนโง่เขลาที่ทำอะไรโง่ๆ

13ผู้ที่ทำชั่วตอบแทนความดี

ความชั่วจะไม่พ้นไปจากบ้านของเขา

14การเริ่มโต้เถียงเป็นเหมือนปล่อยน้ำออกจากเขื่อน

ฉะนั้นจงเลิกโต้เถียงก่อนเกิดการทะเลาะวิวาท

15การไม่ลงโทษผู้กระทำผิดและลงโทษผู้ชอบธรรม

ทั้งสองประการเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจสำหรับพระยาห์เวห์

16เงินในมือของคนโง่เขลาจะมีประโยชน์อย่างใด

เขาจะซื้อปรีชาญาณไม่ได้ เพราะไม่มีความคิด

17เพื่อนจะมีความรักต่อกันตลอดไป       

จะเป็นพี่น้องในยามเคราะห์ร้าย

18ผู้ทำสัญญาแทนผู้อื่น

และเป็นผู้ค้ำประกันรับรองเขา ย่อมขาดสามัญสำนึก

19ผู้ชอบทะเลาะวิวาทก็ชอบทำบาป

ผู้หยิ่งยโสย่อมแสวงหาความพินาศe

20ผู้มีใจคดโกงจะไม่พบความสุข

ผู้พูดตลบตะแลงจะประสบเคราะห์ร้าย

21ผู้ให้กำเนิดคนโง่เขลาย่อมมีความทุกข์

บิดาของคนโฉดเขลาย่อมไม่มีความยินดี

22ใจร่าเริงเป็นยาขนานเอก

จิตโศกเศร้าทำให้กระดูกแห้ง

23คนชั่วร้ายรับสินบนจากใต้อกเสื้อf

เพื่อบิดเบือนวิถีทางแห่งความยุติธรรม

24ผู้มีความเข้าใจมุ่งหน้าไปหาปรีชาญาณ

แต่ดวงตาของคนโง่เขลาไปอยู่ที่สุดปลายแผ่นดินg

25บุตรโง่เขลาทำให้บิดาโศกเศร้า

เป็นความขมขื่นของมารดาผู้ให้กำเนิด

26การปรับผู้ชอบธรรมเป็นความผิด

การโบยตีคนดีก็ไม่ถูกต้อง

27ผู้ควบคุมคำพูดเป็นผู้มีความรู้

ผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนฉลาด

28ถ้าคนโง่เขลาไม่พูด คนอื่นก็คิดว่าเขาเป็นผู้มีปรีชา

ถ้าเขาหุบปาก คนอื่นก็คิดว่าเขาเป็นผู้ฉลาด      

17 a “การเลี้ยง” – แปลตามตัวอักษรว่า “การถวายบูชา” - อาจเป็นการกล่าวพาดพิงถึงการนำเนื้อสัตว์ที่ถวายเป็นศานติบูชาแล้วมาทำอาหารเลี้ยงฉลองกัน

b เทียบสุภาษิตบทนี้กับสุภาษิตของอาเมน-เอม-โอฟิส: “อย่าหัวเราะเยาะคนตาบอด อย่าล้อเลียนคนแคระ อย่าทำร้ายคนอ่อนแอ........ มนุษย์เป็นเพียงดินเหนียวและฟางข้าว พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างเขา”

c การกล่าวถึง “การเฆี่ยนร้อยครั้ง” อาจได้มาจากธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอียิปต์ - กฎหมายของอิสราเอลห้ามไม่ให้เฆี่ยนเกิน 40 ครั้ง (ฉธบ 25:3)

d “ผู้สื่อข่าวโหดร้าย” อาจหมายถึง “ทูตสวรรค์ผู้ทำลาย” – ดู อพย 12:13 เชิงอรรถ j – ตามความเข้าใจของต้นฉบับภาษากรีกที่ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่งทูตสวรรค์มาลงโทษเขาโดยไม่ปรานี”

e “ผู้หยิ่งยโส” – แปลตามตัวอักษรว่า “ผู้ที่ทำประตูของตนให้สูง”

f “รับสินบนจากใต้อกเสื้อ” หมายถึงสินบนที่ผู้พิพากษาและพยานเท็จรับมาจากจำเลยคู่ความ (เทียบ 17:8; 18:16 และ 21:14 ซึ่งกล่าวถึง “ของกำนัล” ในความหมายทั่วๆไป)

g “ดวงตาของคนโง่เขลาไปอยู่ที่สุดปลายแผ่นดิน” หมายความว่า “คนโง่เขลาชอบสอดรู้สอดเห็นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทุกเรื่อง”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย